iki sevgili........

*şiker*

Yeni Üye
Üye
iki sevgili........
YaLnızLıqın doruqa uLaştıqı zamanLdı.Geçn kız henüz 15 yaşLarındaydı.O yaşına raqmen çok şey yaşamış,çok acı çekmişti.Yaşama sevincini yitirmişti adeta.
Fakat 1qün,hiç ummadıqı anda karşısına çıkan biri onun tam anLamıyLa hayatını deqiştirmişti.Uzun zmn arkadaş oLarak knştuLar.Bunca knuşmanın sonunda qenç çocuk dayanamayıp kıza karşı hissettikLerini açıqa vurdu.Daha sonra arkdaşLıktan öte bir sevqi oLuştu araLarında.OnLar artık sevqiLiydi.Fakat qenç kız çocuqa karşı sdece bir hoşLantıyLa yakLaşabLyrdu.Çocuk ise onu deLiLer qbi seviyrdu.GünLer haftaLarı,haftaLar ayLarı kovaLadı...Geçn kızın içinde yavaş yavaş bir sevqi oLuşmuştu.2 qenç birbirLerini seviyorLardı.Ne sözLer vermişLer,ne yeminLer etmişLerdi birbirLerine...Gün qeLdi sık sık kavqaLar,küsLükLer yaşandı araLarında.BirbirLerini çok sevemeLerine raqmen bir soqukLuk oLuşmuştu aşkLarında.AyrıLmaya karar wermişLerdi artık...Ve . sonunda bitirdiLer büyük sevqiLerini...
1 ay qeçti aradan,daha fazLa dayanamadıLar ayrıLıqa.Tekrar denemeye karar werdiLer.Ama kaLpLeri çok yara aLmıştı.AşkLarı büyüdükçe büyüdü.AyrıLamazLardı artık isteseLerde.Ama qenç kız o kadar kırqındı ki…Kızın karşısına bambaşka 1 deLikanLı çıkar 1qün…Aynı okuLda okudukLarını ve hatta aynı mahLLede oturduqunu öqrenir.Her sabah otobüs duraqında karşıLaşırLar,birLkte qeLip qitmeye başLarLar.DeLikanLı kıza iLqi qöstermeye başLar zamanLa…Kızda ona.Zaman qeçtikçe qenç kız sevqiLisinden uzakLaşır ve deLikanLıya yakınLık qöstermeye başLar.DuyquLarına enqeL oLamaz,kaLbine söz qeçiremez.2 kişi arasında kaLmştır,kararsızdır.Ne aypacaqını biLemez.
Her qeçen qün acısı dahada çoqaLır.Kimseyi üzmek istemez.Bu oLay o kadar acıtır ki yüreqini,hiç kimseye söyLeyemez derdini.İçinde yaşar bu büyük fırtınayı.En sonunda daha fazLa dayanamaz ve sevqiLisine hayatında başka biri oLduqunu açıkLar.Genç iLk önce büyük şok yaşar.Fakat kızı o kadar çok sever ki,bunu yapmasına raqmen tepkisi sadece şöyLe oLur;
“1 hata yapmışsın,oLmuş.Herkes hata yapar.Ama ben seni canımdan biLe çok sevio ve deqer veriorum.AyrıLmam,ayrıLamam!Hiçbir şey için kendini üzme ve pes etme!BirLikte aştık tüm enqeLLeri,bunuda aşıcaz.Söz ver bana . ayrıLmıcaz,çıkartıcaksın onu hayatından.Ben sensiz yaşayamam.NoLursun bana söz ver yapıcam de,söz ver!!
Genç,sevqisi uqruna qururunu biLe hiç düşünmeden ayakLar aLtına aLır.Genç kızın akLı daha çok karışmıştır.Bu sebep yüzünden beLkide etrafındakiLeride kaybedicekti.Hiçbir şeyi qöze aLamıyordu.Ama artık 1 seçim yapmak zorundaydı…Genç kız çok düşündü.Kararını hoşLandıqı deLikanLıdan yana kuLLanmak istdi.Çünkü,kaLbini deqiL,beynini dinLedi.EtrafındakiLerin Lafına kandı.SevqiLisine bu seçimi söyLicekti.
1 akşam sevqiLisi qenç kızı aradı ve araLarında şöyLe 1 konuşma qeçti:
-NasıLsın?YapabiLdin mi?Verdin mi kararını?
-Hayır!Yapamadım!kahretsin ki yine oLmadı,yapamadım!
Bir sessizLik oLuşur ardından qenç kız;
-Sana tek 1şey sorucam.DiyeLim ki bn onu seçtim.Bu durumda naparsın?
Genç hiç düşünmeden yanıtLar;
-Eqer onu seçtiysen,qerçekten seviyosundur.Bu durumda bana da aranızdan çekiLmek düşer.ÜzüLürüm,kırıLırım ama senin mutLu oLduqunu biLirim ya bu bana yeter,çeker qiderim hayatınızdan.
-Ama ben sana yaLan söLedim,aşkına sayqı duymadım,senin bna verdiqin sevqiyi,ben sna veremedm.NasıL haLa beni kabuLLenebLiyosun?
-Ben sensiz yaşayamam bunu biL!
2side susar.Genç kız aqLamamak için zor tutar kendini.Ürkek ve titreyen 1 sesLe;
-Seni qerçekten çok seviyorum,der.
Genç yanıtLar;
-Bende seni bitanem bende!
Genç kız bu konuşmanın ardından yataqına uzanır ve hıçkıra hıçkıra aqLamaya bşLar.Her döktüqü qözyaşı yüreqini dahada acıtır.YaptıkLarından o kdr utanır ki,sevqiLisinin yüzüne bakamaz.MutLu oLmayı arzuLarken her şey aLt üst oLmuştur yine.Yine hüzün,yine keder,yine acı…
Genç kız çok düşünür ve artık kaLbinin sesini dinLemesi qerektiqini anLar.Beynini deqiL kaLbini dinLer ve artık kimi seçicene karar verir.Gerçekten kimi sevdiqini anLar.BirLikte aşarLar bu enqeLide…
BirbirLerine ve aşkLarına sımsıkı ayrıLmamak üzere sarıLırLar.Ölene dek yeminLeri yemiz,sözLeri sözdür!
 
Üst