Keratokonus tedavi yöntemleri nelerdir?

Uzman SühaN

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
#1
Keratokonus tedavi yöntemleri nelerdir?
Gözümüzün en ön tabakasını kornea denilen saydam tabaka oluşturur.

Kornea tabakası; cisimleri net olarak görebilmemizi sağlayan, gözün kırma derecesini belirleyen en önemli optik unsurdur. Kornea normalde belirli bir dışbükeyliğe sahiptir. Keratokonus hastalarında ise korneanın dışa doğru olan şişkinlik miktarı giderek artar, yani kornea öne doğru sarkar.


Doğuştan kazanılan bir özellik olarak kornea dışbükeyliğindeki artış, keratokonus hastalarında astigmata neden olur. Bu gruptaki hastalarda meydana gelen astigmat, kornea yüzeyinin üst ve alt kadranında simetrik olmadığı, kontakt lens ya da gözlükle tam düzeltilemediği için görme kalitesini ileri derecede etkileyebilir ve hayat kalitesini düşürebilir.

4-png.55874


Yakınmalar arasında ışığa duyarlılığın artması, çift görme, kamaşma, ışıkların çevresinde halkalar görme, özellikle araba kullanırken hayalet görüntülerin ortaya çıkması, yanma, batma ve kızarıklık olarak sıralanabilir.

Keratokonus ilerleyici bir hastalık olduğundan bu yakınmalar giderek artma eğilimindedir. İleri yaşlara gelindiğinde ise kornea merkezinde kalıcı beyaz bir leke meydana gelir ki; bu dönemde artık keratoplasti (kornea nakli) kaçınılmazdır. Erken dönemde olan hafif seyreden hastalarda ise düzensiz astigmat hayatı oldukça olumsuz etkiler.

Bu tip astigmat tedavisini gözlükle düzeltmek mümkün değildir. Bu yüzden keratokonus hastaları kendilerine defalarca reçete edilen gözlüklerinden memnun değildir ya da defalarca kontakt lens denemeleri başarısız olabilir.

Keratokonus hastalarına LASIK gibi refraktif LASER cerrahi işlemlerinin uygulanması, tıbbi bir hata olur. Zaten zayıflamış olan kornea tabakası bu cerrahi işlemler ile daha da zayıflatılmış olur, hastalık daha da hızlı olarak ilerler. Bu da görmenin hızlı bir şekilde düşmesine sebep olur.

Keratokonus tedavi yöntemleri nelerdir?

Sert kontak lensler
Intacs (Korneal halka) yöntemi
Keratoplasti (Kornea nakli) yöntemi
Intacs Nedir?

INTACS yani korneal halkalar keratokonus hastaları için son dönemde geliştirilen tedavi yöntemlerinden birisidir. 2 adet saydam olarak izlenen yarım daire şeklindeki küçük parçalar kornea içine yerleştirilir. Bu minik halkalar göze İntralase yani laser yöntemi ile tünel açılarak yerleştirildiğinde hem çok kısa sürede tamamlanır, hem de işlem sırasında herhangi bir komplikasyon söz konusu değildir.
Bu halkalar dışarıdan bakıldığında fark edilmez ve en önemlisi kontakt lens gibi hissedilmesi söz konusu değildir. İstenildiği zaman kolayca çıkarılabilen halkalar, görme merkezine yerleştirilmediğinden görmeyi etkileyecek herhangi bir kalıcı iz bırakmaz.

Değişik kalınlıkta tipleri olan halkalar, keratokonus hastalığının derecesine göre tercih edilerek yerleştirilir. Korneaya halka yerleştirilmesinde hedeflenen, korneanın merkezi bölümünün normal anatomik pozisyona döndürülmesidir. Bu tedavi ile keratokonus hastalarında, gözlüksüz olan görme miktarı artacaktır. Gözlük numarası düşecektir.

Intacs Nasıl Uygulanır?

Keratokonus hastalarının %20?si kornea nakline gitmektedir. Kornea nakli, korneanın merkezdeki 7-9 mm?lik bölümünün yer değiştirilmesi ameliyatıdır. Kornea nakli ameliyatı geç dönemde gelen keratokonus hastaları için kaçınılmaz bir sondur ve bu ameliyattaki başarı %95 olarak bildirilse de nadir de olsa ciddi komplikasyonlar içermektedir. INTACS uygulaması ile karşılaştırıldığında, INTACS uygulaması keratoplasti operasyonu yanında oldukça güvenli, risksiz bir yöntemdir.

Postoperatif dönemde günlük hayattan herhangi bir kısıtlama önerilmemektedir. Sadece birkaç hafta damla kullanımı ile takip edilmektedir.Keratokonusun Sebepleri Nelerdir?
Keratokonus hastalığının nedeni tam olarak bilinememekle birlikte, gelişiminde genetik ve mekanik travmalar en önemli rolü oynar. Gözün ovalanması, sert kontakt lens kullanımı gibi çevresel faktörler ve genetik yatkınlığı olan kişilerde bu hastalığın ilerlemesine sebep olabilir.
Hastalığın Belirtileri Nelerdir?
Gözde sürekli alerji veya kaşıntı olması (hafif göz irritasyonu)
Devamlı ilerleyen miyopi ve astigmatın olması
Gözlüğe rağmen net görememek
Işığa hassasiyetin artması
Göz kamaşması

Bu belirtiler keratokonus hastalığı riskinin yüksek oranda olduğunun habercisidir. Bu gibi durumlarda uzman bir hekime muayene olmakta yarar vardır. Çünkü keratokonus hastalığının erken tanı ve tedavisi, ileride ortaya çıkabilecek ciddi görme sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşır.
Keratokonusta iki problem esastır;
Görmede azalma: Görmeyi artırmak için önce kontakt lens denenir. Hastalık ilerleyici seyrediyorsa stabilize edip kontakt lens uygulanmalıdır. Eğer hasta kontakt lens kullanamıyorsa halka tedavisi, topolazer veya göz içi kontakt lens tedavileri yapılır.
Hastalıkta ilerleme: İlerlemeyi durdurmak için CCL (Corneal Cross-Linking) ve halka tedavisi uygulanır. Bu tedavi görmeyi artırmaz, sadece hastalığın ilerlemesini durdurur.
 

Benzer Konular