Kısaca Din Nedir?

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Kısaca Din Nedir?
din nedir, din ne demektir, din hakkında yazı

Kısaca din hakkın da sizlere merak etitğiniz bilgileri sunuyoruz. din nedir? İslam dini ve özellikleri hakkında bilgiler ile birlikte din hakkında detaylı bilgileri sizler için paylaşıyoruz.
din.jpg

Din Nedir?

Din: Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi bir kanundur. Dinin kurucusu Allah, muhatabı insanlar ve cinlerdir.

Dinin amacı, insanları iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini bildirmektir, onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturmaktır.

İslâm Dini ve Diğer Dinler

İlk insan olan Hz. Adem (a.s.) aynı zamanda ilk peygamberdir. İnsanlığın ilk dini de Hak din'dir. Hz. Adem'den Peygamberimiz Hz. Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberler insanlara Allah'ın birliği inancını tebliğ etmişler ve Allah'a nasıl ibadet edileceğini öğretmişlerdir.

Ancak son peygamber Hz. Muhammed'den önceki peygamberlerin tebliğ ettiği iman esasları ve dinî hükümler zamanla bozulmuş ve insanlar karanlıklar içinde kalmıştı. İnsanlığı düştüğü bu durumdan aydınlığa çıkaracak bir kurtarıcıya ihtiyaç vardı. Bunun üzerine Yüce Allah, son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.) aracılığı ile bütün insanlara son ve en mükemmel din olan İslâm'ı göndermiştir.

Bu gerçek Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmiştir: "Allah katında din, şüphesiz İslâmdır." (Al-i İmran Suresi, 19)

İslam'ın dışındaki dinler, Allah katında makbul değildir. Bunların insanlara bir yararı olmayacaktır. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır: "Kim İslâm'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de zarara uğrayanlardandır." (Al-i İmran Suresi, 85)

İslâm Dini, Allah tarafından gönderildiği gibi hiçbir değişikliğe uğramadan ve bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Bundan sonra da bu özelliğini koruyacaktır. İslâm, Allah katında makbul olan tek dindir. Bazı insanlar tarafından ortaya konulan dinler de vardır, ancak bu dinler, batıl ve geçersizdir. Çünkü bunlar, Allah tarafından gönderilmemiş, insanlar tarafından uydurulmuştur.

İslâm Dini'nin Özellikleri

1) Hz. Muhammed tarafından tebliğ edilen İslâm, son dindir. Ondan başka din gelmeyecek, hükümleri kıyamete kadar devam edecektir.

2) İslâm evrensel bir dindir. Önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri dinler, belirli milletlere geldiği halde İslâm dini, bütün dünya milletlerine gönderilmiştir.

3) İslâm dini'nin hükümleri insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mükemmeldir. Bu sebeple başka bir dine ihtiyaç kalmamıştır.

4) İslâm dini, kendinden önce Allah tarafından gönderilen peygamberleri ve ilâhi kitapları tasdik eder. Ancak o kitapların hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Çünkü onlar, belirli milletlere sınırlı zamanlar için gönderilmişti. İslâm Dini ise bütün milletlere gönderilen ve kıyamete kadar değişmeden devam edecek olan Din'dir.

İslam Dininin Kaynakları

İslam dininin ilk, en önemli ve birinci kaynağı "Kur'an-ı Kerim"'dir. Dini bir konu öncelikle Kur'an-ı Kerim'de aranır.

İkinci kaynağımız, Peygamberimizin sünnetini oluşturan sözleri ve davranışlarıdır. Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci önemli dini kaynağımız "sünnet"tir.

Üçüncü dini kaynağımız Peygamberimizden sonra herhangi bir çağda yaşayan İslam bilginlerinin kendi zamanlarında dini bir konuda görüş birliğine varmış olmalarıdır. Buna "İcma" denir.

Dördüncü kaynağımız "Kıyas"tır. Kıyas, belirttiğimiz üç kaynakta hüküm bulunmayan bir dini hükmü başka bir dini hükme benzeterek, benzetme yolu ile sonuca varmaktır.

O halde; dinimizin dört ana kaynağı vardır: KUR'AN, SÜNNET, İCMA ve KIYAS. Bunlardan birine dayanmayan dini görüşlere değer verilmez, güvenilmez ve bu tür dini görüşlere göre hareket edilmez.
 

Uzman SühaN

Administrator
Din tanımlamak zordur, çünkü insan inanç yapıları çeşitlidir ve karmaşıktır . Din genellikle bir grup insan tarafından üzerinde mutabık kalınan temel bir inanç ve uygulamalar grubudur. Bu inanç kümesi, evrenin nedeni, niteliği ve amacı ile ilgilidir ve adanmışlık ve ritüel gözlemleri içerir. Ayrıca insanlık davranışlarını düzenleyen ahlaki kuralları sık sık içerirler. Dünya var olduğun dan beri, insan inanç ve onu anlamak için üstün zor olarak gördüğü her şeye ibadet etme yönünde doğal bir eğilim gösterdi.Ritüellerin icra edilmesine iyilik ve sonsuz hayatı kazanmak için gelenek ve kanunların tutulmasına neden oldu.

Modern toplumlarda, milyarlarca insan birbirleriyle sürekli temas halindedir. Sık sık, onları çeşitli kültürel ve coğrafi geçmişlerden bulabilirsiniz. Modern insanların bağlı oldukları farklı dinlerin temel bir anlayışa sahip olması değerlidir. insanlar ahlak, etik, dini yasalar veya tercih edilen bir yaşam tarzı türetmektedir. Bazı tahminlere göre, dünyada yaklaşık 4200 din vardır.

Bir din, insanlığı bir varoluş düzeni ile ilişkilendiren organize bir inanç, kültürel sistem ve dünya görüşleri topluluğudur. Birçok din hayatın anlamını açıklamak ve yaşamın veya Evrenin kökeni hakkında açıklama yapmak için kullanılan anlatılar, semboller ve kutsal geçmişlere sahiptir.
Bizim dinimiz islamdır. İslam da hoş görü dinidir. Bu yüzden kişiler hangi dine sahip olursa olsun onları innaçlarından dolayı kınamamalı eziyet etmemeliyiz.
 
Üst