İslamiyet Öncesi Asya Kıtasının Durumu Hakkında Bilgiler

TİTAN

Forum Okuru
İslamiyet Öncesi Asya Kıtasının Durumu Hakkında Bilgiler
İslamiyetten Öncesi Asyanın Durumu


İslamiyetten Önce Asyanın Durumu Hakkında Bilgi
Sevgili melekler, Genel Türk Tarihi bölümümüzde en son Danişmentlilerin eserleri hakkında sizlere bilgi verdik. Bu sayfamızda da İslamiyetten Öncesi Asyanın Durumu neymiş hep birlikte öğreneceğiz...islamiyet_oncesi_asyanin_durumu-269.jpg
Asya, Rusya ve Avrupaya dağılmış 170 milyondan fazla Türk var.Farklı isimler altında yaşayan bu Türkler asırlarca lisanlarını ve geleneklerini korumuşlardır.Kuzey-Doğu Sibiryadan başlayarak Balkanlara ve Kıbrısa kadar Ural- Altay ana dilinden türemiş muhtelif lehçelerde Türkçe konuşulur.

Türkler zaman içinde değişik alfabeler kullandılar.Türklerin en eski alfabeleri Orta Asya kitabelerinin yazıldığı Runik denen bir hece alfabesidir.XI asırda Runik yerini Uygur alfabesine bıraktı.Bu alfabe bütün Türk boylarının milli alfabesi oldu.Birçok el yazması destanlar Uygur alfabesiyle yazılmıştır.Bu destanlar Türk adet ve gelenekleri hakkında bilgi veren en büyük kaynaktır.İslamiyetin yayılmasile bu alfabe Arap alfabesiyle değiştirildi. Bugün farklı yörelerde yaşayanTürkler değişik alfabeler kullanırlar. Rus tesiri altında olanlar kiril, Arap memleketlerinde oturanlar Arap alfabesini kullanırlar. Yaşam ortamları farklı olsa da dünyadaki bütün Türklerin davranış ve geleneklerinde büyük benzerlikler vardır.

Türkler tarih boyunca verdikleri söze saygı,vakar, hainlere karşı amansız,askeri şuur, otoriteye itaat, vazife ve itaat uğruna kendi hayatını hiçe sayma,rahiplere karşı korku ve dini merak özelliklerini taşımışlardır.

Asya, Rusya ve Avrupaya dağılmış 170 milyondan fazla Türk var.Farklı isimler altında yaşayan bu Türkler asırlarca lisanlarını ve geleneklerini korumuşlardır.Kuzey-Doğu Sibiryadan başlayarak Balkanlara ve Kıbrısa kadar Ural- Altay ana dilinden türemiş muhtelif lehçelerde Türkçe konuşulur.

Türkler zaman içinde değişik alfabeler kullandılar.Türklerin en eski alfabeleri Orta Asya kitabelerinin yazıldığı Runik denen bir hece alfabesidir.XI asırda Runik yerini Uygur alfabesine bıraktı.Bu alfabe bütün Türk boylarının milli alfabesi oldu.Birçok el yazması destanlar Uygur alfabesiyle yazılmıştır.Bu destanlar Türk adet ve gelenekleri hakkında bilgi veren en büyük kaynaktır.İslamiyetin yayılmasile bu alfabe Arap alfabesiyle değiştirildi. Bugün farklı yörelerde yaşayanTürkler değişik alfabeler kullanırlar. Rus tesiri altında olanlar kiril, Arap memleketlerinde oturanlar Arap alfabesini kullanırlar. Yaşam ortamları farklı olsa da dünyadaki bütün Türklerin davranış ve geleneklerinde büyük benzerlikler vardır.

Türkler tarih boyunca verdikleri söze saygı,vakar, hainlere karşı amansız,askeri şuur, otoriteye itaat, vazife ve itaat uğruna kendi hayatını hiçe sayma,rahiplere karşı korku ve dini merak özelliklerini taşımışlardır.
 

Asena_Sule

Daimi Üye
Üye
İslamiyeti kabul eden Türkler "İlahi Kelimetullah" davası uğruna tüm dünyaya Türk-İslam adalet ve hoşgörüsünü götürmekle kalmamış, hakimiyeti altında 30’dan fazla din ve ırktan insanı koruyup kollamayı kendisine vazife bilmiştir.ilk islamiyei kabıl eden SALTUK BUĞRAHAN hükümdarlığında Karahanlılar devletidir.
 

elayşerana

Forum Okuru
islamiyetin doğuşu sırasında afrikanın siyasi bakımdan önemli olan bölgelerikuzey afrika ve habeşistandı öğrende gel asena
 
Üst