İslamda İnsan Hakları

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
İslamda İnsan Hakları
Bütün insanlar, statü ve saygıda özgür ve eşit doğarlar. İnsan hakları, dünyadaki herkese, doğumdan ölüme kadar temel haklardır. Bir insanın nereden geldiğine, neye inandığına veya hayatını nasıl yaşamayı seçtiğine bakılmaksızın uygulanır. Ancak bazen ulusal güvenlik söz konusu olduğunda, örneğin yasaları çiğniyorsa ve bununla ilgili bir şey varsa, bazı durumlarda kısıtlanabilirler. Bu temel haklar, haysiyet, dürüstlük, eşitlik, saygı ve bağımsızlık gibi değerlere dayanır. Bunlar, bu dünyada yaşayan insanların temel insan haklarıdır ve bu insan haklarını bilmeliyiz.İslamda İnsan Hakları.jpg
İslam, tüm insanlara inanan, inanmayan olsun bazı temel insan haklarını ortaya koymuştur. Her Müslüman tarafından tanınmalıdır. Aslında, bu yükümlülükleri yerine getirmek her Müslümanın ve insanın görevi olacaktır. İslam, tüm insanların insani değerler açısından eşit olduğunu ilan eder ve tüm bireyler İslam hukuk kanunu önünde eşittir. Kararları ve hukuki cezaları, herhangi bir ayrım yapılmaksızın, herhangi bir kişi, grup ya da ulusun özgürlük ya da yarar elde etmeden, tüm ırklara ve sınıflara uygulanabilir. Her insan, hayatı boyunca ve ölümünden sonra onun bütünlüğünü, onurunu ve itibarını belirlemektedir.

İslam toplumundaki her birey, inancına veya dini bağlantısına, pozisyonuna ya da sosyal statüsüne bakılmaksızın, tüm insanların, hangi dine veya inanca ait olduğuna bakmaksızın kabul etmeleri ve kabul etmeleri gereken esnek olmayan haklara sahiptir. Temel insan hakları kullanılmalıdır çünkü Yüce Allah’ın yaptığı her şey adil bir amaç içindir.


Müslümanların bireysel, toplumsal ve evrensel sorumluluğu, inançlarına göre, farklılıkları ne olursa olsun, tüm insanların insan onurunu ve erdemlerini korumaktır. Herhangi bir insanın insan haklarını savunmak, herhangi bir baskının Allah’ın iradesine bir müdahale olduğuna ve O nun yaratılışında planlandığına inanan bir Müslüman için dini bir görevdir. Müslüman, Yüce Allah’ın insanoğlunu insan olarak eşit yarattığına inanır ve milliyet, aile, refah veya cinsiyet ne olursa olsun, bu konuda üstünlük iddia edemez. İlk ve en önemli temel insan hakkı, yaşama ve insan yaşamına saygı hakkıdır.

İslam, özgür bir adamı fethetmek ve onu köle yapmak ya da onu köle olarak satmak gibi, uygulamayı kesinlikle yasaklamıştır. Allah’ın huzurunda tüm insanlar eşittir, İslam insan onurunu korur, İslam başkalarına hakaret etmeyi men eder bir başkasının inancıyla dalga geçmeyi istemez. Her vatandaşın özel hayatına saygı duyulması gereken temel bir haktır. Kanun önünde adalet, din, ırk, mevki, zenginlik ya da başka herhangi bir şey gözetilmeksizin kesinlikle tarafsız olmaktır. Bu, ırktan, dinden bağımsız olarak, tüm insanlara İslam da verilen önemli ve değerli bir haktır. Allah’ın hoş görmediğini sakın yapmayın. Unutmayın Allah her günahı affeder kul hakkını affetmez. İnsanlara karşı saygılı anlayışlı ve merhametli olun. Selam ve dua ile.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
İslam sevgi, barış ve sevgi dinidir. Bütün dünya, Allah’ın yarattığı insanların kardeşliğidir. İyi bir Müslüman toplumunun temelidir. Müslüman Kardeşliği ekonomik çıkarlara, ırka veya renge dayanmaz. Bu, Yüce Olan Allah tarafından ortaya konulduğu gibi, hakikatin Reddi ve Hakikatin kabulü olan, üstün bir şeye dayanır. Kardeşlik sadece inanca dayalı değil, aynı zamanda bu inancın bir parçasıdır. İslam, aynı zamanda, dünyasal kökeni ilgilendiren aslen ebeveynle ilgili olarak, Adem ve Havva'nın aynı insan çiftinin soyundan geldiği kardeşliği öğretir. İslam, tüm insanlığın bir aile, yani kardeş olduğunu vurgular. Allah’ın gözünde yargılama kriterlerinin kast, renk, meslek, cinsiyet veya zenginlikle değil, takvaya, dindarlığa ve dürüstlüğe bağlı olduğu açıktır. Doğru ve dindar olan herkes Allah’ın gözünde onurlandırılır.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kardeşlik düzeyi, İslam’ın doğru selefleri, önceki peygamberlere inananlar ve tüm tarih boyunca inananların genel kitleleri de dahil olmak üzere, imanlı olanlar için tüm düşmanlığın, nefretin ve kinlerin kalbini arındırmayı içerir. Müslüman topluluğun bir yapıya benzediği, birbirinin desteklediği ile ilgili birçok hadis vardır. Müslüman Kardeşlerimizin güçlü İslam toplumu için çok gerekli olduğunu söyleyebiliriz. İslam’a kin ve nefret güdenlere karşı ayakta dimdik durabilmek için birleşmeliyiz. Allah sözde farklılıklarımızı unutmadan gerçek kardeşlik ruhunu oluşturmamıza yardım edebilir.
 

Benzer İçerikler

İ
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
8
Görüntüleme
1K
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
2
Görüntüleme
852
İslami Yazar
İ
Üst