İşsizlik ödeneği alanları çalıştıranlara teşvik var

handanca

Daimi Üye
Üye
İşsizlik ödeneği alanları çalıştıranlara teşvik var
Ekim 2009 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunan yasal düzenleme gereği işsizlik ödeneği almakta olanları çalıştıranlara belli şartlarla teşvik uygulaması var.
Söz konusu düzenlemeye göre; işsizlik ödeneği alanların, işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri, işçi ve iş veren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanacaktır.
Söz konusu teşvikten yararlanabilmenin çalışan ve çalıştıran yönünden şartlarına ayrı ayrı bakmak lazım.

Çalışan için şartlar
Çalışanın 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması gerekmekte.

İş yerleri için şartlar
Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması gerekmektedir.

İşsizlik ödeneğini kimler alır?
Yukarıda görüldüğü üzere çalışan yani sigortalı için en önemli şartlardan biri işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmaktır.
4447 sayılı Kanunda, çalışanların işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için gerekli olan şartlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
1. Hizmet akitlerinin anılan Kanunda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermesi,
2. Süresi içinde şahsen veya elektronik ortamda İŞKUR’a başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri,
3. Hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları gerekmektedir.

Ortalama sigortalı sayısı önemli
İş veren için önemli olan işe aldığı işsizlik ödeneği alan kişinin, son altı ayda çalıştırdığı ortalama sigortalı sayısına ilave bir çalışan olmasıdır. Örneğin Aralık 2009 ve öncesi 6 aylık çalışan ortalaması 5 olan bir iş yerine Ocak 2010’da 6. kişi olarak giren, işsizlik ödeneği alan kişi için kalan işsizlik sigortası süresi boyunca söz konusu teşvikten yararlanılabilecektir.

Sadece bir teşvikten yararlanılabilir
Diğer teşvik kanunlarına istinaden sigorta primi iş veren hissesi teşvikinden veya beş puanlık prim indiriminden yararlanmakta olan iş verenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak açıkladığımız teşvikten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
 
Üst