Kısırlık oranı tıptaki gelişmelerle düşüyor

Uzman SühaN

Administrator
Kısırlık oranı tıptaki gelişmelerle düşüyor
Gebeliğin oluşmaması durumunda eşlerden herhangi birinden kaynaklanan bir sorunun varlığından söz edilebilmesi için; yaklaşık bir yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin gerçekleşmemiş olması gerekir. Bu bir yıllık bekleme süresi; çiftlerin çocuk sahibi olma şansı yakalamasını, infertilite için yapılan tetkiklerin getireceği psikolojik ve fiziksel yüklerden kurtulmalarını sağlayacaktır.


İnfertilite yani halk arasında bilinen adıyla kısırlık, düzenli adetin ilk gününden sonraki adetin ilk gününe kadar geçen sürede cinsel ilişkiye rağmen gebelik oluşmamasıdır.
Gebeliğin oluşmaması, kadın ve erkeği eşit oranda ilgilendiren bir sorundur. Bir yılın sonunda düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilememesi, bir uzman yardımı almayı gerektirir.1.jpgGEBELİKLE İLGİLİ TÜM KONULAR BU LİNKTE


Herhangi bir sorunu bulunmayan çiftlerde de gebelik oluşmayabilir. Geçmişte, “açıklanamayan kısırlık” tanısı ile takip edilen bu çiftlerin sayısı, yardımcı üreme tekniklerindeki son gelişmeler sayesinde giderek azalmaktadır.


Bir yılın sonunda gebelik gerçekleşmiyorsa doktora başvurmak gerekir. Bu süreyi beklemeden de uzman yardımı alması gereken çiftler vardır. Anne adayının 35 yaş ve üzerinde olması, çiftlerden birinde gebeliğe engel bir sağlık sorununun bulunması gibi durumlarda, doktora bir yıllık süreyi beklemeden başvurmakta yarar vardır.


Gebelik için deneme süresi artırılmalı


Fertil olan yani gebelik oluşturma potansiyeli olan bir çiftin korunmasız bir adet döngüsünde düzenli cinsel ilişkide bulunması durumunda, gebelik şansı yaklaşık %20-25'tir. Çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlerin bu sonuca göre 4-5 ayda gebelik elde etmesi gerekir. Ancak her kadında bu süre içerisinde gebelik oluşmaz. Böyle bir durumda en muhtemel etken bu çiftte bir problem olması değil, çiftin bu %20-25'lik şansı yakalayamamasıdır. Çift deneme süresini artırdığında muhtemelen gebelik oluşacaktır.


Kısırlık kadın ve erkeği ilgilendiren bir sorun


Gebelik oluşmamasının nedeni, yapılacak muayene ve değerlendirmeler sonucu belirlenebilir. Gebelik oluşmayan bir çiftte infertilite nedenleri araştırıldığında ve bir problem saptandığında; bunun %40’ının kadına, %40’ının erkeğe ve %20’sinin de hem kadına hem de erkeğe bağlı sorunlar olduğu görülmektedir.


Tıptaki gelişmelerle açıklanamayan kısırlıklar azalıyor


İnfertilite için tetkik yapılan çiftlerin yaklaşık %10'unda gebeliğin oluşmasına engel bir neden tespit edilememektedir. Bu çiftlerde; tetkikler yumurtlama olduğunu göstermesine, fallop tüpleri açık bulunmasına ve spermiyogram normal olmasına karşın gebelik oluşmamaktadır. Bu durumda "açıklanamayan infertilite” tanısı konur. Açıklanamayan infertilite kategorisine giren çiftlerin oranı giderek azalmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve yeni bilimsel ilerlemeler sayesinde, "açıklanamayan" olgularının önemli bir kısmı aydınlatılmaktadır.
 
Üst