Kan Sayımı Nedir ? Kan Sayımı İle Ne Araştırılır ?

THESECRET

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
Kan Sayımı Nedir ? Kan Sayımı İle Ne Araştırılır ?
tam kan sayımı nedir,kan sayımı ile neler anlaşılır,tam kan sayımı ne zaman istenir,tam kan sayımı hakkında bilgiler,
kan-sayimi.jpg


Tam kan sayımı testi ile, başlıca kanımızdaki akyuvarlar( lökosit) , alyuvarlar (eritrositler) , trombositler ,monosit,lenfosit,eosinofil,bazofil ve hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür.Buna ilave olarak klinik olarak anlamlı olabilen bazı parametrelerde kan sayımı testinde çalışılır.
Kan sayımı testi, özellikle anemi (kansızlık) ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyonlar, kanama bozuklukları ve bazı alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlıdır.
Günümüzde kan sayımı yani hemogram testi otomatik cihazlarla kolaylıkla yapılmaktadır.
Tam Kan Sayımı Nedir?

Genel sağlık durumunun saptanması ve anemi gibi çeşitli bozuklukların taraması ve izlemi amacıyla, rutin ya da doktorunuzun saptadığı bir tıbbi muayenenin parçası olarak yapılan bir testtir. Kolunuzdaki bir toplardamardan, parmak ucundan ya da topuktan (yenidoğan) alınan bir kan örneği ile yapılır. Test için yapılması gereken bir hazırlık yoktur.

Diğer isimleri: CBC; Hemogram; Diferansiyel ile CBC, TKS

İlişkili testler: Kan yayması; Hemoglobin; Hematokrit; Kırmızı kan hücresi (RBC / KKH) sayımı; Beyaz kan hücresi (WBC / BKH) sayımı; Beyaz kan hücresi diferansiyel sayımı; Trombosit sayımı
Hangi amaçla kullanılır?


CBC anemi, infeksiyon ve birçok başka hastalığın kontrolünde yaygın biçimde tarama testi olarak kullanılır. Aslında aşağıda belirtilen kanın farklı bölümlerini inceleyen bir test grubudur:


•Beyaz kan hücresi (WBC/BKH/akyuvar) sayımı kanda birim hacimde bulunan beyaz kan hücresinin sayımıdır. Hem artması hem de azalması anlamlı olabilir.

•Beyaz kan hücresi diferansiyeli mevcut beyaz kan hücresi tiplerine bakar. Beş farklı beyaz kan hücresi vardır; bizi enfeksiyona karşı korumada her birinin kendi işlevi bulunmaktadır.

•Differansiyel kişinin beyaz kan hücrelerini tiplerine göre sınıflandırır: nötrofiller (segment, PMN,, granulosit, gran olarak da bilinir), lenfositler, monositler, eozinofiller ve bazofiller.

•Kırmızı kan hücresi (KKH) sayımı kanda birim hacimde bulunan kırmızı kan hücresinin sayımıdır.

•Hem artışı hem de azalması anormal bir durumu gösterebilir.

•Hemoglobin kanda oksijen taşıyan protein miktarını ölçer.

•Hematokrit tam kanın belli bir hacmindeki kırmızı kan hücre oranını ölçer.

•Trombosit sayısı (platelet sayısı) kanın belli bir hacmindeki trombosit sayısıdır. Hem artışı hem de azalışı kanama ya da pıhtılaşma ile ilgili anormal durumları gösterebilir. Ortalama trombosit hacmi (MPV) trombositlerinizin makine tarafından hesaplanan ortalama büyüklüğüdür. Yeni trombositler daha büyüktür ve trombosit üretimi artınca MPV artışı ortaya çıkar. MPV doktorunuza kemik iliğinde trombosit üretiminizle ilgili bilgi verir.

•Ortalama korpuskular hacim (MCV) kırmızı kan hücrelerinizin makine tarafından hesaplanan ortalama büyüklüğüdür. KKH normalden büyük (makrositik) olduğunda, MCV yükselir; örneğin B12 vitamini eksikliğine bağlı anemide. MCV azaldığında, KKH normalden küçüktür (mikrositik); demir eksikliği anemisi ya da talasemide görüldüğü gibi.

•Ortalama korpuskular hemoglobin (MCH) kırmızı kan hücresinde oksijen taşıyıcı hemoglobinin ortalama miktarına ilişkin bir hesaplamadır. Makrositik KKH büyük olup yüksek MCH gösterirken, mikrositik kırmızı hücrelerde MCH değeri daha düşüktür.

•Ortalama korpuskular hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) bir KKH içindeki ortalama hemoglobinin hesaplamasıdır. Azalan MCHC değerleri (hipokromi) demir eksikliği anemisi ve talasemi gibi KKH içindeki hemoglobin miktarının azaldığı durumlarda görülür. Artan MCHC değerleri (hiperkromi) yanıklarda ve daha nadir bir konjenital bozukluk olan herediter (kalıtsal) sferositoz gibi hemoglobinin KKH içinde anormal derecede yoğunlaştığı durumlarda görülür.

•Kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) KKH büyüklüğündeki değişimin hesaplanmasıdır. Pernisiyöz anemi gibi bazı anemilerde KKH büyüklüğündeki değişim (anizositoz) (şekil değişikliği- poikilositoz- ile birlikte) RDW artışına neden olur.
 

Benzer İçerikler

Üst