İşyeri hekimlerinin yetkilerinde düzenlemeler oldu.

  • Konbuyu başlatan handanca
  • Başlangıç tarihi
İşyeri hekimlerinin yetkilerinde düzenlemeler oldu.
kurum hekimliği sgk işyeri hekimliği kurum hekimleri


Nisan ayıyla birlikte yürürlüğe girecek olan yeni Sağlık Uygulama Tebliği'nde, düzenlemeler oldu..Tebliğle, işyeri hekimlerinin yetkileri de genişletildi.

Buna göre artık birinci basamak sağlık kuruluşları arasında "işyeri hekimleri" de yer alacak. Bu da işyeri hekimlerinin verdiği reçetelerin geçerli olması anlamına geliyor.

Tebliğ, aile hekimliğine geçilmemiş yerlerde kurum doktorlarının yetkilerini de artırıyor.
Buna göre aile hekimliğine geçilmemiş yerlerde kamu idaresi bünyesinde, kurum hekimi tarafından çalışan sigortalının yanı sıra sigortalının ailesine de bakabilmesi mümkün olacak.

Tebliğin getirdiği bir düzenleme de belediyelerin açtığı poliklinikler için oldu. Tebliğle, birinci basamak sağlık kuruluşlarına belediyelere ait poliklinikler de eklendi. Buna göre artık belediyeler poliklinikleri için Sosyal Güvenlik Kurumu'yla sözleşme imzalayabilecek ve karşılığında ödeme alabilecekler.
 
Üst