Kadın Dilinden Moda

ßeLeN

ßeLeN

Paylaşımcı Melek
Üye
Kadın Dilinden Moda
moda, hakk?nda, ne demektir, neler revaçta, özlem süer, söyleyi?i hakk?nda


Moda hakk?nda bir Söyleyi?i hemde Özlem Süer 'den meleklerim..




Özlem Süer ile söyle?i: "Modada müzik ve sineman?n gücü yads?namaz"
Her koleksiyonunda moda severlere büyüleyici bir öykü anlatan Özlem Süer'e göre yal?nl?k ve mükemmeliyetçilik modan?n yeni slogan?...
Di?er ilgili haberlerDilek Hanif ile söyle?i: "Bence Türkiye’de stil ikonu yok"Gamze Saraço?lu ile söyle?i: "Modan?n en önemli icad? korselerdir"Hatice Gökçe ile söyle?i: “Bir de Clive Owen giyse fena olmaz”
Favori kahramanlar? için kostümler yaratmak Özlem Süer’in çocukluk hayali idi. Zaten kendisini motive eden ve koleksiyonlar?na gerçek d??? bir boyut kazand?ran da bu s?n?rs?z hayal gücü oldu.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü'nden mezun olan Süer, Mimar Sinan Üniversitesi’nde yüksek lisansa ba?lar ve bununla da yetinmeyip üniversitenin akademik kadrosuna kat?l?r.
Bugün Mimar Sinan Üniversitesi’nde profesör, farkl? gruplar?n moda dan??man? ve kendi markas?n?n tasar?mc?s? olan Süer’in her koleksiyonu ayr? ve büyüleyici bir öykü anlat?yor moda severlere…



Yudum ?A?MAZ
Tasar?mlar?n?z?n dilinden bahseder misiniz? ?lham kaynaklar?n?z nelerdir?
Yarat?c? ya?am, her ?eye ba?ka bir aç?dan bakmakla ba?l?yor. ?nsan?n elleri, beyni ve kalbiyle çal??arak, i?inin i?çisi, ustas? ve sanatç?s? olmaya çabalamas? ise tasar?mlar?n dilini olu?turuyor diyebilirim. Okudu?unuz kitap, seyahatleriniz, ya?ama dair her ?ey sizi besleyebilir, ilham kayna??n?z olabilir. Bu konuda müzik ve sineman?n gücü yads?namaz. Sahaflar, vintage butikler, k?saca tüm eskiye dair kar??la?malar da çok tetikleyici.
Yerli/yabanc? be?endi?iniz moda tasar?mc?lar? kimler?
Martin Margiela, Dries Van Noten, Antonio Marras, Alberto Ferreti…..
Yerlilerde ise süreklilik gösteren tüm tasar?mc? arkada?lar?m?n koleksiyonlar?nda sevdi?im parçalar oluyor.
Tasar?mlar?n?z? kimin üzerinde görmek istersiniz?
Tasar?mlar?m? dünyan?n bir ba?ka yerinde ho? bir butikte ask?da görmek de beni heyecanland?r?yor, dünyaca ünlü bir ödül töreninde görmek de. Güzel bir filmin can al?c? sahnesinde ya da günlük hayatta al??veri? sepetiyle al??veri? yapan mutlu bir kad?n?n üzerinde de. Sürekli ya?ad???m bu sürprizleri seviyorum.
Size göre gelmi? geçmi? en önemli stil ikonu kimdir?
Jane Birkin. 1946’l? ?ngiliz ?ark?c?n?n Emilio Pucci’nin defilesinde bu yaz tek parça chrocet’ini gördüm, gö?üs alt? i?nesine dek… Çok ilham verici, bir stil ikonundan beklendi?i gibi…
Türkiye’de stil ikonu olarak addedilen isimler hakk?ndaki görü?leriniz?
Stil sahibi olmak süreklilik ister ve yedi?iniz yemekte, okudu?unuz kitapta, kulland???n?z otomobilde bir bütün olman?z? gerektirir… Hayat? yeniden ke?feden hatta size de ke?fettiren ve takipçisi olaca??n?z insanlard?r. Çok tutarl?, takipçisi olunacak stilli kad?nlar var. Geçici bir popülaritenin y?ld?z? olmadan iz b?rakanlar favorilerimiz pek tabii ki.
Modan?n vazgeçilmez ak?mlar? sizce hangileri?
Pop-up, Minimalizm, Retro-Futurizm…
Bir kad?n?n gard?robunda olmazsa olmazlar nelerdir?
Jean, camel trençkot, kardigan h?rka, repetto babetler…
Hangi ma?azalardan al??veri? yapmay? seviyorsunuz?
Cos, Shabby Chic, Lush, Yves Rocher
Sizce moda sektörünün en önemli icad? nedir?
Haz?r giyime geçi?, sutyenin iç giyimde ke?fi, ?imdilerde diki?siz üretilmi? giysiler…
2011 y?l?nda öne ç?kan trendler hangileri olacak?
Çiçek desenleriyle ne?eli elbiseler, dantel toplar, çok fonksiyonlu y?kamal? jeanler ve 1970ler’in triko parçalar?n? görece?iz. Kiwi ye?ili ve domates k?rm?z?s?n?n beyazla kombinlendi?i bir yaz ya?ayaca??z. Yal?nl?k ve mükemmeliyetçilik modan?n yeni slogan?. Bu yaz romantizmden de vazgeçmeyerek farkl? bak?? aç?lar?n? beraberce görüyoruz gard?roplarda…
 
Üst