II.Abdülhamid'in ABD'ye yolladığı fotoğraflar

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
II.Abdülhamid'in ABD'ye yolladığı fotoğraflar
Osmanlı Devleti'nin çatırdamaya başladığı 19. yüzyılın sonlarında 33 yıl devleti yöneten II. Abdülhamid Han toprak kayıplarının giderek arttığı ve Osmanlı'nın gücünü kaybettiği bir dönemde siyasi dehasıyla, cihan devletinin çöküşünü geciktirmeyi başardı.

Devrinde onu tahtan indirenler, kendisini acımasızca eleştirip "Kızıl Sultan" diyenler dahi, yıllar sonra onun ne kadar uzak görüşlü bir devlet adamı olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı.

Pek çok özelliğinin yanısıra devlet idaresinde fotoğrafın kullanılmasını sağlayan Abdülhamid Han gelecek nesillere de paha biçilmez bir arşiv bırakmış oldu.

FOTOĞRAFLARLA OSMANLI DİMDİK AYAKTA MESAJI

Bu sayede Batı'ya Osmanlı dimdik ayakta mesajı veriliyor. Albümlerdeki fotoğraflardan büyük bir kısmı, Abdullah biraderler olarak tanınan ve bumesleği 3 Ermeni kardeşten Viken Abdullah tarafından çekildi. İşte o fotoğrafların bir bölümü... 
Son düzenleme:

Benzer İçerikler

Üst