İŞ KAZASI GEÇİRDİM NE YAPMALIYIM?

THESECRET

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
İŞ KAZASI GEÇİRDİM NE YAPMALIYIM?
iş kazası geçiren kişi nereye başvurmalı,iş kazası geçirdim ne yapmalıyım,iş kazası geçirenin hakları nelerdir,iş kazası geçirdim tazminat alabilirmiyim,iş kazası geçiren kişi hakları hakkında bilgiler

indir (2).jpgİş Kazası geçiren sigortalı, Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı’nın tespiti için priminin yattığı Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinde bulunan İş Kazası Servislerine müracaat etmelidir.
- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.
İş Kazası işveren tarafından emniyet ya da jandarmaya derhal bildirilir. SGK’ya ise en geç üç iş günü içerisinde bildirilir. Yapılacak olan bildirimler bizzat ya da iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Sigortalı 4B ise en geç bir ayı geçmemek kaydı ile kaza sonucu oluşan hastalık ya da rahatsızlık bildirim yapmasına engel değilse bu tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde sigortalı tarafından bizzat ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile SGK’ya bildirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu na başvuru bu şekilde yapılır.
 
Üst