Kırmızı Gülün Anlamı nedir diyenler kırmızı gülün hikayesi burada

M

Misafir

Forum Okuru
Kırmızı Gülün Anlamı nedir diyenler kırmızı gülün hikayesi burada
K?rm?z? Gülün Anlam? NedirK?rm?z? Gülün Anlam? Ne
Evlilik teklifi etmenin ve k?z isteme gibi özel zamanlar?n olmazsa olmaz?d?r k?rm?z? güller. Sar? gülünü anlam? yan?lm?yorsam ayr?l?k ve hastal?kd?. Peki ya k?rm?z? gülün anlam? nedir haydi gelin onu da bu yaz?m?zda k?rm?z? gülün hikayesi ile ö?renelim Melek'lerim.

gul_resimleri_%20(5)-2e.png
K?rm?z? Gülün Anlam?: A?k, Tutku,?ehvet,Sayg?,Yüreklilik,Çekingen,UtangaçK?rm?z? Gülün Hikayesi

K?rm?z? gülün hikayesi bilinir mi
Bilmem.
Ama ben yine de hat?rlatay?m
Seneler öncesini.
Dünyada a?k?n, mutlulu?un
Umudun ve beyaz gülün oldu?u günleri.
Tabii bunlarla anla?amayan gururu da
Unutmamak laz?m.
Bu be? arkada??n sevinçle
Saklambaç oynad?klar? günlerdi.
Tabii ebe çoktan belliydi: Gurur.
Mutlulu?u çabucak bulan gurur
A?k? aramaya ba?lad?
Arad? ama bulamad?.
Dü?ündü, dü?ündü
A?k?n saklanabilece?i tek yerin
Beyaz güllerin kuca?? oldu?unu
Çabucak kavrad? sonra.
Bir çöple beyaz güllerin aras?na dald?
Ço?kuyla
Bir ç??l?k, bir feryat koptu
Yürekleri ac?lar kaplad?.
Bir gülün arkas?ndan
Gözlerine çöp batm?? a?k ç?kt?
A?layarak, kanayarak...
A?k?n kan?yla ?slanan beyaz güller ise
K?rm?z?ya dönmü?tü.
Ve a?k?n görmeyen gözlerine
I??k olmu?lard?, u?runa ölmü?lerdi...
A?k nereye giderse k?rm?z? gül oradayd?
Sevgisini göstermek için.
Sevgisini payla?mak
Elinden tutmak
Ona s?ms?k? sar?lmak için.
Hep bir parças?n?n eksik kald???
Hayata kar?? birlikte
Gögüs germek için.
K?rm?z? gül hep a?k?n yan?ndad?r
A?k da hep k?rm?z? gülün içinde sakl?d?r.
O yüzdendir ki a??k bir erkek
Sevdi?ine hep k?rm?z? bir gül al?r
O yüzdendir ki a??k bir k?z da
O gülü sevgiyle kabul eder.
Neden diye sormaz hiç, neden mi?
Neden aran?r m? hiç
K?rm?z? gülü sevmek için
U?runda ölmek için...
 
Geri
Üst