Kısa Sürede Diş Ağrısından Kuntulmanın Yolu

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Kısa Sürede Diş Ağrısından Kuntulmanın Yolu
bu konu evde di? a?r?s?na kar?? yap?labilecek do?al yöntemler hakk?nda bilgiler içermektedir.

Di? a?r?s?n? çeken bilir. A?r? bir geldi mi ne size uyku uyutur nede bir?ey yedirir. Di? a?r?s?n?n nerde ne zaman tutaca?? hiç belli olmaz. Bir bakm??z?n?z gecenin bir yar?s? a?r?yan di?iniz size geceyi kabusa çevirecektir. Bazen vakitsiz gelen a?r? kar??s?n da di? doktoruna gidecek zaman müsait olmad???ndan dolay? a?r? kesicilerle a?r?y? hafifletme yoluna gidilir. Tuzlu say?n di? a?r?s?na iyi geldi?ini biliyormuydunuz. Evet yanl?? duymad?n?z...

dis%20lekesi-3c0.jpgHaz?rlayaca??n?z ?l?k tuzlu suyu iyice a?z?n?zda gargara yapt???n?z da di? a?r?n?z?n geçti?ini göreceksiniz. Fakat ?unu belirtmek gerekir ki bu sadece geçici bir a?r? kesici yöntemdir. Çok acil di? a?r?lar?n da bu yöntemi deneyebilir ve sonras? vakit kaybetmeden mutlaka bir di? hekimine gitmenizi öneriyoruz.
 
Üst