1. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.620
  Beğenilen Mesajlar:
  2.419
  Ödül Puanları:
  113

  Koç Erkeğinin Yıldıznamesi

  Konu, 'Fal Çeşitleri Yıldızname ve Diğerleri' kısmında *BEYZA* tarafından paylaşıldı.

  Burcu Hamel (Koç), yıldızı Merih ve tabiatı ateşidir. Bu burcun altında doğan kimse, esmer benizli, uzun boylu, büyük başlı, çabuk hiddet eder ise de çabucak razı olur; yani hiddeti çabuk geçici, zeki, sürat-i intikal sahibi, cömert, kazanç ve çalışma da faal, hakkı söyler ve batıldan ikrah eder, kendi reyi ile hareket eyler, kah ihtiyaç ve zaruret çeker, kah servet ve zenginlik içinde yüzer, iyi hal sahibi, bela ve musibetlere sabırlı olur.
  Bu burca mensup olan kimse için üç vecih vardır:

  1. Vecih: Zühre'ye mütenazır olursa mübarek ve helalzade olur. Bela ve musibetlere sabreder. Herkesi sever. Eğlence ve ays-u işrete meyleder. İnsanlar ile münasebetinde talii yoktur. Garip, onun için yakınından hayırlıdır. Kadri yüce, hayratı çok, ef'ali güzel, akıllı, zeki, layık olmayanlara iyilike der olur.

  < Konu Resmi..>


  Halkın bazısı onu sever, bazısı da ondan buğzeder. Dostunu düşmanından ayırt edemez. Kah eli geniş ve kah dar, kah sıhhatte ve kah hasta, kah zevk ve sururda, kah sıkıntı ve kederde hayatını sürdürür. Bir halde devam etmez.

  Baş ağrısı, nüzul ve ihtikan-ı kalp hastalıklarına müsait olur. Bunlardan ve sair hastalıklardan şifa bulmak ve emin olmak için "şifa ayetleri"ni yazıp öd ağacı ve cavi ile buhur ettikten sonra üzerinde taşımak ve ara sıra hafif müshil kullanmak lazımdır.

  2. Vecih: Doğum gününde burcu Müşteri'ye mütenazır olan (bu) kimsenin aleyhinde dedikodu olur. Kadınlarla yahut akrabasından bir kadın ile arasında bozukluk olarak bu yüzden çok yorgunluk ve zahmet çeker. En ziyade düşmanı, kadınlardır. Onların mekr ve hilesinden, insanlar hakkındaki fena sözler yaymalarından müteessir olur ise de neticesinde selamete erer.Böyle bir hal vukuunda Kamer'in "esma-i nuraniye"sini ve "ayat-ı ruhaniye"yi yazıp başının üzerinde götürmelidir. Halkın lisanı bağlanır ve muradına hasıl olur.

  3. Vecih: Doğum gününde burcu, asıl yıldızı olan Merih'e mütenazır olur olursa, bir yerden diğer yere gider. Elinden bir şey çıkıp buna nedamet eder ise de fayda vermez. Birinin gurbete gitmesi veya hasta olması veyahut elinden bir şeyin ziyan olması sebebiyle zihni meşgul ve kalbi mahzun olur. Lakin akıbeti salimdir; giden, gelir. İnsanlar tarafından meveddet ve muhabbet görür. Bir fitne ve fesat vukuuyla dost, düşmana dönüşebileceğinden sırrını herkese açmamak lazımdır. Cin ve peri tasallutundan korkulur. Bundan muhafaza olunabilmek için "hirz'ül-envar"ı yazıp üzerinde taşımalıdır.

  Hayatı ve Kendi Hanesi

  Burcu Hamel, talii Merih olup hayatı iyi, maişeti güzel, işleri yolunda, akıbeti salim, ahvali müstakim olur. Hali gizli bir şekilde vefat eder.

  Ailesi, Ahbap ve Kardeşleri Hanesi

  Burcu Cevza ve talii Utarid olup ehlü ıyaline, ashab ve ahbabına hayırlı olur. Bunlar indinde sevilir. Onlardan memnun ve mesrur olacağı muameleyi ve ahvali görür.

  Malı, Kesb ve Karı Hanesi

  Burcu Sevr ve talii Zühre olup helal mal kazanır ve bununla müddet-i ömründe kimseye muhtaç olmaz. Bazen parası artar ve bazen azalır. Kıymetini bilmeyen, hamd ve şükür etmeyen kimselere iyilik eyler.

  Ana, Baba ve Ecdadı Hanesi

  Burcu Seratan ve talii Kamer'dir. Valideynine itaatkar ve hayırlı olup onların muhabbet ve meveddine, hayır dualarına nail olur.

  Oğlu ve Kızı Hanesi

  Burcu Esed ve talii Şems'tir. Oğlu ve kızı çok, itaatkar, hayırlı olur. Bunlardan iyilik ve hürmet görerek memnun ve mesrur olur. Evladından bir-ikisi vefat (eder) ve buna teessür eder. Evladından bazıları alim ve fazıl olarak kendisine dünya ve ahirette faydalı olurlar.

  Sıhhat ve Afiyeti Hanesi

  Talii Utarid'dir. Bazı zamanlar hasta olur. Bunların da ekserisi baş ağrısı, yel ve nezle olup cin tasallutuna kabiliyetli ve maruzdur.

  Zevcesi ve Yatağı Hanesi

  Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Kadınlardan birer olarak izdivaç eder ve iki zevceyi bir araya getirmez. Birini boşar diğerini alır. Bir zevce, onun nikahında uzun süre kalmaz. Kadınlar indinde sevilen ve rağbet gören olacağından, gayri meşru surette çok münasebette bulunur. Başından en azından 3 nikah geçer.

  Havfi ve Mevti Hanesi

  Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Dört şeyden korku vardır:

  1. Töhmete uğramak.
  2. Malından bir kısmını kaybetmek.
  3. Yüksek bir mahalden düşmek.
  4. Ölüm derecesinde hastalık.

  Bunların akıbeti hayırlıdır. Ömrü uzun ve mesut olup evlat ve ahfadını kucağında taşır.

  Yolculuğu Hanesi

  Burcu Cedy ve talii Zühal'dir. Uzun yolculuğa gider. Bu seferi şark cihetine olur. Bundan çok hayır görür. Kara yolculuğu, deniz yolculuğundan hayırlıdır. Hacc'a gitmek ve Resulullah (S.A.V.)'in kabrini ziyaret etmek şerefine nail olur.

  İzzet ve İtibarı Hanesi

  Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. Büyükler, devlet adamları ve makam sahipleri katında aziz ve mükerrem olur. Nereye teveccüh ederse, muvaffak ve merzuk olur.

  Dostları Hanesi

  Burcu Cezva ve talii Kamer'dir. Dost ve ahbabı çok olup onlardan hayır ve sevinç vesilesi olacak haller görür. Dostları ve arkadaşları, onunla mesrur olup onunla mahzun olurlar. Aralarındaki sevgi ve sadakat pek büyük olur.

  mit ve Emeli Hanesi

  Burcu Delv ve talii Zühal'dir. Akrabasından fayda görmez. Onlar, kendinin en büyük düşmanıdırlar. Cenab-ı Hak, onlara tali sahibini Mansur ve muzaffer eyler.

  Düşman ve Hasedçileri Hanesi

  Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Düşmanları, akraba ve dostlarından olup haset edicileri çoktur. Bunların şerrinden Cenab-ı Allah, onu muhafaza eder.

  Ahval-i Umumiyesi

  Hayatının ilk zamanlarında zengin olup orta ömründe ihtiyaca düşer. Ahir ömründe mal sahibi olur. Sefer ve yolculuk muvafıktır, bundan hayır görür. Miras yer. Burcu Hamel ve talii Merih olan erkek ve kadın, ona muvafıktır. Burcu Seretan ve talii Akrep olanlardan hazer etmelidir. Yeni ay gördüğü zaman, bir erkek yüzüne bakmalıdır. Yatağa girince, sağ tarafına, başı garba doğru yatmalıdır. Yiyeceklerden har ve ruteb olanlar, yağlardan badem yağı, çiçeklerden gül muvafıktır. Güvercin beslemek, iyidir. Parmağında veyahut üzerinde biraz demir bulundurmak hayırlıdır. Saatlerden Merih saati, bahar faslı, Rumi aylardan Nisan ona müsait ve münasiptir.

  Hakim Ebu Maşer diyor ki: "Ey sahib-i tali, çok rızık ve kamil bir saadet ile müjdelenmişsin. İstediğine erersin. Düşmanların ve hasetçilerin helak olur. Taliin, kalp rahatlığına, iyi hale, ferah ve sevince, sevdiklerin ile buluşmaya, darlıktan genişliğe, velhasıl her türlü hayır ve berekete delalet eder. Eğer gurbette adamın var ise, yakında gelir. Sefere çıkmak murat ediyorsan git, tehir etme."


   
Koç Erkeğinin Yıldıznamesi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Koç burcu kadınlarının yıldıznamesi

  Koç burcu kadınlarının yıldıznamesi

  koç burcu yıldıznamesi koç burcu yıldızname burcunun yıldıznamesi yıldızname oku koc Bu yıldızda doğan kadınlar,kırmızıya meyyal beyaz benizli,güzel burunlu,sarı saçlı,dişleri seyrekçe,sağ elinde bir nişan mevcut,sevimli güzel yüzlüdür.Pek yalandan hoşlanmazlar.Orta boylu,başı büyükçe,kolları ve bacakları kuvvetli olur.Yüzünde çil veya çiçek izi olur.Göğsünde bir ben bulunur.Erkeklerle...
 2. Başak Erkeğinin Yıldıznamesi

  Başak Erkeğinin Yıldıznamesi

  Bu burçta doğanlar, beyaz benizli, uzun boylu, büyük ayaklı olup bir ayağında aksaklık, ya yara yahut da bir kusur vardır. Kadınları çok sever. Yürüdüğü zaman tekmil vücuduyla sallanır. Yüzünde bir eser veya siyah bir ben olur. Dizlerinde ağrı hisseder. Hareketi sevmez. Kız evlâdı çok olur. Şehveti galip ve cimaa (cinsel ilişki) muhabbetlidir. Hazık ve zeki olup çocukla çocuk, büyükle...
 3. İkizler Erkeğinin Yıldıznamesi

  İkizler Erkeğinin Yıldıznamesi

  Bu burcun tesiri altında doğan erkek, biraz kırmızıya veya sarıya meyyal beyaz benizli, geniş ağızlı, orta boylu, güzel ve mütenasip kaşlı, müessir gözlü, makbul ve sanat sahibi, yahut katip-i edip, yahut muktedir bir muhasip sahibi veya derin bir alim olur. Yüzünde ya bir alamet veya çiçek eseri (çiçek hastalığından bir iz) vardır. Ayaklarında yara veya bir şişlik, başında saçlarının...
 4. Terazi Erkeğinin Yıldıznamesi

  Terazi Erkeğinin Yıldıznamesi

  Bunun tesir ve nüfuzu altında doğan beyaz benizli, güzel yüzlü, orta boylu, yuvarlak çehreli, ince ve güzel dudaklı, orta burunlu, orta ağızlı ve siyah gözlü olur. Akıllı, zarif, izzet-i nefs sahibi ve çalışkan olur. Ancak bir işte sebat etmez (karar kılmaz). Kendisini her gören sever. Sık sık hasta olur. ziyneti, bağ ve bostanda sefayı arar. Demir aletle yaralanmak, yanmak veyâhut bir hayvan...
 5. Yay Erkeğinin Yıldıznamesi

  Yay Erkeğinin Yıldıznamesi

  Birinci Vecih: Utarit'e mütenâzır olursa seyrek saç ve sakallı, yuvarlak çehreli, orta boylu, siyah saçlı, geniş göğüslü, re'y ve tedbirinde ehliyetli, akıl ve zekâ sahibi bir adamdır. Yüzünde yahut göğsünde yahut karnında bir alamet vardır. İki omuzu arasında da bir alamet bulunur. Eğer doğum saatinde Utarid mesud ise; vezir, kâtip, hâkim, âlim, veyâ bu kâbilden biri olur. Eğer Utarid, o...

Sayfayı Paylaş