1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  (İZÂFİ GAYB-MUZAF GAYB) gayp nedir?

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  izafi gayb gayp gayp nedir izafi ne demek gay p Göresel algılanamayanlar anlamınadır. Allah(c.c.)’ın dilemesi ve takdiri sonucu olarak bilinebilir! Ve bu biliş “Allah(c.c.)”ın muradı doğrultusunda çok yönlü bilinebilir.  Kabir âlemi, kişinin biyolojik hâlihazır bedenini terketmesinden sonra içinde yaşadığı mezardan geçtiği âlem ya da boyuttur!..

  Berzah alemi ise, Nebiler, şehitler ve bazı velilerin halen yaşamakta oldukları ve zaman zaman biraraya gelerek görüştükleri âlemdir...


  Mahşer âlemi ise, "kabir aleminde kabuslar içinde veya güzel görüntülerle" yaşamlarını sürdürenler ile; “berzah” aleminde serbest dolaşanların tümünün bir araya geleceği; ve herkesin dünyada yaptıklarının kesin neticelerini görüp alacağı süreçtir!...
  Sırat devresi ise, "cehennem" içine çekilmekteki dünya üzerinde bulunan, insanların, "cennetler" ismiyle tanımlanan ortama kaçış olayıdır...

  Dünyada iken yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği güç oranında, kişiler, geçiş süreci içinde cehennemin ızdırabını çekerler... Ya da güç yetersizliğinin doğal sonucu olarak, kaçamayıp, sonsuza dek orada kalırlar...

  Yahut da, bütün bu aşamalardan geçerek, neticede “cennet” ismiyle işaret edilen, Allah(c.c.)'ın kendisine bahşetmiş olduğu “hilâfet” özellikleriyle, her istediklerini oluşturacakları mutlu yaşam boyutuna geçerler...

  İşte belki de yüzmilyonlarla seneleri kapsayacak böyle bir süreç ve olaylara “gayb” kelimesiyle işaret edilmiştir!...

  Diğer taraftan olayın bir başka yönü daha vardır...

  İnsan türüne göre gayb başkadır; cin türüne göre gayb başkadır; melek türlerine göre dahi gayb başka başkadır!..

  Yani, sadece insana "göre" gayb sözkonusu olmayıp, tüm varlık türlerine göre de "gayb" değişik değişiktir... Ki bu yüzden, bu "gayb" türüne "gaybı muzaf" yani "göresel gayb" derler..  GÖRESEL GAYB, BİRİME GÖRE DEĞİŞİR

  Algılama aracının kapasitesi dışında kalan, algılayamadığı şey, o araca göre gaybdır!

  Buna “göresel gayb” da diyebiliriz

  Sana göre gayb başkasıdır

  Bana göre gayb başkadır

  Ötekine göre gayb âlemi başkadır

  İnsana göre gayb başkadır

  Cine göre gayb başkadır

  Meleğe göre gayb başkadır

  Bize göre cinler gayb alemdir, ama cinlere göre gayb âlemi değildir. Cinler birbirlerini görürler. Cinlere göre cinler âlemi, şehâdet âlemidir.

  İnsana göre de insanların âlemi şehâdet âlemidir...Şâhit olunan yani içinde yaşanılan âlemdir.

  GAYB,

  ALGILAMA SINIRINA “GÖRE”DİR!

  Ne eski bir yıl bitiyor…

  Ne de yeni bir yıl başlıyor!.

  Yalnızca, insanlar “kurabiye” imalâtına devam ediyorlar!!!

  Yaşanan “an”lar var bilinçte…

  Bir de insanların vehimleri; hayâlleri, umutları…

  Oysa, oyunun sonu, başından belli senarist ve yakınlarınca!.

  Öyle olmasaydı nereden bilebilirdi geleceği, bilenler!.

  Gaybın, algılama sınırına göre varolduğunu anlayamayanlara söylenecek ne söz var ki!.

  Yeni 1000 yılınız, gerçekleri fark edip de bu boyuttan ayrılmayı nasip etsin…

  Psikiyatrinin alanına giren “Mistik hezeyanlardan”

  MADDE ÂLEMİ, BEŞ DUYU VERİLERİYLE

  KAYITLANMIŞ BEYNİN VARSAYIM DÜNYASIDIR!

  Madde âlemi, beş duyu verileriyle kayıtlanmış beynin "varsayım" dünyasıdır... Çünkü gerçekte evren tümüyle bir ışınsal yapıdır ki; her dalgaboyu kesitinden, farklı boyutlar yani âlemler oluşmuş bulunmaktadır...

  Farklı dalgaboylarından oluşmuş katmanlardaki varlıkların her bir türüne göre de içinde bulundukları âlem(boyut) kendi “MADDE” âlemleridir...

  Yani "madde âlemi" diye gerçek ve mutlak tek bir "madde âlemi" olmayıp; her boyut varlığının kendi katmanı, onun kendi özel "madde âlemini" oluşturmaktadır...

  Bu itibarla, "ölümötesi" yaşama geçenler dahi, bir tür "madde âlemi" içinde yaşamaktadırlar... Kezâ, "cehennem" ya da "cennetler"; ya da şu an için “cinlerin” kendi boyutları dahi, onların algılamalarını sağlayan duyu araçlarına GÖRE "madde âlemi”dir...

  İnsanın bir düşünsel yapısı vardır; bir de bedeni... Düşünsel yanı olan “bilinç” ya da “şuur” hiç bir zaman “bedensiz” kalmaz!... Bu beden, biyolojik-fiziksel beden olabilir; ya da “RUH” adı verilmiş bulunan hologromik ışınsal beden olabilir....

  Netice itibariyle, insan, sonsuza dek, bir bedenle-bilincin bütünü olarak yaşamına devam eder.

  Eski asırlarda, eski asırları günümüzde seslendirenlerde, çağdaş bilgiler olmadığı için gereksiz tartışmalarla uğraşılmıştır... Ölümden sonraki beden, yani kıyâmette(haşr) tüm insanların toplu olarak bir arada bulunacakları safhadaki beden, ya da daha sonraki aşamada yaşanacak hayat, bedenli mi bedensiz mi; “ruh”la mı, “ruh” artı “madde beden”li mi; gibi çağımız bilimi ışığında hiç bir anlamı olmayan tartışmalar!...

  Helikopterin seyahat aracı olduğu ortamda; kağnı arabasının tekerleğinin ceviz mi, gürgen mi; ya da altı ortalı mı, sekiz ortalı mı olmasının tartışılması gibi!... Ya da qurtz teknolojisi kullanılırken, kum saatinin fazilet ve faydalarından sözetmek gibi...

  Madde ve maddeötesinin gerçekte, tek bir tümel yapının göresel katmanları olduğunu farkedip kavrayan bir kişi için, bunlardan daha anlamsız soru olamaz!...


  Bugünkü algılama aracımıza göre, şu içinde bulunduğumuz katman "madde"dir!... Bu bedenden ayrılıp ışınsal bedene geçtiğimiz anda da, o beden yapımıza GÖRE, o katman "madde olarak algılanacak"tır!...
  Durum eğer iyice kavranılırsa, farkedilecektir ki, biz sonsuza dek, nitelikleri birbirinden farklı da olsa, her an "madde" alemleri içinde yaşamımızı sürdüreceğiz!... Bu göresel "madde" alemlerine (boyutlarına) ne isim verilirse verilsin!...

  Evet, işte şu ana kadar bahsetmiş olduğum algılayamadığımız boyutlar ve o boyutlara ait tüm varlıklar "GAYB"ın iki türünden biri olan "GAYB-I MUZAF" sınıfındandır..

  İZÂFİ GAYB Allah(c.c.)’IN DİLEMESİ VE

  TAKDİRİ SONUCU OLARAK BİLİNEBİLİR!

  "Mutlak Gayb"ın dışındaki "izafi gayb" ise, "Allah(c.c.)" dilemesi ve takdiri sonucu olarak bilinebilir...

  Ve bu biliş, "Allah(c.c.)"ın muradı doğrultusunda çok yönlü olabilir...

  Gerek kerâmet adı verilen yoldan evliyaullahın "keşif" ve "fetih" sonucu erdikleri; ve gerekse de istidrac yollu gerçekten sapmış kişilerin bildikleri "algılayamadıklarımız" hep bu durum sonucudur...

  Öte yandan, "göresel gayb"ın en önemli bölümü, "âhiret" dediğimiz, ölümötesi yaşam boyutudur... Kabir âlemi; berzah âlemi; mahşer âlemi; sırat süreci; cehennem ve cennet yaşamları hep bu "göresel gayb" ismi altında mütalâa edilir...

  "GAYBI ANCAK Allah(c.c.) BİLİR, başkası bilmez" denilen gayb, "mutlak gayb"tır!.

  GAYBİ MÂNÂLARI

  NE ZAMAN ÇÖZMEYE BAŞLAYABİLİRİZ?

  Göz boyutundan çıkıp, gözün algılama kapasitesini aşıp da, bilimsel ve düşünsel olarak yaklaşabilirsek..

  Varlık âleminin; algılayamadığımız alt boyutlarında, santimetrenin milyarda biri kadarlık dalga boylarından, kilometrelerce uzunluğundaki dalga boylarına kadar, sayısız fakat her biri bir mânâ ifade eden dalga boylarından oluşan bir yapı olduğunu farkederiz. Bu yaratılmışlar boyutudur. "Ef`al" âlemidir!

  Bunların her biri kendine has mânâlar ihtiva eder. Ve, bu mânâlar, kendilerini algılayacak yapılar tarafından algılanır. Algılayamayacaklar tarafından da "gayb" hükmü ile gizli kalırlar! Bu "mutlak gayb" değil, "muzaf gayb"dır! Yani, "göresel gayb".

  Biz, özümüzü ne kadar tanıyabilirsek, ne kadar beş duyu ve beden kaydından soyutlanıp, orijinimizi derinliklerimizde bulup, tanıyıp, değerlendirebilirsek, o oranda varlıktaki gaybî mânâları çözmeye başlarız.

  Öte yandan bu mânâları gerçekte seyreden ise, biz değil, mutlak varlıktır!

  Gerçekte bu seyir, "TEK`in SEYRİ"dir!

  Tek bir "an"lık seyirdir bu!

  "An"dan sonra an, "dem"den sonra dem vardır sanmayalım!

  "An", Tek`tir! "Dem", Tek!

  O "an", Tek "dem"! Amma.. Değerlendirebilecek olan "saflaşmış bilinç" noktasında kendimizi bulabilirsek!
  AKLIN VE SEZGİNİN SUKÛT ETTİĞİ NOKTA…

  "MUTLAK GAYB"

  “Allah(c.c.)’ın ilmidir!

  Hiç bir yaratılmış “Allah(c.c.)” ilminde ne vardır, asla bilemez ve bu ilmi kapsayamaz! Kezâ,”Allah(c.c.)” Zâtı itibariyle “Mutlak gayb”dır!

  Bilinmesi, kavranılması,tefekkürü kesin olanaksızdır! Hiç bir yaratılmış, O “ZÂT”ı algılayamaz! Ancak izhar ettiği mânâlar yollu, “bu mânâları yaratan şu özelliklere sahiptir” denebilir!

  Kaynak:Ahmed Hulûsi
  kaynak:ilkvahiy.net


   
(İZÂFİ GAYB-MUZAF GAYB) gayp nedir? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kur'an, Ahiret âlemini ayrıca "Din Günü " (el-Fatiha, I/3) ve "Gayb Âlemi" (el-Bakara

  Kur'an, Ahiret âlemini ayrıca "Din Günü " (el-Fatiha, I/3) ve "Gayb Âlemi" (el-Bakara

  din günü ahiret kuran Gözden kaybolan şeye gayb dendiği gibi, duyularla idrak edilemeyen, insan bilgisi dışında kalan şeye de gayb denir. Bir şeyin gayb olması Allah'a göre değil, insanlara göredir. Çünkü Allah'tan gizli kalan hiçbir şey olamaz. O, gayb ve şehâdet âlemini bilir (el-Haşr, 59/22). Kur'an'a göre varlıklar iki kısımdır: Gayb âlemini meydana getiren; görülmeyen ve idrak edilemeyen...
 2. cinler ve gayb

  cinler ve gayb

  Kuran-ı Kerim’de Hz. Süleyman’ın vefatından bahseden ayette: “Süleyman`ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.”(34:14.) buyurulmaktadır. Bu ayetten, Hz. Süleyman’ın, değneğine dayanmış vaziyette dururken öldüğü, ağaç kurdunun...
 3. Gayb nedir

  Gayb nedir

  rüyada öleceğinin söylenmesi rüyada birinin öleceğini söylemesi öleceğinin söylenmesi ne anlama gelir öleceğini bilmek gayp nedir Gayb nedir ? Gayb hakkında merak edilenleri bu yazıda bulabilirsiniz arkadaşlarım. Gayb,duyu organları ve aletler aracılığı ile algılanamayan şeylerdir.Buna göre duyu organları ve aletlerle algılanabilen her şey malumdur yani bilinendir.O halde gayb görülemeyen...
 4. Neyse...

  Neyse...

  Aldığın her nefesin sana beni hatırlatacak.... Gittiğini sanma yerin bende ebedi kalacak... Gözlerinin baktığı her yerde gözlerim olucak... Adını aşkta bir kez kanatmamış Sevişmelerine hiç duygu katmamış Zalim düş... Yokluğunu çağırıyorum iki ucu yanık kağıtlardan Bitmemişliğin tükenmişliği başladı artık Zaman dudaklarıma bant Ellerime halat bundan böyle. Adını yalan aşklarda dağlayacak...
 5. gayb hakkınd akesin konuşmak günahmı

  gayb hakkınd akesin konuşmak günahmı

  slm bazen toplulukta gaybla ilgili konuşmalar oluyor bununla ilgili tam bilgi sahibi olmadan konuşmak günahmıdır?

Sayfayı Paylaş