İmanın ne demek olduğunu anlatır mısınız.

  • Konbuyu başlatan Forum okuru
  • Başlangıç tarihi
F

Forum okuru

Forum Okuru
İmanın ne demek olduğunu anlatır mısınız.
İman nedir üzerine ne gibi şeyler terettüp eder.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
İman Cenabı Hakk'ın vahiy meleğinin aracılığıyla, hazreti Muhammed'e gönderdiniz semavi hükümlere kesin olarak inanıp tasdik etmektir.


Bir kimse Kuranıkerim ve mütevatir sünnet İle sabit olan bir hükmü inkar ederse mümin değildir. Müminlere terettüp eden ahkam da kendisine terettüp etmez. Mesela oruç, namaz ve benzeri farzlar inkar eden veya içki ve faiz gibi yasakları kısmen de olsa mübah gören kimse, İslam'ın hududu dışında kalıp Müslümanlarla olan Ma'nevi bağı koparmış olur. Bu sebeple Müslümanlara varis olamaz. Cenaze namazı kılınmaz Müslüman mezarlıklarına defnedilmez ve onlarla evlenemez.


İslam'a inanmadığı halde kendine, Müslüman görüntüsü veren Abdullah bin Ubey, Ölüm döşeğinde iken peygamberimiz ile görüşmek istedi. Bunun için yanına giden peygamberimizden kendisinin cenaze namazını kıldırmasını istedi. Peygamberimiz de bu teklifi kabul etti. Öldüğünde peygamberimiz cenaze namazını kıldırmak için ayağa kalktı. Fakat İslam'a karşı samimi olmadığı için Cenabı hak, peygambere, onun cenaze namazını kıldırmasını yasaklayarak şu ayeti kelimeyi inzal buyurdu: asla onlardan yani münafıklardan ölen kimse üzerine cenaze namazını kılma ( Berâe 84)
 
Üst