İslamda Kız çocuğu kaç yaşında erinliğe (Ergenliğe) girer ?

İ

İslami Yazar

Forum Okuru
İslamda Kız çocuğu kaç yaşında erinliğe (Ergenliğe) girer ?
Ergenlik,erinlik,bulüğ nedir ?


Ergenlik dönemi diye nitelendirdiğimiz bulüğ , kişinin fiilen ve hükmen erinlik kazanmasıdır. Erinliğe giren kişi, çocukluk döneminden çıkarak ,önemli bir yaşam merhalesine yetişkinliğe adım atmaktadır. İslam alimleri ergenlik için , bir ön şart , ikide ölçü getirmiştir.Ergenliğin ön şartı olarak , belli bir yaş sınırı vardır. Bu yaş kızlar da 9 Erkekler de 12 dir.

BÜLUĞ ÇAĞI.jpg


Büluğ çağına girenlerin sorumlulukları nelerdir ?


Bir insanın bir yasakla sorumlu tutulabilmesi için , aklının yerinde ve baliğ olması lazımdır. Sorumluluk altında olan kişinin de yapması veya yapmaması gereken durumlar vardır. Bu durumlar , haram, helal, farz , vacip, mubah, mekruh, sünnet ve müstehabtır. ( * Bu saydıklarımız , çocuğa önceden de öğretilebilir. * )Bu sorumluluklar , erinlik yani bulüğ çağın dan itibaren başlar. Kişinin dini hükümlerden sorumlu tutulabilmesi için ,öncelikle müslüman ,aklının yerinde olması ve erinliğe erişmesi gerekmektedir.


Kız çocukların da ergenliğin emaresi nelerdir ? Ay hali (regl) ergenliğin işareti midir ?Kız çocukların da ay hali , yani regl kanaması 9 ile 12 yaşları arasın da başlar. Kız çocuğunun , adet görmesi erinliğin emaresidir. Ay hali menopoza girince yaklaşık 40 ila 50 yaşların da kesilir. Şafii mezhebin de menepoz yaşı 62 olarak kabul görmüştür. Fakat bu fiili durumlar yaş olarak belirlense de kadının , belirtilen yaştan önce adet görmesi veya adetten kesilmesi mümkündür. 9 Yaşın dan önce , kız çocuğunun rahminden kan gelirse ve bu kan 3 gün devam ederse , bu adet kanıdır kız çocuğu erinliğe girmiş demektir.. Bu kan 3 günden az sürmüş ise bunun hastalık olduğu şafii mezhebince kabul görmüştür.


Ergenliğe girmiş kızın İslami yükümlülükleri nelerdir?


Ay hali yani regl kanamasının başlangıç dönemin de , bazı gıdaların, çevresel faktörlerin, kullanılan bazı ilaçların, yaşanılan bölgenin ve psikolojik durumların da etkisi vardır. Yapılan araştırmalar sonucu , sıcak iklimlerde yaşayan kız çocuklarının , çok erken yaşlarda adet olduğu yani ergenliğe girdiği , soğuk iklimde yaşayan kız çocuklarının ise geç yaşlarda adet olduğu görülmektedir . Erinliğe ulaşmış her kızın yapması , yükümlülükleri başlamış demektir. İslami sorumlulukları yani ; gusül abdesti, namaz, oruç, gibi ibadetleri yerine getirmesi gerekmektedir. Maddi durumu iyi olanlar hac ve zekat gibi ibadetleri de yerine getirmelidir.

Bu konumuz da , kız çocukların da ergenliğin yaşı , ergenlik dönemi ve bulüğa erişmiş kızların yükümlülükleri kısmen ele alınmıştır. İslami konular, titizlikle, hadis ve ayetler ışığında, alimlerin ortak görüşleriyle irdelenmelidir. Kız çocukların da ergenlik döneminin başlangıcı olarak, bu konunun devamını sahifeler halin de , bölüm bölüm işleyeceğiz. Bir başka yazımız da erkekler de bulüğ dönemine , erkelerin bulüğ dönemine eriştikten sonra ki yükümlülüklerine ve kız çocuklarının ergenlik dönemin de yapması gereken ibadetleri , derinlemesine ele alarak işleyeceğiz. Bir başka yazımız da görüşmek üzere , Allah'ın selamı, rahmeti ve merhameti üzerinize olsun.
 
Üst