islam Astronomisi

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
islam Astronomisi
islam astronomisi türk islam astronomisi türk astronomiciler bilimcileri astronomiciler
Ortaçağ Hıristiyan Dünyası, böylesine karanlık bir dönemden geçerken, Ortadoğu’da İslâm dini ortaya çıkmış ve özellikle dinin gereklerini yerine getirmek için Astronomi ve matematikteki çalışmalar önem kazanmıştır.
İslam bilimcilerinin dikkatini astronomiye çeken özel nedenler vardır. Bunlar:
-Kıble yönünün belirlenmesi,
-Namaz vakitleri,
-Takvim için ayların saptanması,
-Oruç vakitlerinin belirlenmesi vb. dir.
Tabii ki bu değerlerin doğru bir şekilde bulunabilmesi için o bölgenin enlem ve boylamların doğru olarak bulunması gerekir.
İslâm Dünyası’nda bilimsel faaliyetlerin gelişmesinde devrin devlet adamlarının önemli rolü olmuştur.
Astronomlar, birbirleriyle bağlantılı iki tür etkinlik üzerinde yoğunlaşmışlardır. Hem gözlem aletleriyle gökyüzünü gözlemişler hem de gözlem verilerini geometrik düzeneklerle anlamlandırmaya çalışmışlardır. Böylelikle ilk gözlemevleri İslâm dünyasında ortaya çıkmıştır. Sonraki zamanlarda hükümdarlar tarafından pek çok gözlemevi kurulmuştur. Gözlemevlerinde yapılan gözlem sonuçları tablolar halinde ‘’zic’’ adı verilen kataloglarda gösterilmiştir. Bu kataloglarda yer alan yıldız adları ile astronomi ve matematik terimleri günümüzde halen kullanılmaktadır.
13 üncü yüzyılın ortalarında astronomi çalışmaları İspanya’da sona ererken Ortadoğu da kurulan Türk devletlerinde yeniden canlanmış ve düzenli gözlemler yapılmaya başlanmıştır.
15 inci yüzyılın başında Türkistan hakanı Uluğ Bey, Semerkant yakınında büyük bir gözlemevi kurmuş ve kendisi bizzat çalışmalara katılmıştır.
1577 yılında Padişah III. Murat’ın emriyle İstanbul Tophane’de bir gözlemevi kurulmuş ancak iki yıl sonra İstanbul’da veba salgınının ortaya çıkmasının sebebi olarak gözlemevindeki astronomların, meleklerin bacaklarını gözlemelerinin neden olduğu ve bu nedenle yıkılmasının gerektiğini fetva veren şeyhülislamın, padişahı etkilemesi sonucu gözlemevi yıktırılmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra Osmanlılarda; astronomların yerini namaz saati, dini günler vb. zamanlarını hesaplayan muvakkitler almıştır. Bunlar halk için takvim, padişah için ahkâm ( bir çeşit yıllık yıldız falı ) hazırlardı.
 
Geri
Üst