Kadınların sünnet olması caiz mi?

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kadınların sünnet olması caiz mi?
Bazı Kavimlerde ve topluluklarda, adet olarak erkeklerde olduğu gibi kızlarda da sünnet edilmek vardır. Ekseri gizli olarak yapılan bu sünnet etme Mısır, Arabistan ve bazı yerel kavimlerde yaşayan Müslümanların bir kesiminde halen bulunmaktadır. Bu kavimlerde İslamiyet gelmeden önce de böyle bir adetin mevcudiyeti bilinen bir durumdur. İslamiyet’in gelmesiyle bu adet islami bir anlam kazanmıştır. Bütün Müslüman coğrafyasını göz önünde bulundurduğumuz zaman çok yerel bir adet olarak karşımıza çıkmaktadır.Kadın sünneti.jpgKızların sünnet olmasında mesnedler

Klitoris üzerinde bulunan çok küçük bir parçanın kesilmesi adeti olan bu sünnet eylemi, kadınların sünneti bir rivayete göre Hz. İbrahim peygamber zamanından kalmıştır ve ilk sünnet olan hanım Hz. Hacer'dir.

Peygamber efendimiz, Sünnet (hıtan), erkeklere sünnet, kadınlar için fazilettir buyurur. Bu sünnet, Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre mutlak sünnet, Ahmed b. Hanbel'e göre erkeğe vacib, hanımlar için sünnettir. Şafiî erkek ve kadın arasında vucûb bakımdan bir fark görmemiştir. Çoğunluğu Hanefi mezhebine mensup olan biz Türklerde ise bu sünnet yoktur ve kadınlar sünnet edilmezler. Edilmesi de kerih görülmüştür.


Ebu's-Suud Efendi kendisine yönelik sorulan bir soruda; Diyar-ı Arap'da avratları sünnet ederler. Bu fiil sünnet midir? sorusuna "el-Cevap: Müstehaptır" şeklinde cevap vermiştir.

Kadınların sünnet edilmesi konusunda İslâm âlimleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kısmı, Maşrık (Doğu) kadınları ile Mağrib (Batı) kadınlarının fizyolojik bakımdan farklı olduklarını kabul ederek Maşrık kadınlarındaki yaradılıştan gelen fazlalık sebebiyle, sünnetle yükümlü olduklarına, öbürlerinde ise böyle bir fazlalığın bulunmayışı sebebiyle sünnetle yükümlü olmadıklarına hükmetmişlerdir.


Rivayetlere bakıldığı zaman ise, Peygamber Efendimiz zamanında, bizzat Medine'de, kızların sünnet edildiğini ve sünnet etmeyi kendilerine meslek edinmiş kadınların bile bulunduğunu ifâde etmektedir. Hz. Peygamber’in kızların sünnet edilmeleriyle ilgili olarak sağlığa uygun bir tarzda olması için tâlimât verdiğini de öğrenmekteyiz.


Ebû Davûd'un rivayeti şöyle: Medine’de Ümmü Atiyye isimli bir kadın kızları sünnet ediyordu. Rasülu Ekrem Efendimiz ona,


Fazla derin kesme, çünkü derin kesmemen, hem kadın için ahzâ (en ziyâde haz ve lezzet vesîlesi) hem de kocası için daha hoştur. der.

Hz. Ali (ra)'den naklolunan bir rivayette sünnetçilik yapan kadına Peygamber Efendimizin birisini yollayarak çağırttığını ve Sünnet ettiğin zaman üstten hafifçe kes, fazla dipten kesme... dediğini öğreniyoruz. Münâvi, bu hadisi şerifi şerh ederken, kadınlardaki sünnet mahallinin derin kesilmesi hâlinde, kadının Cinsi isteğinin yok olacağını, bu sebeple kocası ile cinsi beraberlikten nefret edeceğini aktarmıştır.


Bu açıklamalardan, kızların sünnet edilmesinin biyolojik yapısına göre değişebileceğini, eğer fazlalık varsa alınması daha uygun ise de, alınmamasında da dini bir sakınca olmadığını söyleyebiliriz.

Lakin Adetlerimize girmeyen bu sünnet fiilini İlla işlemek gerekir diye bir diretme söz konusu olamaz. Sonuçta Halk arasında Nasıl ki Sünnet olmayan bir erkek hiç hoş karşılanmıyor ve dışlanıyorsa, sünnet olan bir kadın da aynı şekilde dışlanmakta ve hoş karşılanmamaktadır. Selam ve dua ile.
 

Melis ank

Aktif Üye
Üye
İlk defa böyle bir şey duydum ne garip.. İslamla bağdaşmayan bir uygulama. Bu işlemi yaptırmaya zorlananlar neyin kafasını yaşıyor anlamıyorum.Sünnetli kadınmı olurmuş ? Töve Ya Rabbim.. Paylaşım için teşekkürler hocam.
 
Üst