Etiketler:
 1. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.674
  Beğenilen Mesajlar:
  2.421
  Ödül Puanları:
  113

  Kaza borcu olmayan evde teravih namazı kılabilirmi?

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında *BEYZA* tarafından paylaşıldı.

  Şafii’de teravih namazında rekatlar kaçar kaçar kılınır?

  CEVAP
  İkişer ikişer kılınır.

  Sual: Kaza borcu olmayan, evde yalnız başına kılarken teravihe mi yoksa kazaya mı niyetlenmelidir?
  CEVAP
  İkisine de niyetlenmesi iyi olur.

  Sual: Kaza borcu olan teravih kılabilir mi? Şafii’de de aynı mıdır?
  CEVAP
  Kaza borcu varsa teravih kılamaz. Evet, Şafii’de de aynıdır.

  Sual: 10 senelik kaza namazı borcum var. Teravih namazı kılabilir miyim?
  CEVAP
  Kazası olan nafile namaz ve sünnet kılamaz. Teravih namazı da sünnettir. Onun yerine kaza kılmak gerekir. Kaza namazını kılarken teravihe de niyet edilir.

  Sual: Teravih namazı 20 rekat olmasına rağmen bazıları daha az kılınsa veya hiç kılınmasa da olur diyorlar. Bu doğru mu?
  CEVAP
  Sünnet olanı 20 rekattır. Az kılan az sevab kazanır. Tam kılan çok sevab kazanır. Hiç kılınmasa büyük sevabdan mahrum kalınır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Ramazanda inanarak ve sevabını umarak teravih namazı kılanın günahları affolur.) [Nesai]

  Sual: Teravih kılmayan, yatsıyı kıldığı imamla vitri kılabilir mi?
  CEVAP
  Evet kılabilir. İmam da teravih kılmasa, yine yatsı ile vitri cemaatle kıldırabilir.

  Sual: Vitri kılarken Kunut duası, Ramazanda açıktan mı okunur?
  CEVAP
  Kunut duası her zaman gizli okunur.

  Sual: Teravih namazına kalkarken ve teravih bitince hangi dualar okunur?
  CEVAP
  Teravih namazına kalkarken okunacak dua:
  Sübhane zil mülki vel melekût. Sübhane zil izzeti vel azameti vel celali vel cemali vel ceberût. Sübhanel melikil mevcûd. Sübhanel melikil ma’bûd. Sübhanel melikil hayyillezi la yenamü ve la yemût. Sübbûhun kuddûsün Rabbüna ve Rabbül melaiketi verrûh. Merhaben, merhaben, merhaba ya şehre Ramezan. Merhaben, merhaben merhaba ya şehrel-bereketi vel gufran. Merhaben, merhaben, merhaba ya şehret-tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur’an. Evvelühû, ahiruhû, zahiruhû, batınühû ya men la ilahe illa hû.

  Not: Ramazanın onbeşinden sonra, merhaben, merhaben... yerine elveda, elveda... denir

  Teravih bitince okunacak dua:
  Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Âli seyyidina Muhammed. Biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. Üç defa okunur ve üçüncüsünde (kesira) yerine (kesiran kesira) denir. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan. Ya Zel-fadlı vel-ihsan nercül-afve vel gufran. Vec’al-na min utekai şehri Ramezan bi hurmetil Kur’an.

  Sual: Teravihte okunan duaların Türkçeleri nasıldır?
  CEVAP
  Sübhâne zil-mülki vel-melekût.
  Görülen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bütün mahlukatın sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır.

  < Konu Resmi..>


  Sübhâne zil-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel-ceberût.
  İzzet, azamet, cemal, celal ve ceberut sıfatların sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır.

  Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhân-el melik-il ma'bûd.
  Varlığı lazım olan her şeyin sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır. Her şeye gücü yeten mabudu her türlü eksikliklerden tenzih ederim.

  Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.
  Her şeye gücü yeten, uyumayan ve ölmeyen devamlı hayat sahibini [Rabbimizi] tenzih ederim.

  Sübbûhun, kuddûsun, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.
  Bizim ve Meleklerin ve Cebrail’in rabbi, noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarla muttasıftır.

  Merhaba, merhaba, merhaba, ya şehre Ramazan.
  Ramazan ayı hoş geldin, gelişine çok sevindik.

  Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-el bereketi vel-gufrân.
  Ey bereket bolluk ve mağfiret af ayı hoş geldin, hoş geldin.

  Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'an.
  Hoş geldin hoş geldin hoş geldin ey tesbih, tehlil, zikir ve Kur'an okuma ayı.

  Evvelühû, âhiruhû, zâhiruhû, bâtınühû ya men lâ ilâhe illâ hû.
  Kendisinden başka ibadete layık ilah bulunmayan rabbimiz, evveldir, ahirdir, batındır ve zahirdir

  Allahümme salli alâ Muhammed.
  Allah’ım Muhammed aleyhisselama salatü selam olsun.

  Teravih aralarında, her dört rekatın sonunda okunacak salevat:
  (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.)
  Allah’ım, seyyidimiz Muhammed aleyhisselama, Onun yakınlarına bütün dert ve derman sayısınca çok salat, selam ve bereket ihsan eyle

  Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua:
  Ya hannân, ya mennân, ya deyyân, ya bürhân,
  Ey merhameti acıması çok olan, ey ihsanı, nimeti bol olan, ey insanları hesaba çeken onları inanç ve amelleriyle mükafatlandıran, ey varlığını birliğini gösteren delilleri yaratan.

  Ya zel-fadlı vel-ihsân, nerc-ül afve vel-gufrân,
  Ey lütfu ve ihsanı bol olan [Rabbimiz], affını ve bağışlamanı dileriz.

  Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramezan bi-hürmet-il Kur'an.
  Kur’an-ı kerim hürmetine bizi Ramazan ayında ateşten [Cehennemden] azat edilenlerden eyle.

  Kaza ve teravih
  Sual: Kaza namazı borcumuz yok. Buna rağmen, sünnetleri kılarken kaza namazına da niyet ediyoruz. Olur ya bir kaza namazımız varsa onun yerine geçer. Yoksa zaten, farz yanında bir namaz kılmakla sünneti işlemiş oluyoruz. Ayrıca sünnet kılmaya dediğimiz için sünnet sevabı da alıyoruz. Evde iken, vaktin sünnetlerinde olduğu gibi, kazası olmayan, akşam ve vitrin kazasını kılarken teravihe de niyet edebilir mi? Dört rekatlı farzların üçüncü ve dördüncü rekatında zammı sure okuması gerekir mi?

  CEVAP Kazası olmayan vaktin sünnetlerinde olduğu gibi, akşam ve vitrin kazasını kılarken teravihe de niyet edebilir. Dört rekatlı farzların üçüncü ve dördüncü rekatında zammı sure okuması gerekmez, okusa da mahzuru olmaz. Kaza namazı borcu olmayan kimseler, iki kişi bile olsalar muhakkak cemaatle teravih kılmalıdır. Herhangi bir sebeple Camiye gidemeyen ve cemaat de bulamayan, o zaman kaza kılarken teravihe niyet edebilir.

  Şafiilerin teravih kılmaması
  Sual: Şâfiî mezhebindeki bazı kimseler, (Kaza borcumuz var, kazası olan kimse sünnet olan teravihi kılamaz) diyerek teravih kılmıyorlar. Yatsının farzını kıldıktan sonra hemen çıkıp, kahvede oyun oynayarak dedikoduya sebep oluyorlar. Kazası olan Şafiiler teravih kılamaz mı?
  CEVAP
  Kazası olan Şâfiî, sünnet ve nafile kılamaz, ama kazası varsa, kahvede oyun oynamak yerine kazasını kılması farzdır. Şâfiî'de farz kılan, sünnet kılana da uyabilir. Yani teravih kıldıran imama uyarak kaza kılabilirler. Böylece teravihi de kılmış olurlar. Hanefi'de böyle kılmak caiz değildir.

  Teravihte birinci oturuş
  Sual: Teravih namazında birinci oturuş farz olduğuna göre, teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılarken, imam oturmayı unutup 3. rekâta kalksa, hemen oturmayı da bilemese veya unutsa, sonunda secde-i sehv yapsa, namaz sahih olur mu?
  CEVAP
  Evet, sahih olur. Teravih de, nafile namazdır. Nafile namazlarda, her iki rekatta bir oturmak farzdır, fakat yanılarak ilk oturuşu terk ederse, secde-i sehv yaparak namazına devam etmesi, istihsanen caiz görülmüştür. (Hulasa)

  İstihsan, müctehid âlimlerin, açık olan hükmü değil de, insanların işine yarayan faydalı yönünü bulup çıkarmayı esas aldığı ictihad şeklidir.

  Teravih kılarken
  Sual: Teravih namazını dörder rekât olarak kılarken, Felak ve Nas sûrelerini ilk iki rekâtta, Fil ve Kureyş sûrelerini diğer iki rekâtta zamm-ı sûre olarak okumak caiz olur mu?
  CEVAP
  Nafilelerde her iki rekât müstakil bir namaz sayılır. Teravih sünneti de, nafile namaz demektir. Üçüncü rekâtlarında ikinci rekâtlardan önceki sûreyi okumak mekruh olmazsa da, bunu âdet edinmenin mekruh olduğunu bildiren âlimler de vardır. Bu bakımdan, üçüncü rekâtlarda ikinci rekâtlardan önceki sûreleri okumamalıdır.

  Teravih kılarken
  Sual: Teravihte her dört rekât veya iki rekât kılındıktan sonra neler okunur?
  CEVAP
  Teravih, terviha kelimesinin çoğuludur. Terviha, istirahat oturuşudur, yani dinlenmek için oturmak demektir. Her dört rekâttan sonra oturulduğu için bu namaza teravih denilmiştir. İki rekât arasında oturulmaz. Dört rekât arasında, dört rekât kılacak zaman kadar oturup, salevat-ı şerife getirmek, tesbih veya Kur'an okumak sünnettir. (Redd-ül-muhtar)

  Bu aralarda ilahi de okunabilir. Bu bakımdan ilahiler okunarak kılınan Enderun usulü denilen teravih namazı da caizdir. Ama Kur’an-ı kerimi teganni ile okumak caiz olmaz. Bu hususta fıkıh kitaplarında deniyor ki:
  Kur’an-ı kerim okunursa teganni ile okumamalıdır, çünkü Kur’an-ı kerimi nağme ile yani sesi musiki perdelerine uydurarak okumak, harfleri bozmazsa mekruh olur. Fâsıkların nağmelerine benzemek olur. Eğer harfler değişirse, haramdır. Okuması mekruh olan bir şeyi dinlemek de mekruhtur. Okuması haram olan şeyi, dinlemek de haramdır. Teganni ile okuyan bir imam arkasında kılınan namazın iadesi, tekrar kılınması lazımdır. (Halebî-yi sagir)

  Teravihin vakti
  Sual: Teravih ne zamana kadar kılınabilir?
  CEVAP
  Teravih, yatsı kılındıktan sonra, imsak vaktine kadar, vitirden önce de, sonra da kılınabilir. (Hindiyye)

  Farzı yalnız kılsa da
  Sual: Cemaate yetişemeyip yatsı namazını yalnız kılmış olan kimse, teravihi cemaatle kılabilir mi?
  CEVAP
  Evet, kılabilir.

  Teravihi başka imamla kılmak
  Sual: Camide iki imamımız var. Biri yatsının farzını kıldırıyor, öteki de teravihi kıldırıyor. Böyle teravih kılınması caiz midir?
  CEVAP
  Evet, caizdir.

  Vitri kılmak
  Sual: Teravihi cemaatle kılamayan, farzı kıldığı imamla vitri kılabilir mi?
  CEVAP
  Evet, kılabilir.

  Tek niyetle teravih
  Sual: Ben, geçen ramazanda, teravihin başında niyet ettim, sonra niyet etmeden teravih kılmak üzere imama uydum. Bir arkadaş, (Namazda niyet farzdır. Ramazanın başında oruca niyet edip diğer günler niyet edilmezse oruç tutulmuş olmadığı gibi, imama her uyuşta teravih kılmaya niyet edilmedikçe teravih sahih olmaz) dedi. Benim kıldığım teravihler sahih olmadı mı?
  CEVAP
  Arkadaşınızın dediği doğrudur. Niyet farzdır. Niyetsiz namaz olmaz. Fakat teravih kılmak niyetiyle imama uymak niyettir. Teravih kılmak için imama uymaktasınız. Bu niyettir, dille söylemek gerekmez. Hattâ namazda niyeti dil ile söylemek bid’attir. Kalble niyetinde şüphe eden vesveseli kimseler için kalble niyetin yanı sıra, dille de niyete izin verilmiştir.

  Oruçta da niyet farzdır. Bir kimse ramazanda sahura kalkıp yemeğini yese, imsak vakti olmadan su içme, ilacını alma gibi bir düşüncede olsa yine, oruca niyet etmiş olur. Sahura oruç tutmak niyetiyle kalkıyor, yemeği o niyetle yiyor. Bunlar niyet olduğu için, oruç da sahih oluyor. Teravih kılmak niyetiyle imama uyan da, niyet etmiş oluyor. Her seferinde dille niyet etmesi gerekmiyor.

  Teravih kılarken
  Sual: Teravih namazını dörder rekât olarak kılarken, Felak ve Nas sûrelerini ilk iki rekâtta, Fil ve Kureyş sûrelerini diğer iki rekâtta zamm-ı sûre olarak okumak caiz olur mu?
  CEVAP
  Nâfilelerde her iki rekât müstakil bir namaz sayılır. Teravih sünneti de, nâfile namazdır. Üçüncü rekâtlarında ikinci rekâtlardan önceki sûreyi okumak mekruh olmaz. Ama bunu âdet edinmenin yani her zaman böyle okumanın mekruh olduğunu bildiren âlimler de vardır. Bu bakımdan, üçüncü rekâtlarda ikinci rekâtlardan önceki sûreleri okumamak iyi olur.


   
Kaza borcu olmayan evde teravih namazı kılabilirmi? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Teravih Namazını Evde Kılmak İsteyenlere Evde Teravih Namazı Kılınışı

  Teravih Namazını Evde Kılmak İsteyenlere Evde Teravih Namazı Kılınışı

  teravih namazı teravih namazı nasıl kılınır Sevgili melekler, Ramzan ayında camilerde kılınan teravih namazının sevabı çok büyüktür. Cemaatle yapılan her ibadette olduğu gibi topluca kılınan namazlar manen büyük bir haz yaşanmasına da vesile olur. Eğer teravih namazına gidemiyor ve bundan dolayı üzülüyorsanız, evde de bu namazı kılabilirsiniz. Hatta ailece kılabileceğiniz teravih namazı...
 2. Namaz borcu olan teravih kılabilir mi acaba bilen var mı

  Namaz borcu olan teravih kılabilir mi acaba bilen var mı

  kızlar acaba aranız da Namaz borcu olan teravih kılabilir mi bu konuda bilgisi olan var mı? Namaz borcu olan teravih kılabilir mi biliyorsanız yazın.
 3. evde cuma namazı kılabilirmiyim

  evde cuma namazı kılabilirmiyim

  Babam beni yazın okul olmadığı için cuma namazına götürüyor. Ben de evde kılalım diyorum ama babam olmaz diyor. Evde kılınmazmış doğrumu?
 4. Teravih Namazı Evde Tek Başına Kılınır mı?

  Teravih Namazı Evde Tek Başına Kılınır mı?

  teravih namazı teravih namazı kılınışı teravih namazı yalnız kılınır mı Sevgili melekler, bildiğiniz gibi teravih namazları ramazanın ilk gününden önce akşam başlar ve cemaatle kılınır. Son derece güzel bir ibadet olan teravih namazının evde tek başına kılınıp kılınmayacağı ile ilgili sorunun cevabı ise şudur; Evet evinizde tek başınıza Teravih namazı kılabilirsiniz.Teravih namazı...
 5. Kaza namazı olan sünnet kılabilirmi?

  Kaza namazı olan sünnet kılabilirmi?

  Bir yazar, (Kaza namazı borcu olan kimse, vaktin sünnetleriyle birlikte, İşrak namazı, Duha namazı, Evvabin namazı, Teheccüd namazı, Sübha namazı, Tehıyyet-ül-mescid gibi nafile namazları da asla bırakamaz. Diğer üç mezhepte kazası olanın sünnetleri ve nafileleri kılması haramsa da Hanefî’de, bu nafile namazları da kılması lazımdır. Büyük hocalarımız diyor ki: Bu namazları vaktinde kılmayarak,...

Sayfayı Paylaş