Kandil Duamiz Amin diyelim hep birlikte...

K

kördügüm

Tatlı ve Çalışkan Melek
Üye
Kandil Duamiz Amin diyelim hep birlikte...
ﻡﻴﺤﺭﻠﺍﻦﻤﺤﺮﻠﺍﷲﺍﻡﺳﺒ

Ey âlemlerin Rabbi, Er Rahman, Er Rahim, hesap gününün tek sahibi ve tek hakimi olan yüce Allahımız. Bütün hamiler, övgüler ve şükürler sana mahsustur. Biz ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ulaştır ve o yolda sabit eyle. Yani kendilerine Peygamberlik ve sıddıklık nimeti verdiğin kimselerin yoluna, İslam yoluna ulaştır ve son nefese kadar bu yolda sabit eyle. Dünya ve ahrette bunları mesut ettiğin gibi bizleri de, kıyamete kadar, evlatlarımızı da iki dünyada mesut eyle. Gazabına uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil, peygamberlerin, sıdıkların ve sahabelerin yoluna bizi ulaştır ve o yolda bizlerini ölene kadar devam ettir.
Ey gökleri ve yerleri örneksiz en harika biçimde yoktan vareden, bizlere akıl lütfedip varlığından haberdar eden, insanı en üstün yaratıp ona kitaplar, Peygamberler gönderen güzeller güzeli, ezel ve ebed sultanı yüce Allahımız, Rabbimiz, her şeyimiz. Biz seni övemeyiz, sen kendini övdüğün gibisin. Senin vaadin var,”dua edin kabul edeyim” buyuruyorsun. Sen vaadinden asla dönmezsin. “de ki ey Resulum: duanız olmasaydı Rabbim size ne diye kısmet versin” buyuruyorsun. Senin son Resulun ve son Peygamberin de:” Allahu Teala kendisine kalkan elleri boş çevirmekten haya eder” buyuruyor. Bütün bunlara dayanarak senden istiyoruz Ya Rabbi…
Ey Rabbimiz layık olmasak da senden istiyoruz. Çünkü sen vermeye layıksın Allahım. Biz muhtacız, Sen Samed’sin. Hiçbir şeye muhtaç değilsin, her şey sana muhtaç; biz fakiriz, sen zenginsin; biz kullarız Sen Rabbimizsin; biz mahlukuz Sen halıksın, yaratıcısın; biz aciziz Sen sonsuz kudret sahibisin; biz cahiliz Sen alimsin; biz hiçiz, faniyiz Sen varsın birsin, bakisin. Her istediğimizi versen mülkünden hiçbir şey eksilmez Allahım. Aciziz aciz olanı istemeyiz, faniyiz fani olanı istemiyoruz. Yüce Allahımız lütfunla, kereminle ebedi rızanı, güzel cemalini, ebedi aşkını, sevdanı istiyoruz. Bizlere bütün ümmete ve nesillerimize nasip eyle ya Rabbi. Allahım kamil imandan sonra dünya ve ahrette bizlere af ve afiyetler ver. İmanımızı kamil eyle. Bizleri, kıyamete kadar evlatlarımızı, geçmişimizi ve geleceğimizi, bütün Müslümanları dünya ve ahrette rezil ve rüsva eyleme Ya Rabbi. Rabbimiz bize bu dünyada da bütün iyilik ve güzellikleri ver, ahrette de ver ve bizi cehennem azabından koru.
Ey merhametlilerin en merhametlisi Allahım. Bu dinin önünü ülkemizde ve bütün dünyada aç ya Rabbi. Bizi kıyamete kadar zürriyetimizi namazı vakitinde ve dosdoğru kılanlardan eyle Rabbimiz, duamızı kabul buyur. Beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları o hesap gününde af eyle. Bize eşlerimizden ve evlatlarımızdan, gözümüzün nuru olacak, hayırlı, salih, davetçi, alim hafız, evliya, eşler ve nesiller bağışla ve bizleri dünya ve ahrette takva ehline önderler eyle. Bizlere ve evlatlarımıza dünya ve ahiret imtihanlarında üstün başarılar ikram eyle. Hesabımızı kolay eyle.
Ey gizli ve aşikarı bilen Allahım. İlk ayetinde “oku” buyurdun, Rabbimiz, ismi azam hürmetine, okuduğumuz Kuran hürmetine, Peygamberimiz(as) hürmetine bütün Müslümanlara ve kıyamete kadar evlatlarımıza, evlerimizde, camilermizde, iş yerlerimizde ve her yerde aksatmadan adabına göre edeple, hürmetle dinimizimi okumaya, hakkıyla öğrenmeye, yaşamaya ve yaymaya Ashabı kiramı muvaffak kıldığın gibi bize de lütfeyle. Bizleri de bunda ve her razı olduğun şeyde başarılı eyle ya RABBİ.
Allahım bütün Müslümanların dertlerine deva, hastalıklarına şifa, borçlarına helal para ile eda, hayırlı temiz kazançlar ihsan eyle. Peygamberimizin (sav) istediği bütün hayırları bizde istiyoruz, sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz, bizleri de iki dünyada koru.
Rabbimiz, şu kardeşlerimizin dünya ve ahretle ilgili ne hayır duaları varsa kabul eyle, hacetlerini ihsan eyle. Allahım, dünyanın her tarafındaki kafirlere önce iman nasip eyle, imana gelmek istemiyorlarsa şerlerinden Müslümanları koru. Her yerde ellerinden din kardeşlerimizi kurtar. Allahım dünya ve ahretin bütün hayırlarını ve iyiliklerini ver bütün şerlerinden ve kötülüklerinden koru..Bu mübarek gecede okuduğumuz Kuranı Kerimin hürmetine dualarımızı kabul buyur. Aminnnnn.
Vesselamün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha…
alıntıdır

 
Ayışık

Ayışık

Yeni Üye
Üye
Cevap: Kandil Duamiz Amin diyelim hep birlikte...

amin allahım ellerine emeğine sağlık
 

Benzer İçerikler

*MeleK*
Cevaplar
1
Görüntüleme
25K
Ayışık
Ayışık
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
*MeleK*
*MeleK*
Üst