Kariyeriniz için MBA (master of business administration)

fırtına

Yeni Üye
Üye
Kariyeriniz için MBA (master of business administration)
Kariyer ve Yüksek Kazanç İçin MBA

mba.jpg

MBA (master of business administration); Türkçe karşılığı “iş idaresi yüksek lisası” olan ve katılımcılarının büyük bir bölümünün aktif olarak çalışma hayatında yer aldığı bir uzmanlık dalıdır. MBA’nın amacı üretim ve hizmet ekonomisindeki değişim ve gelişmeleri etkili bir biçimde değerlendirmek ve yönetebilmek için gerekli bilgi ve birikimlerin gelişmesini sağlamak, disiplinler arası etkileşimin farkında olan uzman yöneticiler yetiştirmektir. Programın genel yapısı birden fazla disiplini kapsayan yaklaşımla yöneticilerin reel hayatta karşılaşabileceği sorunlar ve bu sorunlara karşı geliştirilebilecek çözümler tartışılmaktadır.

Gerek küresel, gerek yerel iş ve yönetim konularında karşılaşılan uygulamalar, takım çalışmaları ve projelerle destekli bir eğitim verilmektedir. Yöneticiliğin yalnızca doğuştan kazanılmış liderlik yeteneklerinden ibaret olmadığı, başarılı olabilmek için yöneticilerin yönettikleri kuruluşların üretim, finansman, pazarlama, insan kaynakları, stratejik yönetim ve benzeri konularda bilgili olmaları, ulusal ve küresel gelişmeleri yakından izlemeleri gerektiği kanıtlanmış durumdadır. Dolayısıyla yönetici konumunda çalışanların MBA diplomasına sahip olması önemli bir avantaj sağlamaktadır.
MBA diploması sahibi olmanın avantajları
Küresel rekabet, dünyanın her köşesindeki firmaları öğrenen organizasyonlar olmaya, iç operasyonlarının verimliliği artırmaya, müşteriler için değer taşıyan mal ve hizmetler üreterek müşteri tabanını genişletmeye ve müşteri sadakati sağlamaya zorlamaktadır. MBA, lisans öğrenimi ne olursa olsun katılımcıların liderlik, girişimcilik ve yöneticilik özelliklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi olanaklarını sağlamaktadır. Ayrıca iş yönetiminde çok önemli olan küresel ve bütüncül bir görüş açısı kazandırmaktadır. Nihai hedef olan finansal başarı ancak bu koşullar sağlandığında gerçekleştirmektedir.
MBA programlarının özellikleri
MBA programlarının en belirgin özelliği, genel işletmeciliğin yanı sıra ayrı uzmanlık alanlarında öğrencinin “konsentrasyon” yapmasına uygun modüler program yapısıdır. Kayıt sırasında seçimini yapan her öğrenci birinci dönem benzer temel dersleri almaktadır. İkinci dönemden itibarense öğrenciler farklı programlardan birine yönelik uzmanlık kazanmaktadır. İş yaşamında kullanılabilecek biçimde öğrenciyi pratiklerle donatmak üzere bol bol vaka çalışması ve simülasyonlara yer verilmektedir.
 
Üst