Kimi seçmeli?

M

Misafir

Forum Okuru
Kimi seçmeli?
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Eflatun'un "Devlet"ini okumuş muydunuz? [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Milattan 400 yıl önce yazılmış bu kitapta Eflatun'un hocası Sokrates öğrencileriyle tartışır. Ve bu diyaloglarda insanlığın belli başlı sorunlarına çareler aranır.[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]"Kim lider olmalı" sorusu da yanıt aranan sorular*dan biridir.[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Sokrates, devleti filozofların yönetmesi gerektiği inancındadır. Ama bu görüşe öğrencileri dudak bü*kerler. Derler ki; "Kendini felsefeye verenler kaçık demesek bile bir tuhaf adamlar oluyorlar: [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Sokrates bunu şu örnekle yanıtlar: [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]"Bir gemi düşünün. Gemiciler 'Gemiyi kim daha iyi kullanır' diye birbirlerine girmişler, ama hiçbiri kaptanlığın ne olduğunu bilmez. Geminin kumanda*sını kim ele geçirse ötekiler onu öldürmeye ya da ge*miden sürmeye kalkıyorlar. Gemiyi ele geçirip, ne var ne yok aşırıyorlar. [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Kumandayı kendilerine verenleri övgüye boğuyor, büyük denizci, eşsiz kaptan, usta gemici sayıyorlar. [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Bu arada akıllarından bile geçmiyor ki gerçek kaptan havayı, mevsimleri, göğü, yıldızları, rüzgarları bilen, gemiyi bunlarla yürüten adamdır. Şimdi bu gemideki kargaşa*da başa geçen tayfalar tabii ki gerçek kaptana dalgacı, geveze, işe yaramaz derler:[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif] Bu açıklama üzerine Sokrates'in öğrencileri üsteler*ler:[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]"Ama en aklı başında olanlar bile bu felsefe yüzünden devlete hizmet edemeyecek hale geliyorlar".[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]"Bunun kabahati onların değil, onları kullanama*yanlarındır".[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]"Peki doğruluk başa geçince kötülükler korosunu takar mı ardına?"[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]"Takmaz, tam tersine en temiz değerleri, iyiliği, öl*çüyü, düzeni götürür beraberinde..."[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]* * *[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Milattan önce 400 yılında "iyi lider" işte böyle tanımlanıyordu. "Politikayı erdemliler yönetirse top*lum iyi yönetilir" diye düşünülüyordu.[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Sonra aradan 1900 yıl geçti. 16. yüzyılın başlarında ünlü İtalyan filozofu Niccolo Machiavelli yeni bir li*der tanımıyla çıktı ortaya. [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]"Hükümdar" adlı eserinde şunları yazdı: "Hükümdar olmak için çok değerli bir insan olmaya gerek yoktur. Çok şanslı olmak da ge*rekmez. Kurnaz olmak yeterlidir."[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Bu saptamasıyla Machiavelli, siyaset biliminde bir çığır açtı. Siyaseti ahlaktan ayırdı. Artık politikacılar "iyi kötü", "değerli değersiz" diye ayrılmayacak, "başarı" tek kıstas olacaktı. Machiavelli "Hükümdar" adlı kitabında bu başarının anahtarını da verdi:[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]"Hükümdarın başarısı için iyi niteliklere sahip ol*ması şart değildir. Ama onlara sahipmiş gibi görün*mesi şarttır" dedi.[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]"Amaca ulaşmak için her yol mubahtır" anlayışını böylece yüzyıllar ötesinden, gelecek kuşak siyasetçi*lerinin kulağına fısıldadı.[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]***[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Bugün Sokrates'in dünyasına çok uzağız. Gemiler acemi gemicilerin elinde. Usta kaptanlar "işe yaramaz kaçık" muamelesi görüyorlar. [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Oysa "makyavelizm" siyasette 500 yıl sonra - hala- geçerliliğini koruyor.[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Liderlik birikimi olanlardan çok, kendini kurnaz sananlar ortalıkta cirit atıyor. "Hiçbir iyi niteliği ol*madığı halde, hepsine sahipmiş gibi görünenler", ik*tidara ulaşmak için her yöntemi pervasızca kullanan*lar da Machiavelli'nin 500 yıl önce adını koyduğu o gelenekten geliyorlar.[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Hala "erdem" değil, "başarı" asli değer sayılıyor. Söylenen sözün doğruluğundan çok, o söz için kal*kan ellerin sayısı önemseniyor. Gece yastıktaki vic*dan huzurunun, sandıktaki oy kadar değeri yok. Ta*rihin giyotini politikayı bir onur savaşı kılan ne varsa biçmiş, geriye kaba bir çıkar mücadelesi kalakalmış adeta...[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]***[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Bugün Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yarışacak sosyal demokrat lider adaylarının hepsi de Mülkiye'de, Sokrates'i de, Machiavelli'yi de mutlaka okudular. Ya birine, ya diğerine hak verdiler.[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Ama o günlerden bugüne, konu önemini yitirdi. Oysa bu, siyasal yelpazenin solundaki bir parti için birincil derecede önemsenmesi gereken bir tartış*maydı. Bugünkü kurultayda solda lider arayışı bir gündem maddesidir, belki demokratikleşme de, bir gündem maddesidir, ama siyasal ahlak gündemde değildir. Oysa siyaset bilimci Prof. Dr. Türker Alkan "Siyasal Ahlak" kitabında şöyle diyor:[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]"Asıl sorun ahlak ve kültür anlayışının, yani top*lumda genel kabul gören insan modelinin değişebilmesidir. Siyasal ahlak ve kültür değişmediği sürece, demokratikleşme girişimleri yüzeysel ve geçici başa*rılar olarak kalacak, ilk sıkıntı ve bunalımda otoriter yönetime dönme eğilimi patlak verecektir."[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]* * *[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Tabii bu türden felsefe tartışmaları, gemiye kaptan arayan kurultaylar için oldukça yabancı...[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Ben çağın koşulları ve yükselen değerler gereği bu yarışta "iyi niteliklere sahipmiş gibi görünen", "kur*naz", "hırslı" ve "inatçı" lider adaylarının şansını da*ha fazla görüyorum.[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Yine de "inatçı lider" arayanlara küçük bir hatır*latmada bulunmayı yararlı sayıyorum:[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]"Bir daha deneyeyim" inadını en son sürdüren kaptan, Van uçağının pilotu olmuştu. Sonuç ortada.[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Sizce bugün yolculara "hırslı ve inatçı kaptan mı? havayı ve iklimi bilen kaptan mı?" diye sorsak o pilota oy çıkar mıydı?[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Verdana, Sans Serif]Van uçağı yolcuları için çok geç bir soru... Sosyal demokrat delegelerin ise yanıt için pek az vakti kaldı.[/FONT]
 
Üst