Kısa Galatasaray Sözleri ve mesajları

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Kısa Galatasaray Sözleri ve mesajları
K?sa Galatasaray Sözleri
Galatasaray Mesajlar?Merhaba Sevgili Melek'ler ve Galatasaray'l? tüm arkada?lar, bu yaz?m?zda sizler için Galatasaray sözleri ve en güzel Galatasaray mesajlar?n? payla??ma aç?yoruz.

galatasaray_fotolari%20(8)-27.jpgAvrupa Fat?h?s?n Galatasaray..Türk?yen?n Gururusun Galatasaray.. Gökte Y?ld?zs?n Gönüllerde Ay, Bu Senede Samp?yonsun Galatasaray..

C?mbombom Diyerek Sana Yuz Koyduk,Sar?n?n Yan?na K?rm?z? Koyduk,Y?llardan Beridir Hep Senin Olduk,Cimbombom Sen Bizim Hersey?m?zs?n

C?m Bom Bom\'Um Ben?m B?r?c?k Sevg?l?m, Söyle Senden Ba?ka K?m?m Var Ben?m, Sen?nle A?lar?m Sen?nle Güler?m, Söyle Senden Ba?ka K?m?m Var Ben?m.


Herkez E?ilsin Önümüzde Kar??n?zda ?ampiyonlar ?ampiyonu Cim Bom Booooom Duruyor!!!

Tarihinde Ba?lad? Bu Macera Seninleyiz Galatasaray?m Bunu Unutma..

Sen Türk Ulusunu Dünyaya Tan?tm?? Tek Tak?ms?n Galatasaray Seninle Gurur Duyuyoruz...

1905 Te Dogdu Ask?m?z ,Sar? K?rm?z? Akar Kan?m?z,C?mbombom Feda Olsun Sana Can?m?z Olene Kadar Hep Yan?nday?z

B?z Al??t?k Avrupada Kupa Görmeye, S?ra Sende Fenerbahçe. Bulgar?standa Yayla Kupas? Varm??, Hayd? Fenere De B?r Alk??..

Avrupa Tan?d? Bizi Sizler Tan?yamad?n?z Sizler Sadece Bizim Maçlar?m?z? ?zler A?lars?n?z!

Ne Türkiye Ne Avrupa Kesmedi Bizi Art?k Nasa'dan Onayl? Uzayda Ar?yaca??z Rakiplerimizi :)

Hakan ?ükürlü Haci Li Jardelli Galatasaray Vard? Bir Zamanlar Denilmedi Bize Biz Hep Galatasaray Olduk Bu Alemde....

Biz Kaliteyi Yarat?r?z Siz Kalitenin ?çinde Rol Al?rs?n?z Galatasaray Ba? Rolde Sizin Gibi Tak?mlar Hep Bizim Pe?imizde!

Hovarda De?iliz Fener Gibi Piskopat De?iliz Kartal Gibi Biz Taraftar?z Aslan Gibi Ultraaslan!!!

Ne Gollere ?mza Att?k Bu Sahalarda Ne Tak?mlar? A?latt?k Ye?il Sahalarda Bizim Ad?m?z 1905'de Yaz?ld? Alt?n Harflerle K?yamet Zaman? Kopar Aslan?n Ad?!

Kimler Geldi Kimler Geçti Sahalar?m?zdan Kimler Yedi Kimler Gollerimizi Biz Bu Stadlar?n Kral?y?z Bunu Unutmay?n?z!!!

1 Galatasarayl? 6 Be?ikta?l?ya 12 Fenerliye Ve 18 Trabzonsporluya Bedeldir....

Sana Ne Söylesem Az Aslan?m Seni Sevdik Bu Alemde Manitalar?m?z? B?rakt?k Evlerde Seninle Ç?kt?k Tiribunlere Sensiz Geçmez Bir Anim Bile Cim Cim Cim Bom Bom Bom Cimbomboom

En Kral Taraftardan En Kral Tak?ma Galatasaraya Sevgiler!!!

Cimbomluyuz Sap?na Kadar Kral?z Her Sahada Sizler Tak?l?n Arkam?za Görün Maç Nas?l Oynan?r Sahada Sen Birtanesin Cimbom....

B?z Gonullere Cekt?k Bayraklar? D?reklere Deg?l. B?z Tar?he Yazd?k Ism?m?z? Duvarlara Deg?l. B?z Avrupada Act?k Bayrag? Kad?koyde Deg?l. B?z Dunyaya Poz Verd?k Saksakc?lara Deg?l. Ve B?z Imparatorlarla Buyuduk Kestanelerle Deg?l.

C?m Bom Bom'um Ben?m B?r?c?k Sevg?l?m, Soyle Senden Baska K?m?m Var Ben?m, Sen?nle Aglar?m Sen?nle Guler?m, Soyle Senden Baska K?m?m Var Ben?m.

1905 Te Dogdu Ask?m?z , Sar? K?rm?z? Akar Kan?m?z, C?mbombom Feda Olsun Sana Can?m?z Olene Kadar Hep Sen?n Yan?nday?z

B?z Al??t?k Avrupada Kupa Görmeye, S?ra Sende Fenerbahçe. Bulgar?standa Yayla Kupas? Varm??, Hayd? Fenere De B?r Alk??.

C?mbombom D?yerek Sana Yuz Koyduk, Sar?n?n Yan?na K?rm?z? Koyduk, Y?llardan Ber?d?r Hep Sen?n Olduk, C?mbombom Sen B?z?m Hersey?m?zs?n

Sapsar?yla K?rm?z? Kalb?m?z?n Y?ld?z? , Samp?yon Ol C?mbombom Al B?z?m Can?m?z?...

1 Gün Herkes Fenerbahceli Olucak Ama Geri Kalan 364 Gün Herkes Galatasaray'l? Olucak.

Delikanl? Adam Kanatl? Tak?m Tutmaz, Tutsada Delikanl? Olmaz. Galatasarayl? Olmak Bir Ayr?cal?kt?r Anlat?lmaz Ya?an?r.

Alemin Kral?ym?? Sar? Civcivler, ?ampiyon Olacakm?? Bordo Hamsiler, Avrupa Fatihiymi? Kara Fatmalar, Alemin Tek Kral? Ultra Aslanlar! .

Cimbom Formas? Tutkulu Bir A?k Gibidir. Sevdi?ini B?rakmaz, Sevmedi?inin De Yüzüne Bakmaz.

Dünyalar Bir Olsada Engel Olamaz Bize Bar?? Dosluk Karde?lik Bitti Art?k Bu Sene Eylül Ün Sabah?nda Dayand?k Kapal?ya Bu Yolun Dönü?ü Yok Öleceksin Kanarya Ultraslan !

Galatasarayl?lar Ölür , Galatasaray'l?l?k Ölmez.

?u Garip Dünyada Anla??lmaz Ömrümüz, Galatasaray'dan Ba?kas?n? Sevemez Gönlümüz.

Üç Büyük Yok Tek Büyük Var Tabiki G-A-L-A-T-A-S-A-R-A-Y

Fenerli Olmak Ay?p De?il,Yeterki Çakt?rma...

Nas?l Ki Bu Milletin Tac?d?r Y?ld?zla Ay,Yüksel Taa Ar?a ?anl? Galatasaray...

Her Do?an Çocuk Fenerli Do?ar,Daha Sonra Büyüyüp Akl?n? Ba??na Al?nca Galatasarayl? Olur.

Size Göre Tesadüftü Bize Göre Al?n Teri.. Rüyan?zda Bile Göremezsiniz.. Kupa Bizim Müzemizde..

Tak?m Tutmak Kolay, Taraftar Olmak "Zor"'Dur; ??te Biz "Zor"'U Ba?ar?r?z, Diyenlerdeniz...

Cimbomluysan Konu? ?bret Als?nlar,Fenerli ?sen Sus Adam Sans?nlar!!!

Gerçekler? Tar?h Yazar, Tar?h?de Galatasaray

Fenerbahçel? M?s?n? Allah Ba?ka Dert Vermes?n(!)

Herkes Fenerl? Do?acak Ama B?rgün Herkes C?mbomlu Ölecek...

B?r Gün Herkes Fenerl? Olacak , Ger? Kalan 364 Gün Ise Galatasarayl?...

C?mbomlu Arkada?lar..Fenerl?ler B?ze Müte?ekkir..B?z Olmasak Avrupa Tak?mlar?n? Seyredemeyecekler...
 
Üst