İşe geç gelme halinde düzenlenecek tutanak

  • Konbuyu başlatan handanca
  • Başlangıç tarihi
İşe geç gelme halinde düzenlenecek tutanak
tutanak çeşitleri işe geç kalma tutanağı işe geç kalma tutanağı örneği tutanak örneği gelen işçi için
İŞE GEÇ GELME TUTANAĞITUTANAKTIR

İŞVERENİN ;
Adı Soyadı-Unvanı............ :..................................................................................
Adresi.............................. :..................................................................................
SSK İşyeri Sicil Numarası.. :..................................................................................

Yukarıda Adı Soyadı/Unvanı adresi yazılı ..................................................... … Bölge Çalışma Müdürlüğü....................................................... işyeri sicil numarası ile kayıtlı işyerimizde çalışan sigorta sicil numaralı işçimiz; … / … / ……. tarihinde iznimiz ve bilgimiz olmaksızın mazeretsiz olarak mesaisine geç gelmiştir.

Bu tutanak....... /......./......... tarihinde aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda düzenlenmiş ve okunmuştur.

İşveren / Vekili.............................Şahit..............................Şahit
Adı Soyadı/Unvanı..................Adı Soyadı/Unvanı...........Adı Soyadı/Unvanı
imza............................................imza.................................imza
 
Üst