İş kazası olursa ilk yapılacaklar

handanca

handanca

Daimi Üye
Üye
İş kazası olursa ilk yapılacaklar
iş kazasında yapılacaklar işyeri kaza raporu iş kazası yapılacaklar ilk kaza raporu
İş kazası, sigortalının işverenin otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle sigortalıyı bedence ya da ruhça zarara uğratan bir olay olarak tanımlanmaktadır.

. İş kazasına uğrayan personele derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.

. İşyeri kaza raporu düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır.

. Kaza o yer yetkili kolluk kuvvetlerine (Jandarma veya polise) derhal bildirilir.

. Kaza, ilgili SGK sigorta/sosyal güvenlik merkezi müdürlüğüne dilekçe ekindeki İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi veya e-sigorta ile en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilir. (5510 sayılı kanun)

. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile en geç iki iş günü içinde haber verilir. (4857 sayılı kanun)

İş kazasının, en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde işveren tarafından kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, kurumca işverenden tahsil edilmektedir.

İstanbul SGK'dan gurbetçilere bilgilendirme

Gurbetçi işçilerin sosyal güvenlik hakları en çok merak edilen ve pek bilinmeyen konuların başında gelir. SGK'da zaman zaman gurbetçilere yönelik bilgilendirme toplantıları ile bu boşluğu doldurmaya çalışıyor.

01.11.1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne göre, Almanya'da çalışan vatandaşlarımız kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin soysal güvenlik haklarını Türkiye'de de kullanmak hakkına sahiptirler. Bu haklardan işçilerimizin Almanya'da ve Türkiye'de bulunan aile fertleri de yararlanabilmektedir.

Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Almanya Sigorta Kurumu (DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG) arasında İstanbul, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Sakarya ve Kırklareli illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik olmak üzere 17-19 Kasım 2009 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Beşiktaş Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde Türk-Alman Danışma Günleri düzenlemiştir.

Danışma günlerinde Almanya'da bulunan Türk vatandaşlarından emekli olanlarla emekli olmadan Türkiye'ye döndükten sonra söz konusu illerde ikamet edenler ve bunların aile bireyleri yararlanabileceklerdir.

Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına (emeklilik, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar) ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerde cevaplandırılması ile gerçekleştirilecektir.

İbrahim IŞIKLI / SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU
 
Üst