Kalp kapakçığında ritim bozukluğu

  • Konbuyu başlatan Uzman SühaN
  • Başlangıç tarihi
Uzman SühaN

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
Kalp kapakçığında ritim bozukluğu
kalpte ritim bozukluğu ,kalpte ritim bozukluğu neden olur,kalpte ritim bozukluğunun tedavisi,kalp hastalıkları hakkında bilgilerk.jpg


NORMAL BİR KALP ATIŞI NASIL GERÇEKLEŞİR?
Kalp atımı gerçekleştiği zaman, bu atıma yol açan elektriksel sinyaller kalpte belli bir yol izler. Bu sinyallerde meydana gelen herhangi bir kesinti aritmiye yol açar. Kalp dört odacıktan meydana gelmiştir. Kalbin bir yarısında iki kulakçık diğer yarısında iki karıncık bulunur.

Kalp atışı sırasında, kulakçıklar kasılarak karıncıkların kan ile dolmasını sağlar. Kulakçıkların kasılması ve karıncıkların kan ile dolması olayı, sağ kulakçıkta yer alan “sinüs düğümü” adı verilen hücre gurubunun elektriksel sinyal göndermesi ile başlar. Sinüs düğümünün oluşturduğu sinyal ile sağ ve sol kulakçıklar kasılır.Oluşturulan sinyaller kalbin merkezine doğru, kulakçık ve karıncıkların birleştiği yer üzerinde bulunan “atriyoventriküler düğüm” e gelir. Buradan çıkan sinyaller karıncıklara geçer.
Sağlıklı bir kalpte, bu süreç genellikle sorunsuz işler. Dakikada ise yaklaşık 60 ile 100 kez kalp atımı gerçekleşir. Uzun mesafe koşucularının kalpleri daha büyük olduğu için, kalp atım hızları da dakikada 60 ‘ın altına düşebilmektedir.
ARİTMİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Doktorlar aritmi türlerini sınıflandırırken sadece kalbin hangi bölgesinden kaynaklandığına (karıncık veya kulakçık) değil kalp atım hızına göre de ayırmışlardır. Aritmi türleri şunlardır:
• TAŞİKARDİ: Kalp atışlarının dinlenir vaziyette iken, dakikada 100’den fazla olduğu durumlar “taşikardi” olarak adlandırılır. Hızlı kalp atışlarının olduğu aritmi türüdür.
• BRADİKARDİ: Dinlenme esnasındaki kalp atışlarının dakikada 60’tan daha az olduğu aritmi türüdür. Yani normalden daha yavaş kalp atışları vardır.
TAŞİKARDİ
Tüm taşikardi ve bradikardi durumları kalpte sorun olduğunu göstermez elbette. Örneğin, egzersiz sırasında kalbin dokulara daha fazla oksijen sağlamak için normalden daha fazla çalışması sonucu taşikardi oluşması normaldir.
A. Kulakçıklarda taşikardi
Kulakçık menşeli taşikardiler şunlardır:
• Atriyal fibrilasyon: Atriyal odacıkların hızlı ve kaotik şekilde atması yaygın bir aritmi durumudur. Genellikle yaşlı insanları etkiler. Atriyal fibrilasyona yakalanma riski, yaşla birlikte kalpte meydana gelen hasar ve yıpranmalardan dolayı artar. Artriyal fibrilasyon sırasında kalp atışını sağlayan elektrik sinyallerinde koordinasyon bozukluğu yaşanır. Kalp dakikada yaklaşık 300 kez atar ve bu kadar yüksek atım sayısına yetecek kadar kan bulunmadığı için kalpte boş titreşimler oluşur. Atriyal fibrilasyon zamanla felç gibi ciddi durumlara yol açabilir.
• Atriyal flutter: Atriyal flutter da artriyal fibrilasyona benzerdir. Her ikisi de alternatif şekilde ortaya çıkıp kaybolabilir. Atriyal flutter’da kalp atışları atriyal fibrilasyona göre daha organize ve daha ritmik elektriksel uyarılar bulunmaktadır.
• Supraventriküler taşikardi (SVT): SVT, yukarıdaki sayılan birçok aritmi türünü içeren geniş bir terimdir. SVT genellikle başlar ve aniden biter. Bazen saniyeler sürebildiği gibi saatler de sürebilir. SVT atımları çoğunlukla elektrik sinyalleri normalin dışında bir yol izlediğinde başlar. SVT hayatı tehdit etmese de düzensiz kalp atışları kişiyi rahatsız eder.
• Wolff – Parkinson-White sendromu: . SVT’nin bir diğer nedeni de Wolff – Parkinson-White sendromu olarak bilinir. Bu durumdaki kişilerin kulakçık ve karıncıkları arasında ekstra bir elektrik sinyalleri iletim yolu vardır. Bu yol, elektrik sinyallerinin atriyoventriküler düğüme uğramadan geçmesine yol açabilir. Bu da kısa devre ve hızlı kalp atışlarına neden olur.
B. Karıncıklarda taşikardi
Karıncıklarda meydana gelen taşikardi türleri şunlardır:
• Ventriküler taşikardi ( VT ): Hızlı ve düzenli kalp atımları, karıncıklarda başlayan anormal elektrik sinyallerinden kaynaklanır. Genellikle bir önceki kalp krizinden dolayı oluşan hasarlı bir bölgeden geçen elektrik sinyalleri bu soruna yol açar. VT, karıncıkların dakikada 200′den fazla bir kasılma sayısına ulaşmasına yol açabilir.
VT ataklarının çoğu kalpte meydana gelen karıncık hasarları, koroner arter hastalığı ve kalp krizi gibi etkenlerden kaynaklanır. Bazen VT 30 saniye veya daha az sürmekte ve yetersiz kalp atımına neden olmakla birlikte herhangi bir belirti ortaya çıkarmamaktadır. Yine de devam etmeyen bir VT, uzun süreli (sürekli) olarak daha ciddi ventriküler aritmi riski yaratabilir. Sürekli devam eden VT atakları acil tıbbi bir durumdur. Acil tıbbi tedavi olmazsa, devam eden ventriküler taşikardi çoğunlukla ventriküler fibrilasyona doğru kötü bir seyir izler.
• Ventriküler fibrilasyon: Ventriküler fibrilasyonda, hızlı, kaotik elektrik sinyalleri kan pompalama yerine karıncıklarda boş titremelere neden olur. Yeterli kalp atım sayısına ulaşılamadığı için kan basıncı düşerek hayati organlara kan gitmesi engellenir. Bu duruma maruz kalan çoğu kişi saniyeler içinde bilincini kaybeder. Kalp durduğu için kalp masajı yapılması ve acil servise haber verilmesi gerekir. Defibrilatör adı verilen bir elektro şok cihazla kalp normal ritmine geldiğinde hayatta kalma şansı yükselir. Defibrilasyon cihazı ya da kalp masajının birkaç dakika içinde yapılmaması sonucu hasta kaybedilebilir. Ventriküler fibrilasyon çoğu durumda kalp hastalıkları ile ilişkili olmaktadır. Sık sık kalp krizi ile de tetiklenir.
• Uzun QT sendromu: Uzun QT sendromu, hızlı ve kaotik kalp atışları riskini taşıyan bir kalp hastalığıdır. Kalbin elektrik sisteminde meydana gelen değişimler nedeniyle gerçekleşen hızlı kalp atışları, hayatı tehdit eden bayılmalara yol açabilir. Bazı durumlarda, kalp ritmi o derece düzensiz olur ki, ani ölümlere bile yol açabilir.
Uzun QT sendromuna yakalanma riskini arttıran genetik bir bozuklukla doğmuş olabilirsiniz. Buna ek olarak, 50′den fazla ilaç türü, çoğu yaygın kullanılan ilaçlar olmak üzere, Uzun QT sendromuna neden olabilir. Konjenital kalp kusurları gibi bazı tıbbi durumlar da etkili olan başka bir faktördür.
BRADİKARDİ
İstirahat durumunda, dakikadaki kalp atış sayısının 60’tan düşük olması bradikardi’ye işaret eder. Her zaman bir sorun olarak görülmez. Eğer fiziksel olarak fit bir vücuda sahipseniz, kalp 60 defadan daha az kez atarak da vücuda yeterli miktarda kan sağlayabilir. Çünkü kalbin pompalama kapasitesi daha fazladır. Yavaş bir kalp hızına sahipseniz ve kalp yeterli miktarda kan pompalamıyorsa oluşan bradikardi’nin birçok nedeni olabilir:
•Sinüs düğümünde problem: Kalbin hız ayarından sorumlu olan sinüs düğümünün sinyalleri düzgün şekilde göndermemesi kalbin hızlanmasına veya belli aralıklarla yavaşlamasına neden olabilir. Sinüs düğümüne yakın yerdeki dokularda meydana gelen hasarlar da elektriksel sinyallerin kesintiye uğramasına, yavaşlamasına ve engellenmesine neden olmaktadır.
•İletimin engellenmesi: Kalpteki elektriksel sinyal kesintilerinden biri de kulakçık ve karıncıklar arasında yer alan atriyoventriküler düğümünde veya bu düğümün yakınlarında gerçekleşebilir. Bloklar aynı zamanda her karıncığa giden iletim yollarında da gerçekleşebilir. Blokların yeri ve türüne bağlı olarak, kalbin üst ve alt yarısı arasındaki sinyallerde yavaşlama ve engellenme yaşanır. Sinyalin tamamen kesilmesi durumunda atriyoventriküler düğüm ya da ventrikül bazı hücreler kalp atışlarının genellikle sabit ve yavaş olmasına yol açar. Bazı bloklar herhangi bir belirtiye neden olmaz ve kalp atışlarının tam yapılmaması ve bradikardiye yol açabilirler.
Prematüre kalp atışları
Her ne kadar atlanan bir kalp atımı gibi hissediliyor olsa da, prematüre kalp atışları genellikle ekstra gerçekleşen kalp atışlarıdır. Eğer arada bir kalbinizin erken attığını hissetseniz de, nadiren daha ciddi bir sorunun varlığını gösterir. Yine de, prematüre kalp atışları özellikle kalp hastalığı olan kişilerde uzun süreli aritmileri tetikleyebilir. Prematüre kalp atışları genellikle kafein, çay gibi içecekler ile “Psödoefedrin” içeren soğuk algınlığı ilaçları ve bazı astım ilaçları gibi uyaranlardan kaynaklanır.
 

Benzer İçerikler

Üst