Etiketler:
 1. OMRU HAYATIM

  OMRU HAYATIM Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  29 Nisan 2009
  Mesajlar:
  124
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  uzak diyarlardan

  kenzul ars duasi anlami ve faydasi

  Konu, 'Dua Ayetler Hadis' kısmında OMRU HAYATIM tarafından paylaşıldı.

  kenzül arş duasının anlamı kenzül arş duası anlamı duasının faydaları mübin duası kenzul ars duasi anlami Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn. La ilâhe illellahül hakemül adlül
  metîn. Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. La ilâhe illâ ente sübhâneke innî
  küntü minez zâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve
  lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru
  veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ
  havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Lâ ilâhe illellâhü şükran li
  ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih. Ve sübhânellâhi
  tenzîhen li azametih. Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı
  cibrîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ
  rab. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.Ve bi
  hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî
  semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ve esrâri
  ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ
  rab. Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe
  nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî
  şîtü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke
  yâ rab. Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni
  aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ
  rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke
  bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab. Ve
  bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ
  rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ
  rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab. Ve
  bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû
  yûsüfe aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû
  halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab. Ve
  bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke
  yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel
  gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü
  meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke
  bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî
  nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab. Ve
  bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.
  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme
  yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab. İnneke entel kerîmül kebîru.
  Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil
  aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî
  vesellem.
  Kenzül Arş duası tercümesi...

  Tercümesi:

  Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.
  Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
  Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!
  FAYDASI;
  Kenz-ül Arş Duası gibi duaları okumak bir ibadettir. Bu duaları ibadet amacıyla okumak gerekir. Taki ondan netice alınabilsin.​
  Kitaplarımızda geçer, şu duayı okuyan şu işi olur gibi. Biz sırf o neticeyi elde etmek için o duayı okuduğumuz zaman o neticeye ulaşmayabiliriz. O duayı ibadet maksadıyla okuyacağız. Bunun yanında o duanın feyzinden bazı meyvelerde gelse buda Allahın bir ikramı olarak değerlendireceğiz.
  İslam alimleri Kenzül Arş duasını okumuş ve çeşitli faideler görmüş. Ama o bu faydaları için değil, ibadet maksadıyla bu duayı okumuş ve neticede Allah bu duasına mukabil bazı ikramlarda bulunmuştur. Bundan dolayı alimlerde bu duayı insanlara tavsiye etmiştir.
  Bizlerde bu duaları sırf ibadet maksadıyla okursak inşallah o duanın meyvelerini bizlerde kendi ölçümüzde göreceğiz.
  Hadis ve dua kitaplarında geçen bu gibi sözlerin bazıları zayıf olabilir. Ancak son derece güvenilir olanları da vardır. Bu nedenle bu gibi sözlerin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durmak istiyoruz:
  1- Bir kaide vardır: Bir söz mutlak söylendiğinde en mükemmeli anlaşılır. Örneğin “insan” denilince akla peygamberimiz gelir. Fizikçi denilince en meşhuru aklımıza gelir. Bunun gibi Şu duayı okuyan şu sevabı alır sözünden aklımıza ilk gelecek olan o duanın zirvesidir, en son neticesidir. Yani bu duanın en mükemmel sonucu budur, anlamına gelmektedir.
  2- Her sözün bazı şartları vardır. Örneğin bir arabanın katalogunda 200 hız yapabileceği yazılı olsun. Sadece bunun yazılmış olması o arabanın her zaman ve her sürücünün 200 yapacağı anlamına gelmez. Stabilize bir yolda, benzinine su karışmış, ön düzeni bozuk, gece vakti farları yanmayan veya başka yere bakan, üstelik de şoförü acemi olan bir araba aynı hızı yapmayınca bu sözün yanlış olduğu anlamına gelmez. Tam tersine söz doğrudur ama bazı gerekli şartları yerine getirilmediği söz konusudur. Bu nedenle araba bize fayda verecektir fakat istediğimiz hıza ulaşamayacaktır. Bunun gibi biz de Allah’ın yarattığı mükemmel ve canlı bir arabayız. Bu arabanın farları olan gözler, yedikleri, içtikleri, gezdikleri, düşündükleri, ayakları gibi her şeyiyle mükemmel olacak ki o duayı okuduğu zaman o neticeyi alabilsin. Demek ki söz doğrudur. Ancak o şartları yerine getirmek kaydıyla.
  3- “Her çekirdek bir ağaçtır.” sözü doğrudur. Ancak her çekirdek bir ağacın programını taşıdığı halde şartlarına uyarak ekilmezse ağaç olamaz. Bunun gibi her dua da insanı Allah’a götüren ve günahlarının silinmesine sebep olan bir sır vardır. Ancak çekirdek gibi olan bu sırrın açılması için de bazı şartlar lazımdır. İman, ibadet, niyet ve haramlardan sakınma gibi şartları yerine getiren onu ağaç gibi açacaktır. Geçmiş günahlarının silinmesine vesile olacaktır. Yoksa çekirdek olarak kalacak ve neticeye ulaşamayacaktır. Hatta hayatını yanlış yerde harcadığı için aynı zamanda sorumlu da olacaktır
   
 2. OMRU HAYATIM

  OMRU HAYATIM Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  29 Nisan 2009
  Mesajlar:
  124
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  uzak diyarlardan
  Cevap: kenzul ars duasi anlami ve faydasi
  Arkadslar ben hergun ogle namazımdan sonra okurum bu duayı faydasını cok gordum sızınle paylasmak ıstedım
   
 3. OMRU HAYATIM

  OMRU HAYATIM Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  29 Nisan 2009
  Mesajlar:
  124
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  uzak diyarlardan
  Cevap: kenzul ars duasi anlami ve faydasi
  Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmistir.Söyle buyuruyor......-Cebrail bana dediki:“Ey Muhammed,kim ömründe
  bir kere bu duayi okursa,Allah´ü Teala onu,kiyamet gününde yüzü ayin ondördü gibi parlak hasreder.Hatta bütün insanlar onu,bir
  peygamber veya melek sanirlar.Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.Ona hesapsiz ve azapsiz,üzerine binip Cennete girmesi
  icin Cennetten bir Burak getirilir.Sirat köprüsünden simsek gibi gecer.Onun günahi denizlerden suyundan,yagmurlarin damlasindan,agaclarin
  yapraklarindan,kumlarin adedinden,taslardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmus(nafile)hac ve bin umre sevabi yazar.
  Korkan kimse olursa,Allah onu onu korktugundan emin kilar.Susayan kimse okursa,Allah onun susuzlugunu giderir.Ac olan okursa,giyindirir,hasta
  okursa sifa verir,hastanin üzerine okunursa,hastaligindan kurtulur,dünya veyahut ahiret ihtiyaclarindan okursa Allah istedigini
  verir.Bir düsmandan veya sultandan korktugu icin okursa,Allah onlarin serrinden korur ve Allah´in mahlukatindan gelecek olan
  tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulasmaktan meneder.
  Borclu olan okursa,Allah onu,borcunu ödemeye muvaffak kilar,hicbir kimseye muhtac olmaz.Eger onu hasta olan yazan üzerinde
  tasirsa iyilesir.Kadin tasirsa kocasi ona ikram eder.Cinden,insden ve seytandan,sanci ve hastaliklardan emin olur.Kayip ise
  ailesine sag,salim kavusur:Bu duayi okuyan icin cin,melek istigfard ederler.Ömrü bereketli olur.
  Kim bes defa bu duayi okursa Peygamber Aleyhisselami rüyasinda görür.
  Ebu Bekir Siddik:“-Gece olsun gündüz olsun bu duayi okudum,Peygamber Aleyhisselam´i rüyamda gördüm.“buyurur.Hz. Ömerde söyle
  buyurur:
  „-Hicbir hacetim olmadi ki onun icin bu duayi okuyayim da giderilmesin.
  Hz. Osman (R.A.)diyorki:“-Ben Kur´an-i Kerim´i ezberleyemezdim.Resul´u Ekrem (s.a.v)´e
  Bu hususu sikayet ettim.Bana bu duayi ögretti.Onu okudugumda Kur´an-i Kerim´i ezberlemeyi basardim.Hz. Ali Kerremullahü vechedü
  buyuruyorki:
  -Ben bu duayi okudugum vakit düsmanima galebe calardim.Kimki Fatihayi,Ihlas suresini,Kafirunve Felak ve Nas suresini üc kere
  okuyup sonra bu duayi okursa Allah onu karsilastigi bütün varliklarin serrinden korur ve her türlü hastaliktan,her zalimin
  serrinden onu emin kilar ve bütün isteklerini verir.Kim ki okudugu gibi onu yazip üzerinde tasirsa ve kim ki basinin altina
  koyup uyursa Allah´ü Teala o kimsenin malindan calinan ve evinden kacani geri iade eder.Akan suya okursa su durur,yahut yanan
  atese okursa dag paramparca olur,Kimki iki rekat namaz kilip her rekatinda Fatiha ve bir de Ihlas okuyup selam verdikten sonra
  bu duayi okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.Bu duanin fazileti sayilmayacak kadar coktur;Dua
  budur.(Nevadir´i kaylubi´den alindi)
   
 4. Ayışık

  Ayışık Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  15 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2.241
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  adana
  Cevap: kenzul ars duasi anlami ve faydasi

  emeğine sağlık
   
 5. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  bu duanın sırk oldugunu soyluyolar bazı yerde dogrumu uydurma kotu dıyolar
   
 6. smiley

  smiley Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  3 Ağustos 2012
  Mesajlar:
  1.543
  Beğenilen Mesajlar:
  924
  Ödül Puanları:
  113
  Şehir:
  Eskisehir
  gecenki programinin birindede Mustafa Karatas dedi, böyle seylerle ugrasmayin. Güzelce kurandan okuyun Allaha el acin dedi... En güzel ibadet dua Kurandir dedi... Bence nereden geldigi belli olmayan dualar bana göre sakincali... heldede icerigini anlamiyorsak...
   
kenzul ars duasi anlami ve faydasi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Cok Anlami Ve Gercek...

  Cok Anlami Ve Gercek...

  zeyna anlamı çok anlamı zeyna nın zeynanın Düsüncelerine dikkat et!!! Cünkü ilerde sözlerin olur.... Sözlerine dikkat et!!! Cünkü ilerde hareketlerin olur... Hareketlerine dikkat et!!! Cünkü ilerde aliskanliklarin olur... Aliskanliklarina dikkat et!!! Cünkü ilerde senin karakterin olur... Karakterine dikkat et!!! Cünkü ilerde senin KADERIN olur....
 2. "Merhaba" nin gercek anlami

  "Merhaba" nin gercek anlami

  Hiç düşündünüz mü yada icinizde bilen var mı "merhaba" ne anlama geliyor diye?. çok ilginç bir o kadar da hoş ve sıcak bir anlamı varmış meğer. "Merhaba" aslında farsça kökenli olup "benden size zarar gelmez" anlamına geliyormuş. çok hoş değil mi? Bunu öğrendikten sonra karşımdaki insana merhaba demek bi ayri anlamli bence şu an bu mesajı okuyan herkese...
 3. doktor ve hamile kadınlar arsındaki komik diyaloglar

  doktor ve hamile kadınlar arsındaki komik diyaloglar

  hamile karılar komik karılar hamile karilar SORU : 35'ten sonra çocuk yapmak doğru mudur? CEVAP : Hayır, 35 tane yeterli görünüyor. SORU : Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için en güvenilir yöntem nedir? CEVAP : Doğurmak. SORU : Doktorum bana doğum yaparken hissedeceğim şeyin acı değil sadece normal bir baskı olacağını söyledi, bu doğru mu? CEVAP : Tabii, bakınız meteoroloji uzmanları da...
 4. Sekine Duasi ve Fazileti

  Sekine Duasi ve Fazileti

  sekine duasi, fazileti, kurani kerim, okunusu, risalei nur, ile ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz Sekine Duasi ve Fazileti KUR'ANI KERİMDEN ALINMIŞTIR 19 HARF , 19 AYET 19 DEFA OKUNUR ( ŞİFAYI VEREN ALLAHTIR.) Sekîne duâsı nelerden bahseder? Bu duâyı on dokuz defa okumamızın sırrı ve hikmeti nedir? Bu duâyı nerede ve ne zaman okumalıyız? Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı,...

Sayfayı Paylaş