Kanguru Faresi (Dipodomys)

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Kanguru Faresi (Dipodomys)
Dipodomys.jpg
Çölün sevimli zıpzıpları Kangru FareleriKANGURU FARESİ
(Dipodomys)«Kanguru faresi», cüce bir kanguruya benzer. Küçük kemiricilerin en güzellerinden olan bu hayvanın fareye tek benzer tarafı cüssesidir. Ortalama 30 santim uzunluğundaysa da, bunun 17 -18 santimden fazlası kuyruktur. İri ve oval kafasında iri, yuvarlak ve kara gözleriyle minik kulakları dikkati çeker.
Bu garip yaratık tıpkı kanguru gibi büyük art ayaklarının üzerine dikilerek devamlı olarak ve bir defada 180-250 santimlik yere sıçrar. Ucunda tüylü bir püskül olan uzun kuyruğunu havadayken dengesini sağlamakta kullanır.
Kanguru faresi, Kuzey Amerika' nın batısının sıcak ve kuru kısım-larıyla Meksika'da yaşar. Özellikle çalılar ve kaktüslerle beneklenmiş kumlu ovalara rağbet eder. Buralarda gündüzlerini, kazdığı yeraltı ininde geçirir. Cep sığanı gibi, inindey-ken kapısını tıkalı tutar.
Kanguru faresi, topladığı tohumları ön ayaklarıyla avurt keselerine doldurur. Bu hareketi o kadar hızlıdır ki, o sırada devamlı bir takırtı duyarsınız. Bu farelerin bir tekinin yeraltındaki kilerlerine elli kilo tohum depo ettiği hiç ender değildir.

Suyunu nasıl elde eder:
Bu çöl yaratığı ölümüne kadar bir tek damla sıvı içmez. Muhtaç olduğu suyu, çölde bol bol yetişen ve yerin 3-5 santim altında bulunan bitki yumrularından sağlar.
Ölesiye dövüşür: Kanguru fareleri çiftleşme mevsiminin dışında yalnız yaşarlar. İkisini bir araya koyduğunuz zaman, içlerinden biri ölünceye kadar dövüşeceklerdir. Dövüşürken dişlerini kullanacak yerde, havaya sıçrar ve birbirlerine pençeli art ayaklarıyla vururlar.
Yavruların doğumu: Çoğunlukla kanguru fareleri mart ve nisan aylarında çiftleşirler. İkiden beşe kadar yavrularlar. Doğan yavrunun bacaklarıyla kuyrukları önceleri kısacıktır. Dişi iyi bir annedir. în su baskınına uğradığı, yahut sansar gibi bir düşman gözüktüğü vakit, pembe bebekleri kollarının arasında başka yere taşır. Yavrular doğumdan on beş gün sonra gözlerini açar, bir hafta daha geçtikten sonra da meme emmeye son verirler. Ömürleri iki yıl kadardır.

Kanguru fareleriyle nasıl dost olunur:
Tabiat bilgini Morley Cooper, çöllerin bu çekingen ve ürkek yaratıklarıyla dost olunabileceğini, bunun sadece bir sabır isi olduğunu söylüyor. İlk yapılacak iş, akşamleyin inlerinin ağzı yakınma kuru ekmek kırıntıları veya fındıklar bırakmaktır. Buna bir hafta devam ettikten sonra hayvancıklar inlerinden çıkıncaya kadar bekleyin. Sizi görünce önce müthiş korkacaklar, fakat birkaç gün sonra size, elinizden yiyecek alacak kadar sokulacaklardır. Bundan sonra onları kucağınıza sıçramaya ve isimleriyle çağrılınca gelmeye ikna etmeniz zor olmaz.Moorley Cooperin de gördüğü kanguru fareleri okşanmaktan hoşlanır, fakat tutulmaktan veya hareketlerinin sınırlandırılmasından nefret ederler. Bu takdirde dostlarının elini haince ısırmaktan çekinmeyeceklerdir.

Güzel bir «fare»:
Kanguru farelerinin ayrı dokuz grubu vardır. Bunların en büyüğünün uzunluğu, kuyruğuyla birlikte 30 santim, ağırlığı ise 200 gram kadardır. En küçüğü 15 -18 santim uzunluğundadır.
Bu hayvanların renkleri de güzeldir. Sırtlarının kürkü yumuşak bir koyu san veya gri, karınları kar gibi beyazdır. Kulaklarının arkasında da bir beyazlık bulunur; ayrıca beyaz bir şerit sırtlarında kalçadan kuyruğa kadar iner.
 
Üst