Karolina Kara Kurbağası (Bufo terrestris terrestris)

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Karolina Kara Kurbağası (Bufo terrestris terrestris)

KAROLİNA KARA KURBAĞASI
(Bufo terrestris terrestris)


Yukarıda bahsi geçen Amerika kara kurbağası, Birleşik Amerika'nın doğusunda ve Kanada'nın güney do ğusunda yaşar. Birleşik Amerika'nın güney doğusunda yerini «Karolina kara kurbağası» na bırakır. Bu tür, kuzeyli akrabasına benzemekle beraber, gözlerinin yukarısında ve arkasında bîr çift yumrumsu çıkıntısı vardır.
Bu kara kurbağaları, yaz sağnaklarından sonra, kalabalık topluluklar halinde bulundukları gölcüklerin içinden çağrılarım duyururlar. Bir tabiat bilgini bu tür kara kurbağalarının hesabını tutmuş, gündüzün yağmur yağmadığı takdirde ortalıkta pek az kara kurbağası'nın göründüğüne ve sayılarının yağmurun şiddetiyle orantılı olarak arttığına dikkat etmişti Metre kareye 12 -13 santim yağmur düştüğü bir gece bir saatin içinde 200 Karolina kara kurbağası toplamıştı. Bunları ve daha birçoklarını, onları tekrar görünce tanımak için işaretlemiş ve başka yönlere götürerek ı salıvermişti. Fakat bir buçuk kilometre uzağa götürdüğü kırk üç Karolîna kara kurbağası'nın sekizini sonradan laboratuvarının dibinde bulmuştu. Tabiat bilgini bu kara kurbağalarını hiç kara kurbağası olmayan bir bölgeden geçirdiğine göre, götürüldükleri bölgeye ilk defa geliyorlardı. Bu durumda dönüş yolunu nasıl bulabilmişlerdi?
Tabiat bilgini uzun gözlemler sonunda, Karolina kara kurbağalarının, üreme eyleminin süregeldiği gölcükten hâlâ akseden çağırüara kulak vererek yollarım buldukları sonucuna vardı
Aynı tabiat bilgini bazı Karolina kara kurbağalari'nın vakit vakit beslenmek için ortaya çıktıklarına, sonra da, havanın uygun olmasına rağmen, tekrar ortadan kaybolduklarına dikkat etmişti. Kara kurbağaları bu sırada her halde yer altına çekiliyorlardı.
Florida, «meşe kara kurbağası» (Bufo quercieus) denilen çok ufak bir türün yurdudur. Bunun uzunluğu 3-3,5 santimi ender olarak geçer. Bu minik kara kurbağasının tiz çağırışı kulakları sağır edicidir. Yumurtalarını ufak jelatin çomakları halinde yumurtlar ve her çomakta 2-6 yumurta bulunur.
Birleşik Amerika'nın kurak güney batısı ise, yumurtalarını dizi yerine tek tek yumurtlayan orta irilikteki çöl kara kurbağası'nın (Bufo punctatus) yurdudur. Bunun ahenkli çağırışı çekirgenin gürültüsünü arttırır. Çöl kara kurbağası genellikle kayalık bölgelerde barınır ve vücudu yassılmıştır. Bu tertip, çöl kara kurbağası kaya yarıklarına sığındığı vakit faydalıdır.
Fakat çöl kara kurbağası daima kayaların arasına gizlenmez. Bir tabiat bilgini bir keresinde, Arizona' daki Büyük Kanyon'un dibinde bir su sızıntısının altına bırakılmış bir tahta fıçıyı kaldırınca, bunun ıslak dibinde bir düzüne kadar çöl kara kurbağası'nın sıkıştığını görmüştü. Dışarıda yerler kuruydu ve tabiat bilgini ortalıkta başka kara kurbağası görmemişti. Başka bir kere de, bir yaz sağnağının hemen arkasından muazzam sayıda çöl kara kurbağası'nın ortaya çıktığına gahit olmuştu.

Kara kurbağalarıyle ilgili efsaneler:
Kara kurbağalarının bu gibi şartlar altında ortaya çıkmaları halk arasında «gökten kara kurbağası yağdı» inanışının yer etmesine yol açmıştır. Kara kurbağaları'nm gökten inmedikleri muhakkaktır. Nemin varlığı, çöl havasının kurutucu etkilerinden korunmak için sığındıkları yarıklardan ve inlerden çıkmaları için onlara bir sinyal vazifesi görür.
Bir başka asılsız inanış da kara kurbağalarının siğile sebep olmalarıdır. Bu gülünç inanış her halde kara kurbağası'nın derisindeki «siğillerin» bulaşıcı olduğu tahmininden çıkmıştır.
Kara kurbağalarının üzerindeki siğiller, zehir salgılayan küçük bezlerdir. Elinizde kesik veya çizik olmadığı takdirde, kara kurbağaları' nı tutmanın hiçbir tehlikesi yoktur. Fakat zehir bir kesiğin içine sızdığı, ya da göze girdiği takdirde, ıstırap verici tahrişlere yol açar.
 
Üst