Kısa Hüzünlü Sözler

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Kısa Hüzünlü Sözler
Hüzünlü Sözler
K?sa Hüzünlü SözlerHayat hep tek düze gitmiyor, bazen gülüyor, bazen a?l?yoruz. Kimi zaman üzgün kimi zaman mutlu ve ço?u zaman hüzünlü oluyoruz. ??te o hüzünlü anlar?n en hüzünlü sözleri Melek'lerim;
* Gitti?in gün içimden bir ?eyler koptu, bo?az?m dü?ümlendi, elerim kitlendi, bedenim titredi, art?k sen yoktun hayat?mda, ölümü tatt?m sensiz kald???m anda.

* Herkes gülüp e?lenirken sevilisiyle, ben a?l?yorum arkandan, herkes ya?arken hayat? doya doya, ben seni bekliyorum, herkes dertlerini atarken hayat?ndan, ben dertlerime dert at?yorum sensiz sevgisiz.

* Yalan bak??lar?n sahte gülü?lerin aras?nda buldum seni. Her ?eyi kaybetmeye de?ecek kadar sevdim seni çünkü sen sahte de?ilsin!.

* Unutma ki f?rt?nalar mart?lar?n denizleri sevmesini engellemez. T?pk? engellerin seni sevmeme engel olmad??? gibi.

* Benim için ölüm sensizlik benim için sensizlik ölüm bunu sak?n unutma, ölümüne sevdim seni ölümüne.

* Ne zaman iki sevgili görsem sokakta gözlerim dolar, ne zaman gezdi?imiz yerlerde dola?sam gözlerimden sana ait 2 damla ya? akar, ne zaman güzel yüzünü hayal etsem hayattan ba?lar?m kopar.

* Bugünü de sensiz bitirdim yar?n? da sensiz bitirece?im, sensiz geçen her gün yava? yava? bitece?im.

* Sen uzaktaysan ben yan?nday?m sen ate?teysen ben korday?m bir gün bu dünyadan göçersen bil ki senden önce orday?m sonsuz ask?m..!

* F?rt?na ne kadar sert eserse essin kayadan al?p götürece?i sadece tozudur !

* Bu gece hüzünlerin bulu?tu?u gece bu gece içimde f?rt?nalar?n koptu?u gece bu gece sensiz ilk gecem bu gece ayr?l???n gecesi.

* Can?m derken sana, gittin b?rak?p beni bir anda, ?imdi cans?z ya??yorum odamda tek ba??ma, sensiz ya?amak koyuyor ne olur anla.

* S?cac?k ellerim, art?k senden uzak, elimi ?s?tacak biri art?k olmayacak, sensiz bu dünyada ya?amak bana her gün haram olacak.

* Gülü?ün yeterdi bana, bir sözünle ölüme giderdim dü?ünmeden bir bak???n yeterdi huzuru bulmama, ?imdi sende yalan oldun b?rakt?n beni bir ba??ma.
 
Üst