IQ nasil ortaya cikmistir,anlami nedir?

AySum

AySum

Yeni Üye
Üye
IQ nasil ortaya cikmistir,anlami nedir?
IQ deyimi Almanca Intelligenz-Quotinent olarak Alman psikolog William Stern tarafından 1912 yılında Alfred Binet ve Theodore Simon un tasarladığı gibi zekayı değerlendirmek için ortaya koyduğu bir yöntemdir. IQ deyimi yaygın olsa da, Wenchsler Yetişkin Ölçüsü gibi modern IQ test değerlendirmeleri artık orta değeri(ortalama zeka) 100 olan ve standart sapması 15 olan bir Gaussian çan eğrisine göre öznenin konumlandırılmasına dayanır. Fakat bazı testlerde farklı standart sapma değerleri olabilir.
IQ sonuçları ölümlülük, hastalıklılık, ailevi sosyal konum ve önemli unvanlarla ve ailesel IQ ile ilişkilendirilmiştir. Veraseti neredeyse yüzyıldır araştırılsa da, Kalıtsallık miktarı ve kalıtsallığının tartışma konusu olup olmasında anlaşmazlıklar var.
IQ sonuçları birçok bağlamda kullanılır: eğitimsel başarının kahini veya özel ihtiyaç olarak nüfustaki IQ değerlerini ve IQ değeriyle diğer değişkenlerin ilişkisini inceleyen toplum bilimcileri tarafından kullanılır ve iş veriminin ve gelirin kahini olarak kullanılır.
20. Yüzyılın başlarına kadar çoğunluk artışın düşük değerlerde olacağı şekilde birçok nüfusta ortalama IQ değerleri her 10 yılda 3 sayı artacak şekilde yükseliyordu ki buna Flynn etkisi adı verildi. Bu sonuçlardaki değişmelerin gerçek hayattaki zihinsel yetenekleri veya yalnız geçmiş ve şimdiki zamandaki testlerin metodolojik sorunlarını mı yansıtıp yansıttığı tartışmalı.
IQ seviyeleri:
0 – 49 Aptal
50 – 89 Düşük zekalı
90- 109 Normal zekalı
110-129 İleri zekalı
130-150 Üstün zekalı.
 
Üst