İslamın ne olduğun bilmeyene hesap sorulacak mı?

  • Konbuyu başlatan Forum okuru
  • Başlangıç tarihi
F

Forum okuru

Forum Okuru
İslamın ne olduğun bilmeyene hesap sorulacak mı?
Müslümanlardan uzak bir yerde yaşayıp İslam'ın ne olduğunu bilmeyen kimse mahşer günü Allah'a karşı sorumlu olacak mı?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
İslamiyetten önce iki peygamberin biseti arasında yaşayanın hiç birisine yetişmemiş olan kimse, ehli fetrettir. Ehli fetret, ibadet ahkam ile mükellef değildir. Bu hususta bütün Âlimler ittifak etmişlerdir. Fakat Allah'a iman etmekle mükellef olup olmadığı hakkında ihtilaf vardır. Maturudiye göre ehli fetret, İbadet ahkam ile mükellef değilse de Allah'a iman etmekle mükelleftir. Çünkü Cenabı Hakk'ın kendilerine verdiği aklı kullanıp yer gök ve içindekilere İbret nazarıyla baktıkları taktirde Allah'ın varlığını idrak edebileceklerdir. Bunun için aklını kullanmayıp tevhit belgelerini ihmal eden kimse, Allah'a karşı mesul olacaktır. Bazı alimler : akıl sahibi olan bir kimse, Allah yapılmış bir davete duyduğu halde doğruluğunu isbatlamak için aklını kullanmazsa daveti reddetmiş sayılır demişlerdir.

Maturidiyyenin en güçlü belgesi: peygamberin cahiliye devrinde putlara tapmış olan kimselerin cehennem azabına müstahak ve ehli dalalet olduklarını haber vermesidir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Eşariyye ve Şafii ulamasına göre ehli fetret, allaha iman etmekle de mükellef değillerdır. Çünkü insanları peygamber vasıtasıyla imana davet eden Allahuteala, bunları yani ehli fetreti davet etmemiştir. Akıllarına dayanarak Allaha iman etmedikleri taktirde sorumlu olmaları gerekir.

Kuranıkerim şöyle buyurmuştur: biz bir elçi göndermedikçe hiçbir kimseye azap etmiş değiliz.

Peygamberin bisetinden sonra İslamdan haberi olmayan kimseler de ehli fetret gibi sayılır keşfedilmeden önce amerikan halkı gibi.

İmamı gazali şöyle demektedir:
Peygamberin bisetinden sonra İnanmayan insanlar üç sınıfdır:

1. sınıf : peygamberin davetini duymamış kendisinin haberdar dolmamıştır. Bu sınıf kesin olarak cennetliktir.
2. Sınıf: peygamberin davetini, gösterdiği mucizelerin durumunu ve güzel ahlakını duymuş olmakla beraber İman etmemiştir aramızda bulunan ehli küfür gibi. Bu sınıf kesin olarak cehennemliktir.
3. Sınıf: Biz Müslümanlar Deccalın ismini duyduğumuzda nefret ettiğimiz gibi Haşa onlarda peygamberin isminden öylece nefret ediyor. Çünkü onlar peygamber aleyhinde yapılan menfi propagandalardan başka bir şey duymamışlar. Kimse onlara doğrusunu söyleyip onları heveslendimemiştir. Bunların da ehli cennet olacaklarını ümid ederiz.
 
Üst