1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.546
  Beğenilen Mesajlar:
  2.311
  Ödül Puanları:
  113

  konularına göre türküler

  Konu, 'türkülerimiz ve hikayeleri' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  düğünlerde söylenen türküler hani bu kızın hatun anası türküsü güvertede gezerken bayıldım kaldım dinle güvertede gezerken bayıldım kaldım sözleri Türküler bir fert tarafından ortaya konulan ve zamanla asil söyleyeni unutulan, şahsa veya topluma ait herhangi bir konuyu aksettiren eserlerdir. Bu konu, doğumdan ölüme kadar insani ilgilendiren ayrılık, aşk, düğün, deprem, kıtlık, sel vs. gibi felâketler, öldürme, eşkıyalık, savaş ve daha pek çok hadiseyi ve durum ihtiva eder mahiyettedir.

  Ali Rıza Yalman (Yalkin) türküleri konularına göre altı gruba ayırır. 1. Öğüt, 2. Övüt (Bir olay veya kahramanin hikâyelerinden bahseden övgü parçalari), 3. Agit, 4. Yigit, 5. Yavuk (Sevgili, güzel), 6. Yagit (Karaçor / düşman) üstüne söylenmiş türküler.[81]

  Cahit Öztelli, türküleri doğuş sebeplerine göre önce vakalı türküler (harp, isyan, kahramanlık, cinayet, eşkıyalık veya diğer hayat olayları...) ve hisli türküler (aşk, hasret, ölüm...) olarak ikiye ayırır ve şu şekilde bir gruplandırma yoluna gider:


  1. Ninniler ve çocuk türküleri

  2. Tabiat türküleri (Çoban türküleri),

  3. Aşk türküleri,

  4. Merasim / tören türküleri,

  5. Iş türküleri,

  6. Derebeyi, eşkiya ve cinsî türküler,

  7. Kahramanlik türküleri

  8. Ölüm türküleri (agitlar),

  9. Mizahî türküler,

  10. Karşilikli (muhavereli) türküler),

  11. Oyun türküleri.[82]


  Pertev Naili Boratav ise, konuya türkülerin konuları ve türkülerin kullanıldıkları yer açısından yaklaşır ve şu tasnifi yapar:


  Konularına göre türküler:


  1. Lirik türküler

  a. Ninniler

  b. Aşk türküleri

  c. Gurbet türküleri, askerlik türküleri, hapishane türküleri

  ç. Ağıtlar

  d. Çeşitli başkaca duyguluk konular üzerine türküler

  2. Taşlama, yergi ve güldürü türküleri

  3. Anlatı türküleri

  a. Efsane konulu türküler

  b. Bölgelere ya da bireylere özgü konuları olan türküler

  c. Tarihlik konuları alan türküler


  Kullanıldıkları yere göre türküler


  4. İş türküleri

  5. Tören türküleri

  a. bayram türküleri

  b. Düğün türküleri

  c. Dinlik ve mezheplik törenlere deggin türküler

  ç. Ağıt töreninde söylenen türküler

  6. Oyun ve dans türküleri

  a. Çocuk oyunlarında söylenenler

  b. Büyüklerin oyunlarında söylenenler[83]

  A.Haydar Avcı da türküleri konularına göre şöyle tasnif etmiştir:

  1. Aşk, sevda t.

  2. Gurbet, ayrılık, hasret t.

  3. Ağıt t.

  4. Ninni yapısı gösteren t.

  5. Mizahi t.- güldürücü t.

  6. Eleştiri t. ve taşlamalar

  7. İş ve meslek t.

  8. Töre ve tören t. (. düğün t., b. Kına t.)


  9. Olay t.
  10. Tarihi t.

  11. Eşkıya ve başkaldırı t.

  12. Askerlik t.

  13. Evlilik t.

  14. Karşılıklı t.-atışma t.

  15. Çocuk t.

  16. Doğa t.

  17. Hayvan t.

  18. Öğretici ve öğüt verici t.

  19. Oyun t.

  20. Hapishane t.[84]  Bu tasniflere benzer daha pek çok araştırma yapılmıştır. Biz özellik göstermesi açısından yukarıdaki tasnifleri kaydetmeyi uygun gördük. Yapılan bütün tasnifleri göz önünde tutarak ve araştırmalarımıza dayanarak türküleri konularına göre şu şekilde tasnif ettik:


  1. Tabiat Türküleri

  2. Aşk Türküleri

  3. Yiğitlik Türküleri ve Tarihi Olayları Konu Edinen Türküler

  4. Tören Türküleri

  a. Düğün Türküleri

  aa. Kına Türküleri

  ab. Baş Öğme / Duvak Türküleri

  ac. Gelin Alma Türküleri

  aç. Gelin karşılama türküleri

  ad. Güvey Türküleri

  ae. Halk Oyunlarında Türküler (Halay, Bar, Horon, Zeybek..)

  b. Ayin-i cem Türküleri

  c. Sayacı Türküleri

  ç. Oturak Türküleri

  5. Askerlik Türküleri

  6. Yiyecekler Üzerine Söylenmiş Türküler

  7. Hayvanlar Üzerine Söylenmiş Türküler

  8. Olay Türküleri

  9. Bitki ve Çiçeklerle İlgili Türküler

  10. Satıcı Türküleri

  11. Ekin Türküleri

  12. Ramazan Davulcusu Türküleri

  13. Kişiler Üzerine Söylenmiş Türküler

  14. Keder, Dert ve Hastalık Türküleri

  15. Gurbet ve Hasret Türküleri

  16. Meslek ve iş Türküleri

  17. Eşkıya Türküleri

  18. Ölüm Türküleri (Ağıtlar)

  19. Ninniler ve Çocuk türküleri

  20. Hapishane Türküleri

  21. Mizahî Türküler

  22. Yergi Türküleri

  23. Öğretici ve Öğüt Verici Türküler

  .................................................. ..............  1. Tabiat Türküleri

  Türk halk şiirinde işlenen konuların başında tabiat gelir. Lale, gül, sümbül, menevşe, çiğdem gibi çiçekler; dağlar, dereler, ırmaklar, ağaçlar ve kuşlar gibi tabiata ait varlıklar çeşitli vesilelerle sik sik dile getirilir. Koku ve güzellik yönüyle çiçekler, engelleyici vasfı ile dağlar, aaa elden sevgiliye ulaşacak özellikte olan rüzgârlar veya turnalar, yanık ötüşüyle insanin duygularına tercüman olan bülbüller türkü söyleyenin meramını anlatmak için başvurduğu motiflerdir.  DAĞLAR


  Senin yazın kışa benzer Selviye benzer meşesi

  Bir sevdalı başa benzer Del'olup aşka düşesi

  Çok içmiş sarhoşa benzer Top top olmuş menekşesi

  Duman eksilmeyen dağlar Burcu burcu kokan dağlar


  A dağlar ahulu dağlar Bağlantı

  Eşinden ayrılan dağlar  Ben bu dağdan geldim geçtim Yükseklerde yurdun mu var

  Acı tatlı suyun içtim Şahinleyin kurdun mu var

  Ben yarimden ayrı düştüm Bencileyin derdin mi var

  Gördünüz mü bakan dağlar Gözyaşları akan dağlar


  Bağlantı Bağlantı [85]
  YAYLA TÜRKÜSÜ


  Güz gelende dağlara Yaylaların başına

  Yayla kovanlar kalır Kar yağar ince ince

  Dünyanın kanunu bu Nedense çok ağlarız

  Seven seveni alır Yayladan ayrılınca  Yayla çimenlerine Yaylanın çimeninden

  Otur güzelim otur Doymadım ey kız senden

  Gönlün kimi severse Yer yağmurdan doyarsa

  Dünya güzeli odur Ben de doyarım senden  Yaylanın düzlerine

  Çiçekler dizi dizi

  Seneye gelemezsek

  Gelenler ansın bizi [86]
  ÖTME BÜLBÜL


  Bülbül niçin böyle feryad edersin Yenilendi yüreğimin yarası

  Ötme bülbül ötme bağrımı deldin Ahla dolu yerin göğün arası

  Varıp yad elere diller dökersin Kara yerde yatar canlar paresi

  Ötme bülbül ötme bağrımı deldin Ötme bülbül ötme bağrımı deldin  Hey bülbül feryadın tâ arşa çıktı Öte öte üstümüzden geçersin

  Nice yanmışların bağrını yaktı Eski yeni yaraları açarsın

  Senin de yavrunu şahan mı kaptı Senin kanatların vardır uçarsın

  Ötme bülbül ötme bağrımı deldin Ötme bülbül ötme bağrımı deldin  TURNALAR


  İki turnam gelir aklı karalı İnme turnam inme sen bu pınara

  Birin şahin vurmuş biri yaralı Avcı tuzak kurmuş var yolun ara

  O yavruya sorun aslı nereli Cümlemizin işin Mevlâ'm onara


  Katar katar olmuş gelir turnalar Bağlantı

  Eğrim eğrimne hoş gelir turnalar


  İnme turnam inme yolda kış olur İnme turnam inme haber sorayım

  Bastığın yerler de donar taş olur Kanadın altına name sunayım

  Böyle kalmaz elbet sonu hoş olur Nazlı c:):):):):)mdan haber alayım


  Bağlantı Bağlantı

  (Eğrim eğrim : eğri büğrü, yan yan)
  2. Aşk Türküleri


  Coşkun lirizmle söylenmiş sevgi türküleridir. Daha ziyade sevgiliye duyulan özlem, kıskançlık, ayrılık, kavuşma gibi konular işlenir.Samimi lirizmin açıkça kendisini hissettirdiği bu türkülerde, genellikle sanat seviyesine ulaşılmış örnekler sergilenmiştir.  KALENİN ARDINDA


  Kalenin ardında üç ağaç incir Kalenin ardında bir taş olaydım

  Elimde kelepçe boynumda zincir Gelene geçene yoldaş olaydım

  Çekme zincirleri kollarım incir Bacısı güzele kardaş olaydım


  Atma bu taşları ben yaralıyam Bağlantı

  Elalem al giymiş ben karalıyam


  Kalenin ardında ben gördüm onu Kaleden kalaye şahin uçurdum

  Mavidir şalvarı beyazdır donu Ah ile vah ile ömrüm geçirdim

  El ne derse desin ben sevdim onu Yar bize gelende şerbet içirdim


  Bağlantı Bağlantı

  (don : elbise)  KÂTİP


  Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur

  Kâtibimin setresi uzun eteği çamur

  Kâtip uykudan uyanmış gözleri mahmur


  Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır

  Kâtibime kolalı (da) gömlek ne güzel yakışır  Üsküdar'a gider iken bir mendil buldum

  Mendilimin içine lokum doldurdum

  Ben kâtibi arar iken yanımda buldum


  Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır

  Kâtibime kolalı (da) gömlek ne güzel yakışır
  3. Yiğitlik Türküleri ve Tarihi Olayları Konu Edinen Türküler


  Tarih boyu Asya, Avrupa ve Afrika'nın pek çok kısmında atıyla koşmadık yer bırakmayan Türk milleti, zaferden zafere koşarken yahut imkânsızlıklar yüzünden yaşanılan mağlubiyetler sırasında duygularını, heyecanlarını ve coşkularını da türkülerle dile getirmiştir. Ordudaki asker şairlerin, şiir ve türküleriyle askeri coşturup onları zafer için yüreklendirdiği nice türkü tespit edilemediği için maalesef günümüze kadar gelememiştir. Bu türkülerden bir kısmı adı unutulmuş şairlere aittir, bir kısmı ise, başta Köroğlu olmak üzere halk hikâyelerinden alınmıştır. Bu bakımdan teknik yönden biraz daha kuvvetlidirler. İnsanın içinde coşkun hareketlenmelere yol açan bu türkülerin bazıları oyun havası niteliğindedir. Yiğitlik edası taşımaları bakımından bu türkülerin marş olarak da söylendiği vakidir.  BUDİN*


  Budin dedikleri Aksu'yun başı Cephane tutuştu aklımız şaştı

  Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı Selatin camisi havaya uçtu

  Çerkes bayraktardır şehitler başı Askerin yarısı hep şehit düştü


  Geldi küffar aldı kale-i Budin'i Geldi küffar aldı kale-i Budin'i

  Aldı budin kalesini geçti bedeni Aldı budin kalesini geçti bedeni  Budin'in üstüne doğdu bir yıldız Budin dedikleri çepçevre meşe

  Aldı hain küffar on iki bin kız Kurdunu kuşunu doyurduk leşe

  Kimi kadı kimi müftü müderris Hüngür hüngür ağlar Genç Ali Paşa


  Aman padişahım imdat umarız Geldi küffar aldı kale-i Budin'i

  İmdatsız kaleye imdat bekleriz Aldı budin kalesini geçti bedeni  Budin'in içinde biz üç kız idik

  Altun kafes içre besli kuzuyduk

  Küffarın eline lâyık değildik


  Geldi küffar aldı kale-i Budin'i

  Aldı budin kalesini geçti bedeni[87]
  HAVADA BULUT YOK


  Havada bulut ok bu ne dumandır Kışlanın önünde redif sesi var

  Mahlede ölüm yok bu ne şivandır Varın bakın çantasında nesi var

  Şu Yemen elleri ne de yamandır Bir çift kundurayla bir de fesi var


  Adı Yemen'dir gülü çemendir Bağlantı

  Giden gelmiyor acep nedendir

  Burası Muş'tur yolu yokuştur

  Giden gelmiyor acep ne iştir  Kışlanın önünde üç ağaç incir Kışlanın önünde sıra söğütler

  Kolumda kelepçe boynumda zincir Yüzbaşı binbaşı asker öğütler

  Zincirin yerleri ne yaman sancır Yemen’e gidenler baba yiğitler


  Bağlantı Bağlantı  Kışlanın önünde bir sürü kazlar Mardin kapısı’nda kelek bağlanmış

  Ayağım yalnayak yüreğim sızlar Yemen’e gidenler yürek dağlamış

  Yemen’e gidene ağlıyor kızlar Analar babalar kara bağlamış


  Bağlantı Bağlantı[88]


  (redif : Yedekte bekletilen orta yaş sınıfından ihtiyat kuvveti)
  ESTERGON KALASI


  Estergon kalası su başı durak

  Kemirir gönlümü bir sinsi firak

  Gönül yar peşinde yar ondan ırak


  Akma Tuna akma ben bir dertliyim

  Yar peşinde koşar kara bahtlıyım  Estergon kalesi su başı kaya Estergon kalesi su başı hisar

  Kemirir gönlümü aşk denen belâ Kâfir bayrağını burcuna asar

  Çektiğimi hoş gör gel etme cefa Baykuşlar çığrışır bülbüller susar


  Bağlantı Bağlantı


  Estergon kalesi su başı kale Estergon kalesi papazla doldu

  Göklere ser çekmiş burçları hele Ay tutuldu güneş bulta girdi

  Biz böyle kaleyi vermezdik ele Neneler karadan yaslar bağladı


  Bağlantı Bağlantı [89]
  PLEVNE


  Tuna nehri akmam diyor Düşman Tuna’yı atladı

  Etrafımı yıkmam diyor Karakolları yokladı

  Şanı büyük Osman Paşa Osman Paşa’nın kolunda

  Plevne’den çıkmam diyor Beş bin top birden patladı  Tuna nehri akar gider Kılıcımı çaldım taşa

  Etrafını yıkar fider Taş yarıldı baştan başa

  Şanlı Gazi Osman Paşa Şanı büyük Osman Paşa

  Moskofları kırar gider Askerinle binler yaşa  Kahpe Moskof kesti yolu Bakın hele Balkanlara

  Almak ister İstanbul’u Boyanmış hep al kanlara

  Plevne bir toprak kala Benziyor Türk askerleri

  Düşman sarmış sağı solu Ateş saçan volkanlara  Kapandı plevne yolu Irmak gibi aksın kanı

  Düşman sardı sağı solu Bu uğurda verir canı

  Askerim yok cephanem yok Plevne’den çıkmam diyor

  Yetiş Süleyman Paşa kolu Türk’ün yüce kahramanı  Türk’e pusu kurdu Moskof Ağustosta açtı cengi

  Bunca yiğit vurdu Moskof Görülmemiş daha dengi

  Osman Paşa karşı durur Tuna’ya çok kan döküldü

  Almak ister yurdu Moskof Kıpkırmızı oldu rengi [90]
  SARI ZEYBEK


  Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır

  Yağmur yağar silahları ıslanır

  Deli gönül birgün olur uslanır


  Yazık olsun telli doru şanına

  Eğil bir bak mor cepkenin kanına  Şu dağları kara duman bürüdü

  Üç yüz atlı beş yüz yaya yürüdü

  Sarı Zeybek bu dünyada bir idi


  Yazık olsun telli doru şanına

  Eğil bir bak mor cepkenin kanına[91]
  4. Tören Türküleri


  Türk milleti köklü geleneklerine bağlı bir mellettir. Tarihin her devrinde, mevsim ve şartlara göre sıksık bir araya gelip eğlence düzenleyen halk, bu arada türküler söyleyip, oyunlar oynar. Çoğu yörelerde oyun ve türkü içiçedir. Oyunlar herhangi bir saz eşliğinde olabileceği gibi, sazsız da olabilir.


  Toplu yapılan törenler sırasında söylenen türküler, kendi aralarında çeşitlilik gösterir. Bunları şöyle gruplandırabiliriz:


  a. Düğün Türküleri

  aa. Kına Türküleri

  ab. Baş Öğme Türküleri

  ac. Gelin Alma Türküleri

  ad. Güvey Türküleri

  ae. Oyun Türküleri

  b. Ayin-i cem Türküleri

  c. Sayacı Türküleri

  ç. Oturak Türküleri  a. Düğün Türküleri


  Düğünler daha ziyade insanların boş zamanlarına denk getirilerek yapılır. Bu da yaz tatiline veya kırsal kesimlerde iş bitimi mevsimi olan sonbahara rastlar. Düğün, folklorumuzda önemli bir yere sahiptir. Çünkü sünnet, askerlik ve evlenme hayatın önemli dönüm noktalarıdır. Bu yüzden halkımız düğünlere ayrı bir değer verir.


  Düğünlerde eğlenme ve oyun başta gelir. Bu ortamı ise, genellikle bu işi meslek edinmiş mahalli sanatçılar sağlar. Hareketli türkülerle davetliler eğlendirilirken yerine göre uzun hava ve yanık ezgili türkülerle "of çektir"ilir, hatta gözyaşı döktürülür. Hüzünlü havalar içinde de en başta kına, baş öğme ve gelin alma türküleri gelir.  aa. Kına Türküleri


  Türklerde düğün geleneğinin en fazla önem verildiği safhalardan birisi kına gecesidir. Kız evinde kına yakılacağı zaman geceye iştirak edenlerin duyguları doruğa ulaşır. Zira, bu sırada yanık ezgi ile kına ağıdı söylenir. Yöre neresi olursa olsun, kına türkülerinin / ağıtlarının ortak özelliği hepsinin de lirizm yüklü olması ve yanık ezgi ile söylenmesidir. Kına türkülerinin, insanın duygulanmasına sebep olan bir başka yönü de türkü metnindeki sözlerin orijinalliğidir. Bu türkülerde, kader ve baht konusu ön planda tutularak, geçmiş ve gelecekle ilgili düşünceler ve duygular ele alınır.


  Ülkemizde, muhtelif yörelerde bu türkülere ve bu türküleri söylemeye; kına ağıtı, gelin ağıtı, ağıt havası, gelin ağlatma havası, gelin savusu, savu sağmak, gelin türküsü, gelin yası ve okşama[92] Ülkenin her yerinde kısmen farklı gelenekler içerisinde yapılan kına gecelerinde, farklı sözlerle söylenen kına türkülerinin ortak yönü, hepsinin de yanık ezgili olmasıdır. Bunun sebebi ise, ayrılık ve yukarıda söylediğimiz hususlardır.  SİVAS KINA GECESİ TÜRKÜSÜ


  Çaktılar çaktılar çakmak taşını

  Kurdular kurdular düğün aşını

  Sesleyin gelinin bey kardaşını


  Şen anam şen anam evin şen olsun

  İşte ben gidiyom evin gen olsun  Ocağa koydular yufka sacını Ocakta kaynıyor helva tavası

  Başıma koydular yufka tacını Dışarda çalıyor düğün havası

  Çağırın çağırın kız kardaşını İçerde ağlıyor kızın anası


  Bağlantı Bağlantı  Hepisi hepisi birden geldiler Baban Bursa’ya vardı mı

  Dolu gibi dolu eve doldular Bursa kumaşı aldı mı

  Anamı ağlatıp beni aldılar Gelin oluyor duydun mu


  Bağlantı Bağlantı  Tuz kabını kardaş tuzsuz koyarlar Elek içinde valası

  Koc’evi koc’evi ıssız koyarlar Kâğıt içinde kınası

  Anayı babayı ıssız koyarlar Hani bu kızın anası


  Bağlantı Bağlantı  Güveyi güveyi bahçede gezer Biner atın iyisine

  Fesine fesine püsküller dizer Çıkar yolun kıyısına

  Güveyi güveyi gelinden güzel Söyleyin bey dayısını


  Bağlantı Bağlantı  Güveyi güveyi giydiği atlas Ana hamama vardın mı

  Atlasa atlasa iğneler batmaz Yunduğu yeri gördün mü

  Güveyi güveyi Allah’tan korkmaz Gelin olduğum bildin mi


  Bağlantı Bağlantı  Baba çarşıya vardın mı Gelinciler geldiler

  Gezdiğim yerleri gördün mü Atlarına bindiler

  Bana bir şey aldın mı Gelini alıp gittiler


  Bağlantı Bağlantı  Sırtımı verdiğim duvarlar

  Elimi yuduğum pınarlar

  Sallanıp gezdiğim odalar


  Bağlantı


  Genellikle bentler halinde olan kına gecesi türkülerinin dörtlüklerle hatta beyitlerle söylenmiş şekilleri de vardır. Aşağıda kaydettiğimiz iki örnek bu şekilde vücuda getirilmişlerdir. Yapısı dörtlük olan ağıtlar ekseriya mani tipindedir. Beyitlerle söylenen ağıtlarda her beyit kendi arasında kafiyelidir.  KINA TÜRKÜSÜ


  Bu kıza gerek bir ana Bu kıza gerek bir baba

  Ağlayalım yana yana Ağlayalım kaba kaba

  İki gözüm hatun ana İki gözüm aslan baba

  Gelin oldum gidiyorum Dayanamam kötü dile  Bu kıza gerek bir bacı Ana kızın çok mu idi

  Ağlayalım acı acı Bir kız sana yük mü idi

  İki gözüm hatun bacı Kırılası emmilerim

  Vermen beni gurbet ele Hiç oğlunuz yok mu idi  Baba kadanı alayım Atladım geçtim Tuna’yı

  Sakalına tel olayım Ağ ele yaktım kınayı

  Kapında köle olayım Ağlatman hatun anayı

  Verme beni gurbet ele Gider de geri gelirim  Atladım geçtim eşiği Gidiyorum elinizden

  Sofrada buldum kaşığı Kurtulayım dilinizden

  Evimizin yakışığı Yeşil başlı ördek olsam

  İşte bindim gidiyorum Sular içmem gölünüzden  Elimi yuduğum arklar Kara koyun meler gelir

  Belimi verdiğim dutlar Dağı taşı deler gelir

  Silip süpürdüğüm yurtlar Kız anadan ayrılınca

  İşte koyup gidiyorum Gör başına neler gelir  Evimizin önü kavak Kuru yere kazık çaktın

  Dalın kırdım ufak ufak Batar gider demedin mi

  Elim kına yüzüm duvak Gurbet ele bir kız verdin

  İşte koydum gidiyorum Yiter gider demedin mi  Evimizin önü kazlar Emmimoğlunun inadı

  Yel estikçe dalın düzler Keklik kafese tünedi

  İzin verin eşi kızlar Kurban olam hatun teyzem

  Kıza kına yakıcıyık Duyanlar bizi kınadı[93]
  KINA TÜRKÜSÜ


  Kız kına yakmaya geldik yakmaya Sabah seni göçürürler yurdundan

  Yüzüğün takmaya geldik takmaya Anan baban deli olur derdinden  Dünürlerim geldi kondu tarlaya Ağla kızım ağla bugün günündür

  Kılıçları yıldız gibi parlaya Sağ yanından tutan ağa kaynındır  Altın tas içinde kınan ezerler Dola dola buyük eve doldular

  Ak gerdana inci mercan dizerler Büyük evin küçük kızın aldılar  Ağla kızım ağla metin olasın Atladı geçti eşiği eşiği

  Yüksektir soyları hatun olasın Sofrada kaldı kaşığı kaşığı  Tuzun küleğini tuzsuz koyan kız Çamura taş atma batar da gider

  Anayı babayı ıssız koyan kız Irağa kız verme iter de gider

  .....................

  Ağır yayığını yaydığım ana

  Yaldız tereğini dizdiğim ana [94]

  ab. Baş Öğme / Duvak Türküleri

  Gelin türkülerinin bir başka çeşidi de baş öğme türküleridir. Bunlar, kına türkülerinden farklı ortamlarda dile getirilirler. Çeşitli yörelerde gelin öğme, kız öğme, duvak türküleri olarak da bilinen bu türküler, gelin evden ayrılmadan birkaç saat önce, giydirilirken ve süslenirken birkaç kadın tarafından söylenen türkülerdir. Yapı ve muhteva olarak kına gecesi türküleri / ağıtları ile benzerlik gösterirler. Genellikle bentler halindedirler.

  Sivas İlbeyli yöresinde tespit ettiğimiz gelenek ve baş öğme türkü şu şekildedir:

  Gelin evden ayrılacağı zaman iki kadın tarafından başı bağlanır. Kadınlardan birisi gelini giydirir, başını bağlar, diğeri de alını-yeşilini verir. Bu sırada içeri kimse alınmaz. Gelini giyindirip süsleyen kadınlar bir yandan da ağlaya ağlaya baş öğme türküsünü söylerler. Nihayet baş bağlanır. Kadınlar geline sarılıp tekrar ağlarlar. Bu arada gelinin başını bozmamaya dikkat ederler.


  BAŞÖĞME TÜRKÜSÜ

  Duvak alın köşk a(ğa)cına ulaştı
  Kavim kardeş kuzu gibi meleşti
  Bu ayrılık hep kızlara bulaştı

  Ben gidem ben gidem evin şen olsun (Bağlantı)

  Yaranım yoldaşım ağzım tatl’olsun

  Babam kıratını çaya bağlasın
  Kırat kişnedikçe anam ağlasın
  Anamın kızı var beni neylesin

  Hayvah hayvah ben anamdan ayrıldım (Bağlantı)

  Eşim kızlar ben sizlerden yad oldum

  Sel önünden devşirirler odunu Gelinciler salınarak geldiler
  Yiyen bilir leblebinin tadını Dolu gibi avlumuza doldular
  Bilemedik gelin kızın adını Anamın elinden beni aldılar

  Bağlantı Bağlantı

  Anamı anamı benim anamı Anam kirmenini alsın eline
  Sancı tutsun nikâh kıyan imemı Babam dağarcığın sarsın beline
  Çarşamba gecesi yaktım kınamı Çıksın baksın gurbet elin yoluna

  Bağlantı Bağlantı

  Yıldız Dağı derler bir dağ ışılar Atlar vurdular yaldızlı gemler
  Geyik kuzusunu almış moşular Anamın gününde sürdüğüm demler
  Ben’anamdan ayırdılar komşular Sabah olur götürürler zalimler

  Bağlantı Bağlantı

  Atlar eğerlendi bineğin ister Dolu geldi dereleri coşurdu
  Kuşlar havalandı döneğin ister Kâdir Mevlâ’m tebdilimi şaşırdı
  Anası babası konağın ister Kara yazı gurbet ele düşürdü

  Bağlantı Bağlantı

  Görünüyor bizim elin taşları Görünmüyor bizim elin söğüdü
  Yaslı yaslı ötüşüyor kuşları Ben gelirken ekipleri yog idi
  Anamın babamın ihmal işleri Kirildi mi bizim elin yiğidi

  Bağlantı Bağlantı

  Kapları yuyamam elim yağ olur Tuz küleklerini tuzsuz koyan kız
  Irafa koyamam elim yorulur Anayı babayı issiz koyan kız
  Dışarı çıkamam kaynım darılır Evini barkını sessiz koyan kız

  Bağlantı Bağlantı

  Gurbete gidenin bağrı taş gerek
  Altı arap atlı beş kardaş gerek
  Her zaman her daim gönlü hoş gerek

  Bağlantı[95]


  ac. Gelin Alma Türküleri

  Düğün günü gelin kızın evden ayrılması ani, gerek kız gerekse orada bulunanlar için oldukça acili bir andır. Bu sırada hayaller, hatıralar, beklentiler, ayrılık ve ümit gibi duyguları hep birbirine karışır. Bir yandan zurnanın yanık yanık çalan gelin alma havası, bir yandan da söylenen türküler herkesi hüzünlü bir havaya sokar.

  Gelin alma türkülerinde, her ne kadar lirizm hakim ise de öğüt niteliğinde mesajlar da bulunur.

  DÜNÜRCÜLER GELDİ

  Dünürcüler geldi sıra sıra dizildi
  Altın tas içinde kınam ezildi
  Alnımıza böyle yazı yazıldı

  İşte ben giderim şen olsun eviz

  Ben gittikten sonra gen olsun eviz

  Çegile taş atma batar da gider
  Uzağa kız verme (anam) iter de gider
  Anayı babayı (anam) atar da gider

  Bağlantı

  Elimi attım asma terekler
  Belim yasladığım asma direkler
  Ahırda iniler çifte medekler

  Bağlantı (Özbek, 412-413)

  (gen : geniş, çegil : tahil yigini, terek : raf, medek : manda, manda yavrusu)  aç. Gelin Karşılama Türküleri

  Trabzon’da, perşembe günü gelin evden alınır, oğlan evine getirilir. Bu sırada yörede “gelin karşılama” havası olarak bilinen türkü okunur.


  GELİN KARŞILAMASI


  Hoş geldin âdem ilen Hoş geldin hoş oturdun
  Uğurlar kadem ilen Dolu bade getirdin
  Yar seni beslemeli Bu aftos meclisidir
  Cevizli badem ilen Ne getirdin oturdun


  Hoş geldin hanemize
  Dert saldın yaremize
  Senin gibi bir güzel
  Girmiştir aremize[96]  ad. Güvey Türküleri

  Her ne kadar gelinle ilgili türkülerimiz çoğunlukta ise de yurdun muhtelif yörelerinde güveyiler / damatlar için de söylenen türkülerimiz vardır. Gelin türküleri gibi yanık ezgi ile söylenmezler.


  GÜVEYİ TÜRKÜSÜ

  Yatsıya varmadan güveyi koyarlar
  Zengini zengine arar da bulurlar
  Öksüzün nikâhın yolda kıyarlar
  Yatsıya varmadan güveyi koyarlar

  Yar yardan ayrıldı
  Yar bana darıldı
  Vah vah küstü darıldı

  Dereden dereye urgan gererler
  Urganın üstüne yorgan sererler
  Güzeli candan severler
  Çirkini baştan savarlar

  Haydi boylu güzelim
  Nereleri gezelim
  Vah vah dağlara gidelim (Özbek, 416)


  ae. Oyun Türküleri

  Kültürümüzde oyun ve müzik içiçedir. Oyunlar, yörelere göre çeşitli adlar alırlar. Halay, bar, horon, zeybek bunlardan bazılarıdır. Oyunlar genellikle davul-zurna, bağlama, kemençe, cümbüş, keman, ud, kanun, tef, darbuka, klarnet gibi sazlar eşliğinde oynanır. Bu arada türküler söylenir. Kimi yörelerde ise (Yozgat gibi...) sazsız oyunlar vardır. Oyuncular yan yana yahut karşı karşıya geçerek türkü söyleyip, müziğin yapısına göre çeşitli figürlerle oyunlarını sergilerler. Bunların çoğu mani katarlarıyla vücuda getirilmiştir. Ayrıca bir olay sonrası ortaya çıkmış oyun ve türkü sözlerinin de var olduğunu da unutmamak gerekir. TRT Repertuarındaki türküler içinde oyun türküleri bir hayli yekün tutar.

  MİSKET (Ankara)

  Güvercin uçuverdi
  Kanadın açıverdi (ben yandım aman)
  Elin oğlu değil mi (aman aman)
  Sevdi de kaçıverdi

  A benim aslan yarim
  Dağlara yaslan yarim
  Dağlar cefa götürmez
  Sineme yaslan yarim

  Güvercinim uyur mu
  Çağırsam uyanır mı (ben yandım aman)
  Misket orda ben burda (aman aman)
  Buna can dayanır mı

  A benim hacı yarim
  Başımın tacı yarim
  Eller bana acımaz
  Sen bari acı yarim [97]

  ŞEKER OĞLAN

  Kayada gezen oğlan Kayadan bakan oğlan
  Edası güzel oğlan Kâkülü sarkan oğlan

  Beni sana vermezler Gece gelme gündüz gel

  Sar'altın kazan oğlan Horozdan korkan oğlan

  Aman şeker oğlan Bağlantı
  Yandım şeker oğlan
  Anasına küsmüş
  Damda yatar oğlan

  Kayaya koydum kutu
  Herkes yarine mutu
  Gelinler tatlı yesin
  Kaynana semizotu

  Bağlantı[98]  İĞDELİ GELİN
  Kız pınar başında testi doldurur Kız pınar başında yatmış uyumuş
  Testinin kulpuna şahin kondurur Elâ gözlerini uyku bürümüş

  Kız senin bakışın beni öldürür Evvel küçük imiş şimdi büyümüş


  Derdimin dermanı iğdeli gelin Bağlantı

  İğdesin aldırmış sevdalı gelin  Evlerinin önü bulgur sokusu Evlerinin önü iğde değil mi

  Sokudan geliyor yarin kokusu İğdenin dalları yerde değil mi

  Kendi küçük ama cilve kutusu Benim sevdiceğim burda değil mi


  Bağlantı Bağlantı[99]
  BİRİNİ DE YAVRUM BİRİNİ

  Birini de yavrum birini Çiftini de yavrum çiftini

  Harmana serdim kilimi Geliver de çifteli çifteli

  Takıver de zillerin birini Takıver de zillerin çiftini


  Dönüver de maydan senindir Bağlantı  Üçünü de yavrum üçünü Merdini de yavrum merdini

  Yaylada gördüm göçünü Kim bilir kimin derdini

  Takıver de zillerin üçünü Takıver de zillerin dördünü


  Bağlantı Bağlantı[100]
  ÇÖKERTME (Muğla)


  Çökertme’den çıktım (Hallil’im aman) başım selamet

  Biaaa de yalısına varamadan (Halil’im aman) koptu kıyamet

  Arkadaşım İbram Çavuş Allah’ına emanet


  Burası da asbat deyil (Halil’im aman) Biaaa yaylası

  Ciğerime ateş saldı aman kurşun yarası  Güverteden gezerken (Halil’im aman) kunduram kaydı

  İpekli de mendilimi (Halil’im aman) ürüzgâr aldı

  Çakır da gözlü Gülsüm’ü kolcular aldı


  Bağlantı  Gidelim Halil’im (Halil’im aman) Çökertme”ye varalım

  Kolcular görürse (Halil’im aman) nere kaçalım

  Teslim olmayalım Halil’im ateş açalim


  Bağlantı[101]
  ÇAYDA ÇIRA YANIYOR


  Çayda-çıra yanıyor Çayda-çıra yüz çıra

  Ay tutulmuş sanıyor Yandılar sıra sıra

  Yavaş oyna güzelim Gelin keklik ben avcı

  Herkes seni tanıyor Giderim ardı sıra  Ay tutulmuş kararmış Hayda-çıra yanıyor

  Gelin hanim sararmış Humar göz uyanıyor

  Nine mumları getir Fitil çifte yara bir

  Oğlun hulku daralmış Yürek mi dayanıyor  Çayda-çıra yakarım Yanar çayda-çıralar

  Yar yoluna bakarım Kızlar oyun sıralar

  Bir yüz görümlüğüne Gelin hanim gelince

  Beşi-birlik takarım Tefçi alır paralar [102]

  (hulk : bogaz)
  b. Ayin-i cem Türküleri

  Ayin-i Cem, galat olup asli Aynü'l-Cem' dir[103]. Ayin-i Cem yahut Aynü'l Cem Toplanti Töresi demektir.


  Alevî-Bektaşî toplantılarında yapılan bu törenler, tarikate birinin yeni girmesi veya bir ulu kişinin anılması vesilesi ile düzenlenir. Cemlerde kurbanlar kesilir, içki içilir, sazla deyişler, nefesler söylenir ve sema (semah) yapılır[104]. Töreni, “yol, sürek, töre” denilen kaideler çerçevesinde, pir veya mürşid diye bilinen “Dede” ler yürütür.

  Cemin belli bir yerinde okunan deyiş, buyruk ve nefesleri “sazandar” lar söylerler. Bazı köylerde cemler, dedenin saz çalması suretiyle başlar. Cemlerde Bektaşî şairlerinin şiirleri icra edilir. Bu şiirler, tarikatin düşünce, inanç ve dünya görüşünü yansıtan nutuk, devriye, nefes.. gibi şiirlerdir. Bektaşi şiirlerinde konulardan şunlar ağırlıktadır: Hz. Ali, On İki İmam ve menkıbeleri, Bektaşî Velileri ve menkıbeleri, Bektaşîliğe ait inançlar, Bektaşî erkan ve âdetleri, dünyaya bağlılık şiirleri[105].


  Cem sırasında okunen ezgili parçaların hemen hemen hepsinin sahibi bellidir. Bu parçalar daha ziyade, Şah Hatayi, Nesimi, Seyyid Seyaaaaah Nizamoğlu, Kul Himmet ve Pir Sultan'a ait eserler olduğundan yani anonim olmadıklarından buraya örnek almıyoruz.  c. Sayacı Türküleri


  Saya (Gezme-Günü-Bayramı) koyunların kuzulamasından elli gün kadar önce, İç Anadolu'da ve bilhassa Doğu Anadolu'da yaşatılan geleneklerdendir. Saya töreni sırasında çocuklar grup halinde toplanır. İçlerinden birini çoban seçip elini yüzünü siyaha boyarlar. Başına keçeden yapılmış uzun külah örterler. Göğsüne omuzuna irili ufaklı çanlar takarlar. çoban salınarak, sağa sola yatarak yürür. Grup olan çocuklar, ev ev dolaşır. Çoban, uğradıkları evin kapısı önüne yatar; un, bulgur, yağ, pekmez, şeker, bal, üzüm, incir, peynir veya para alıncaya kadar kalkmaz. Toplanan malzemelerden pilav, yemek ve helva yapılır ve bunlar topluca yenilir. Saya dolaşırken, uğranılan evlerde aşağıdaki türkü okunur.
  SAYA TÜRKÜSÜ


  Hey hayadan hayadan Aman karabaş koyun

  Yılan çıktı kayadan Karlı dağlar aş koyun

  Acımızdan gelmedik Ay karanlık gecede

  Töremiz var sayadan Çobana yoldaş koyun  Elli günü sayasın

  Gümbür gümbür yayasın

  Foşur foşur sağasın

  Şu oğluma (Şu kızıma) diyesin   
 2. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.546
  Beğenilen Mesajlar:
  2.311
  Ödül Puanları:
  113
  Ce: konularına göre türküler
  BAHÇEDE BARIM KALDI  Bahçede barım kaldı Bizim bayram ne zaman

  Hayvada narım kaldı Elli gün kaldı heman

  Ana bacı el atın Elli gün gelsin geçsin

  Hurcunum yarım kaldı Sevinir uşak çoban  Elli günü say otur Dildökümü bin olsun

  Karmala kuzu getir Veren evler şen olsun

  Kentin ağa bacısı Sevindirin bizleri

  Bizlere azık getir Gününüz ağ gün olsun  Veren eller sağ olsun

  Damağınız çağ olsun

  Sayacıyı sayanın

  Oğlu kızı çoğ olsun [107]


  (bar : meyve, hurc : heybe, karmalamak : elle kavrayıp kaldırmak, dildökümü : "Kuzu ayı" denilen Mart, damak : aaaf, lezzet, huzur, çağ : sevinç, neş'e)  ç. Oturak Türküleri


  Anadolu’da halk dayanışma, yardımlaşma, kaynaşma ve dostluk kurup pekiştirmek amacıyla zaman zaman bir araya gelirler. Bu ekseriya ekim ayından bahara kadar icra edilir. Toplantılara, muhtelif yörelere göre farklı isimler verilir. Sözgelişi; Çankırı, Gerede’de sohbet, fırıttım, Safranbolu, Bartın, Kütahya, Kastamonu, Bolu ve Konya’da muhabbet, gezek, sıra, perde, arfane, birikme, oturak, Van’da oturmak, Ankara’da cümbüş, Antalya ve Isparta’da kef, aaaif, Balıkesir Edremit’te oda teşkilatı, Dursunbey’de barana / sohbet sözleri verilen adlardan bazılarıdır.[108] Barana /Oturak toplantısına gelecek olanda sağlam kişilik aranır. Söz ve yaşayışıyla toplumda kendisine yer etmiş kişiler bu toplantıda sık sık bir araya gelerek sohbet eder, oyunlar oynar, türküler söylerler.


  Aşağıya kaydettiğimiz Sohbet Övme Türküsü söylenen türkülerden biridir. Bu türkü ile sohbete son verilir ve bir sonraki sohbetin kimin evinde kalacağı tayin edilir.


  SOHBET ÖVME TÜRKÜSÜ


  Uzunçarşı baştan başa Eşeğim gelir odundun

  Keklik seker taştan taşa Yemeğin yenmez tadından

  Geçmiş olsun (...) Paşa Yahnisi koyun budundan


  Sevdiğim bir o sardığım bir o Bağlantı

  Olacak sohbet senindir

  Senindir gerçek senindir  Papuçların muştası Kızıl üzüm turşusu

  Karşısındadır ustası Yüzüne vurmuş ekşisi

  Bunlar saraylı hastası (...) Bey’in has komşusu


  Bağlantı Bağlantı  Koyun gelir kuzu ile Uzunçarşı baştan başa

  Ayağının tozu ile Keklik seker taştan taşa

  On beş ahbap sözü ile Kadem ola (...) Paşa


  Bağlantı Bağlantı[109]
  5. Askerlik Türküleri


  Askere yolcu etme, sıladakilerin gözleri yolda asker beklemeleri, askerlerin aaakereyi iple çekmeleri, seferberlik türküleri, asere gidip gelmeyen yiğitler için söylenmiş türküler bu çerçevede ele alınabilir.


  ASKER YOLU BEKLERİM


  Asker yolu beklerim

  Günü güne eklerim

  Sen git yarim talime de

  Ben burayı beklerim


  Mendilimde gül oya

  Gülmedim doya doya

  Asker yolu beklerim de

  Günleri saya saya  Pilav bişirdim yavan (da) Sucu sucu suyunan

  Üstüne kıydım soğan Soğan acısıyınan

  Yatağına uzanmış (da) Küsüdüm de barıştım

  Uyan askerim uyan Yarin bacısıyınan


  Bağlantı Bağlantı[110]


  ASKER UĞURLAMA TÜRKÜSÜ


  Asker bayrağını kuma dikmişler Bizim bayrağımız kanlı yazılı

  Küçücük yarimi asker etmişler Üzerinde ay yıldızı dizili

  Almışlar gitmişler bilmem n’etmişler Askere gidenler körpe kuzulu

  Güle güle hasret benden yar sana Güle güle hasret benden yar sana  Kapıda bağlıdır kınalı koçum Yaptıralım kahveleri hanları

  İzine gelirsen yar senin için Kaldıralım kasaveti gamları

  Sinemde saklıdır verdiğin saçın Dolanır da yar sılaya gelirse

  Güle güle hasret benden yar sana Kestiririm çifte kurbanları [111]  BİR MEKTUP YAZDIM

  Bir mektup yazdım da posta almadı Tel çekmiştim giden ayın üçüne

  Cevap beklemeye sabrım kalmadı Cevap gelmez korku düştü içime

  Firar edecektim param kalmadı Karıştır çantayı bir bak içine

  Sevdiğimden mektup var mı postacı Sevdiğimden mektup var mı postacı  Trenin yolları demir değil mi Ömrümün kervanı tünele daldı

  Askere verilen emir değil mi Sandım ki gönlümün gülleri soldu

  Çileye katlanmak ömür değil mi En fazla yarimi göresim geldi

  Sevdiğimden haber var mı pastacı Sevdiğimden haber var mı postacı [112]
  6. Yiyecekler Üzerine Söylenmiş Türküler


  ÇİĞ KÖFTE


  Çiğ köfteler ne acı Çiğ köfte dama kaçtı

  Ayran bunun ilacı Ayran peşine düştü

  Çok yoğur gelin bacı Çok yedim karnım şişti

  İlle canım çigğ köfte İlle canım çigğ köfte  Çiğ köfteyi yoğuran Çiğ kögtenin bulguru

  Yemez bunu doyuran Boğazdan geçmez kuru

  Bol ayran taze soğan Bacım ayranın duru

  İlle canım çigğ köfte İlle canım çigğ köfte  Servi kavak uzun uzun

  Yaprakları düzüm düzüm

  Ev sahibi ik gözüm

  İlle canım çiğ köfte [113]
  7. Hayvanlar Üzerine Söylenmiş Türküler


  HOROZ


  Horoz değil katır idi Horoz değil kuzu idi

  Dağdan odun getirirdi Mahallenin kızı idi

  Her işleri bitirirdi Bir köylünün sözü idi


  Kuşum civcivi cak oldu Bağlantı

  Çil horozum yok oldu  Tekkesi var elim gibi Kırk tavuğun kocasıydı

  Kanadı var kilim gibi Piliçlerin babasıydı

  Ayağı var belim gibi Mahallenin hocasıydı


  Bağlantı Bağlantı  Sabahtan erken kalkardı Horozumu şaşırdılar

  Kuyruğu dala dikerdi Odamdan dama aşırdılar

  Yedi köye hükmederdi Suyuna bulgur pişirdiler


  Bağlantı Bağlantı  Horoz değil deve idi Çimenlerde yayılırdı

  Ön dişleri geve idi Tilki görünce bayılırdı

  Yedi tavuğu sever idi Çok ünlüydü sayılırdı


  Bağlantı Bağlantı  Bu horoz değil de arslan Çil horozum yağlı idi

  Su içerdi altın tastan Şam dalında bağlı idi

  Yeni ayrıldındı dosttan Çil horozun oğlu idi


  Bağlantı Bağlantı [114]
  PİŞİGE VURDUM TAŞINAN


  Pisige vurdum taşınan

  Gözleri doldu yaşınan

  Kebabı yuttu şişinen


  Ev harabın pişiği

  aaaharabın pişiği

  Pisik de değil kendisi

  Ay havar havar havar

  Onların kastı bende var

  Hastayım vay başım döner  Pisiğin gözleri ala Pisigin gözleri sarı

  Başına yığmış beş bela Kavurmayı etmiş yarı

  Beşinden de bir kala Pastırmaya degme bari


  Bağlantı Bağlantı[115]


  (pisig / pişig : kedi)
  SIÇAN TÜRKÜSÜ


  Bizim sıçan rafta gezer Bizim sıçan takır tukur

  Pissiğin bağrını ezer Sanırsın bir nallı katır

  Bulgura karanfil dizer Fakat bilmez gönül hatır

  Hatırl’olmuş bizim sıçan Hatırl’olmuş bizim sıçan  Bizim sıçan evlenici

  Parası çok hak verici

  Dükkânlardan un alıcı

  Çalgıc’olmuş bizim sıçan[116]
  8. Olay Türküleri  Türkülerin pekçoğu herhangi bir olay sonrası ortaya çıkmıştır. Gurbet, hasret, ölüm, öldürme, felâketler, sevinçler vs gibi çeşitli olayların her biri, bir türküye konu olmuştur. Sayısız örnekleri olan olaya bağlı türküler, şayet hikâyesi biliniyorsa, insanlar üzerinde daha fazla etki bırakırlar.  YÜKSEK YÜKSEK TEPELERE  Malkara köylerinden olan Zeynep, uzak bir köyden olan Ali isminde bir delikanlıya verilir. Zeynep, yedi yıl baba evine hasret kalır. Yüksek bir tepeye çıkıp içinin acısıyla derdini dile getirir ve şunları söyler:


  Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar

  Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler

  Annesinin bir tanesini hor görmesinler


  Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim

  Hem annemi hem babamı hem köyümü özledim  Babamın bir atı olsa binse de gelse

  Annemin yelkeni olsa açsa da gelse

  Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse


  Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim

  Hem annemi hem babamı hem köyümü özledim


  Zeynep yataklara düşer. Baba evine haber gönderilir. Anası-babası altı günlük yolculuktan sonra kızlarının yanına ancak gelebilirler. Ne çare ki, kızları ölüm döşeğindedir. Zeynep, anası babasıyla hasretini giderdikten sonra, son nefesi verir.[117]
  9. Bitki ve Çiçeklerle İlgili Türküler


  ÇİĞDEM DER Kİ BEN ELÂYIM


  Çiğdem der ki ben elâyım Nevruz der ki ben nazlıyım

  Yiğit başına belâyım Sarp kayalarda gizliyim

  Hepisinden ben alâyım Mavi donlu gök gözlüyüm

  Benden âlâ çiçek var mı Benden âlâ çiçek var mı


  Al baharlı mavi dağlar Bağlantı

  Yarim gurbet elda ağlar  Lale der ki hey hey tanrı Sümbül der ki boynum uzun

  Benim boynum neden eğri Yapraklarım düzüm düzüm

  Yardan ayrı düştüm gayrı Beni ak gerdana dizin

  Benden âlâ çiçek var mı Benden âlâ çiçek var mı


  Al baharlı mavi dağlar Bağlantı[118]

  Yarim gurbet elda ağlar


  Bu türkünün bir varyantı da şu şekildedir:


  Lale der ki ben laleyim Yasemin der boynum uzun

  Kanadım altı karayım Çiçeklere yoktur sözüm

  Cümle çiçekten alâyım Kibarlardır iki gözüm

  Hangimiz güzel çiçekler Hangimiz güzel çiçekler  Nergis der ki ben nazlıyım Çiğdem der ki ben alâyım

  Sarp kayalarda gizliyim Yiğit başına belâyım

  Mavi donlu gök gözlüyüm Hepisinden ben alâyım

  Hangimiz güzel çiçekler Hangimiz güzel çiçekler  Menevşe der hey hey tanrı Beyaz gül der ben beyazım

  Benim niye boynum eğri Gece gündüzden ayazım

  Yardan ayrı düştüm gayrı Cümle çiçeklerden azam

  Hangimiz güzel çiçekler Hangimiz güzel çiçekler  Pembe gül der ben güzelim Reyhan eydür sözüm haktır

  Yanakta bade süzerim Cümle çiçekler ahmaktır

  Kibar ellerde gezerim Hepimiz de bir topraktır

  Hangimiz güzel çiçekler Hangimiz güzel çiçekler [119]  MADIMAK


  Madımak bitti m’ola Madımağın alları

  Yolları tuttu m’ola Tuttu m’ola yolları

  Ela gözlü nazlı yar Hiç aklımdan çıkmıyor

  Beni unuttu m’ola Yarin tatlı dilleri


  Ah madımak madımak Bağlanatı

  Yar madımak madımak

  Dön de bir yol beri bak  Madımak kurutmadım Madımak biter oldu

  Yar seni unutmadım Yolları tutar oldu

  Hatırını saydım da Kömür gözlü sevdiğim

  Üstüne yar tutmadım Gözümde tüter oldu


  Bağlantı Bağlantı[120]
  10. Satıcı Türküleri


  KİLCİ TÜRKÜSÜ


  Saçın temizliği ve bakımı için kullanılan killer, Anadolu’da yeşil veya kırmızı renkte kil satılırdı. Kilciler, eşeklerine yükledikleri killeri mahallelerde, bilhassa kadın hamamları önlerinde, türküler söyleyerek killerini daha kolay satma imkânı bulurdu.


  KİLCİ TÜRKÜSÜ


  Hamamın kapısı keçeli Hamamın kapısı tahta

  Hamamcı yüzü peçeli Yüzüğümüz kaldı tasta

  Kilci oğlan gel içeri Kilcinin eşeği hasta


  Kil isteyen hanımlar Bağlantı

  Kil alan var mı  Eşeğimin boynu çanlı Eşeğimin burnu huzzem

  Dört ayağı gümüş nallı Gel oğlan yanıma uzan

  Hamamcı pek fakir hallı (Şimdi) gelir aramızı bozan


  Bağlantı Bağlantı


  Kimi zaman kilci ile kadınlar birbirlerine karşılık verirler.


  Kadınlar: Kilci:


  Kilci emmi gel buraya Eşeğim varmaz oraya

  Bir batmanı kaç liraya Bir oraya bir buraya

  Düşman girmesin araya Üç batmanı beş paraya


  Bağlantı Bağlantı


  Kilci emmi işte hamam Ben bir fakir kilci oğlan

  Tasım tarağım tamam Hamamcıya denk olamam

  Gitme sensiz duramam Sonra ne der annen baban  Bağlantı Bağlantı[121]  11. Ekin Türküleri


  Divriği’de Ekin yolan / biçen kişilerin daha iyi çalişmasi için güzel sesli olanlar tarafindan söylenen türkülerdir. Karşilik olarak söylenen bu türkülere “çifte” denir.


  Ağarmış arpası fiği kurumuş

  Benim yarim dere dere yorulmuş

  Ey yar benim gönlüm sana vurulmuş

  Gel otur yanıma yar n’olur n’olur  Akşam olup gölge köye dönünce

  Saçinin ucuna belik örünce

  Ekin bitip irgat köye dönünce

  Biraz da dertleşek yar n’olur n’olur  Su yolunda ben o yare kavuştum

  Yar aşagi ben yukari savuştum

  Kaç gündür küsülüyüm o yar ile

  Öptüm yanagindan yine bariştim [122]  12. Ramazan Davulcusu Türküleri


  BESMELEYLE ÇIKTIM YOLA


  Besmeleyle çiktim yola Yagmur yagar dolu dolu

  Selâm verdim saga sola Uzaktir Kabe’nin yolu

  İki gözüm Hasan Efendi Bu aylarda oruç tutan

  Ramazan şerifleriniz mübarek ola Allah’ın sevgili kulu  Evlerinin önü iğde Davuluma vurdum turayı

  İğdenin dalları yerde Dolandım geldim burayı

  Ratip Efendi’yi sorarsan İki gözüm Tahir Efendi

  mavi boyalı yeni evde Bugün bırakmam bu sırayı [123]  13. Kişiler Üzerine Söylenmiş Türküler


  HEKİMOĞLU


  Hekimoğlu derler benim aslıma

  Aynalı martin yaptırdım kendi neslime  Hekimoğlu derler ufak bir uşak

  Bir omuzdan bir omuza on arma fişek  Konaklar yaptırdım mermer direkli

  Hekimoğlu dediğin de aslan yürekli  Konaklar yaptırdım döşedemedim

  Ünye Fatsa bir oldu da baş edemedim  Ünye Fatsa arası Ordu da kuruldu

  Hekimoğlu dediğin o da vuruldu [124]
  14. Keder, Dert ve Hastalık Türküleri


  BİR OF ÇEKSEM


  Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır

  Bugün posta günü canım sıkılır  Ellerin mektubu gelmiş okunur

  Benim yüreğime hançer sokulur  Bir of çeksem karşıki dağlar iniler

  İflah etmez bu dert beni yeniler [125]
  BURÇAK TARLASI


  Sabahınan kalktım südü pişirdim

  Südün köpüğünü yar yar yere taşırdım

  Kaynanamdan korktum aklım şaşırdım

  Ah ne yaman da zorumuş burçak tarlası

  Burçak tarlasında yar yar gelin olması  Sabahınan kalktım ezan da sesi var

  Ezan sesi değil burçak yası var

  Sorun şu adamın kaç tarlası var

  Bağlantı  Elimi salladım değdi dikene

  İlahi kayınbaba ömrün tükene

  İntizar ekerim burçak ekene

  Bağlantı  Elimin kınasın ezdirmediler

  Gözümün sürmesin süzdürmediler

  Burçak tarlasında gezdirmediler

  Bağlantı [126]
  HASTANE ÖNÜNDE İNCİR AĞACI


  Hastane önünde incir ağacı annem ağacı

  Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı

  Baştabib geliyor zehirden acı annem vay acı

  Garip kaldım yüreğime derdoldu annem derdoldu

  Ellerin vatanı bana yurdoldu annem yurdoldu  Mezarımı kazın bayıra düze annem vay düze

  Yönünü çevirin sıladan yüze annem vay yüze

  Benden selâm söylen sevdiğimize sevdiğimize

  Bağlantı[127]
  15. Gurbet ve Hasret Türküleri


  KIŞLANIN ÖNÜNDE


  Kışlanın önünde bir yeşil direk Çarşıdan aldım da el kadar astar

  Çalınır çalgılar dayanmaz yürek Nerde güzel görsem kocası asker

  Sılaya varmaya çok ömür gerek Beşikte yavrular babasın ister

  Sılaya gel nazlı yarim sılaya Bağlantı  Sabahtan sabaha okunur ezan

  Okumak bilemem okuyam yazam

  Yaz mektup sevdiğim postaya bırak

  Bağlantı [128]  HASRET TÜRKÜSÜ


  Her zaman ağladım ben de burada İndiğin yere de dikersin direk

  Ben ölürsem sen erersin murada Hey zalim gurbetlik koymadı yürek

  Yavrular babasın ister sılada Türkiye değil ki yolunu bilek

  Durma yarim durma gel sılamıza Bağlantı  Sarardı benzim de kalmadı kanım

  Kalkmıyor gönlümden kederim gamım

  Gurbet elde gezer o nazlı yarim

  Bağlantı[129]  16. Meslek ve İş Türküleri


  BERBER VER AYNAYI BAKAYIM


  Berber ver aynaya bakayım Berber dükkânı kilidi

  Üstüme güller takayım Akşamdan gelen kim idi

  Güzel isen gel bakayım Vallahi berber değildi

  Aman berber Bağlantı

  Göğsü mermer

  Yanağı aller

  Dudağı baller of

  Berber bayıldı Leylâ’m  Berber dükkânı bucakta Berber dükkânına vardım

  Rakısı kaynar ocakta Sol kolumdan bir kan aldım

  Berber güzeli sıcakta Neşteri gördüm bayıldım

  Bağlantı Bağlantı[130]  ÇULHA TÜRKÜSÜ


  Ayağımın altı çukur Donluğumun yüzü aktır

  Makarası Kur’an okur Dokumanın kalbi paktır

  Çulhalar Fatiha okur Çulhalara Fatiha haktır

  Ne helâldir bu çulhalık Ne helâldir bu çulhalık  Masaramda ip uzanır Çıkrığımın iği demir

  Bilmeyen canlar özenir Eğirelim gınır gınır

  Çulhalar altun kazanır Bu iş bize Hak’tan emir

  Ne helâldir bu çulhalık Ne helâldir bu çulhalık  Çıkrığımın alt direği

  Üstüne yağar kırağı

  Gözümün nazlı çırağı

  Ne helâldir bu çulhalık [131]
  17. Eşkıya Türküleri


  ALİ EFE


  Al’efe’nin evleri konağa yakın

  Yağla martinini de Al’efem koluna takın

  Kamalı geliyor kendini sakın

  Al atı var kır atı var yol mu da dayanır

  Kama yarasına da Al’efem can mı da dayanır  Kuyalanın altından eğildim geçtim

  Sağ yanımdan vuruldum Al’efem sol yana düştüm

  Ben bu eşkiyaliktan dünden aman vazgeçtim

  Baglanti  Kuyalanin altinda inden aman evim var

  Aliverin martinimi Al’efem benim kimim var

  Soma kazasında aman benim yarim var

  Bağlantı [132]  18. Ölüm Türküleri (Ağıtlar)


  Bkz. Kitabımızın Ağıt bölümünün Ağıt-Türkü bahsi.  19. Ninniler ve Çocuk türküleri


  Bkz. Kitabımızın Ninni bölümünün Ninni-Türkü bahsi.  20. Hapishane Türküleri


  MUHPUSHANE HAVASI


  Ne zalımdır mahpushane havası

  Çocuklar ağlıyor ister babası

  Adımıza verdiler idam cezası

  Mahpushane seni yapan kör olsun

  Kör olsun da ik’elleri kırılısın  Akşam olur firengiler vurulur

  Gardiyanlar önümüze kurulur

  Anama beni ziyaretten yorulur

  Bağlantı[133]  HAPİSHANE İÇİNDE


  Hapishane içinde yayılır kazlar

  Bayramdan bayrama çalınır sazlar

  Çok kışlar geçirdim gelmiyor yazlar

  Düştüm ben bir zindana yanar döner ağlarım

  Demir parmaklıklardan boyun büker ağlarım  Hapishane içinde bir mermer direk

  Kimimiz yüzbirli kimimiz kürek

  İdam cezasına dayanmaz yürek

  Bağlantı  Hapishane içinde ötüşen kuşlar

  Hayırdır inşallah gördüğüm düşler

  Herkes sevdiğine canlar bağışlar

  Bağlantı  Hapishane suyu içinden akar

  Arkadaşlar gelmiş kapıdan bakar

  Gardiyan darılır canımı yakar

  Bağlantı  21. Mizahî Türküler


  İSTANBUL’DAN GELİRKENE


  İstanbul’dan gelirkene Sıçanın evleri var

  Iras geldim sürüsüne Yer altında yolları var

  Öldürdüm ben birisini Çıplak çıplak dölleri var

  Davul çektim derisine Müflis olmuş fındık sıçan  Eline almış hızarı Sıçanımın alnı sarı

  Beline sokmuş keseri Kavurmamı etti yarı

  Çıkmış ambarın yukarı Pastımadan umma barı

  Usta olmuş fındık sıçan Onu da umdun fındık sıçan  Duvara soktum parayı Sıçan kazan ağzı açar

  Usandım arayı arayı İçinden yağlısın seçer

  Çaldırdım yedi lirayı Karanfil biberi saçar

  Kumar oynar bizim sıçan Aşçı m’oldun fındık sıçan
  ÇEKİRGEM UÇAR GELİR


  Çekirgem uçar gelir Çekirgemin kanadı

  Kanadın açar gelir Kanı yere damladı

  Dümbek de boylu çekirgem Dümbek de boylu çekirgem

  Dalgalı yeşilim Dalgalı yeşilim

  Ekini biçer gelir Arpa buğday komadı  Çekirgem geldi taşa

  Yazılan gelir başa

  Dümbek de boylu çekirgem

  Dalgalı yeşilim

  Düğünüm kaldı kışa [134]
  22. Yergi Türküleri


  Anonim nitelikteki mizahi türkülerin sayısı çok azdır. yaygın olarak bilinen pekçok türküler Gevherî, Dertli, Ruhsatî ve Seyranî gibi âşıklara aittir. Örnek olması bakımından biz bunlardan bir tanesini kaydediyoruz.


  ŞEYTAN BUNUN NERESİNDE


  Telli sazdır bunun adı Venedik’ten gelir teli

  Ne ayet dinler ne kadı Ardıç ağacından kolu

  Bunu çalan anlar kendi Be Allah’ın sersem kulu

  Şeytan bunun neresinde Şeytan bunun neresinde  Abdest alsan aldın demez İçinde mi dışında mı

  Namaz kılsan kıldın demez Burgusunun başında mı

  Kadı gibi haram yemez Göğsünün nakışında mı

  Şeytan bunun neresinde Şeytan bunun neresinde  Dut ağacından teknesi DERTLİ gibi sarıksızdır

  Kirişten bağlı perdesi Ayağı da çarıksızdır

  Behey insanın teresi Boynuzu yok kuyruksuzdur

  Şeytan bunun neresinde Şeytan bunun neresinde[135]
  23. Öğretici ve Öğüt Verici Türküler


  Muhteva itibariyle tecrübe ve öğüdü yansıtan özellikte olduğu için yaşname, nefes, ilahi gibi dini nitelikli türkülerle yaşname ve feleğe sitem tarzında söylenmiş türküleri bu alana dahil edebiliriz. Yergi türkülerinde olduğu gibi pekçoğunun sahibi bellidir. Bir örnekle yetinelim.


  YAŞ TÜRKÜSÜ


  Mevlâ’m bir adama çocuk verince İkisinde sarhoş gibi dolaşır

  Bahçede bitmiş bir fidana benzer Üç yaşında her nesneye uluşarı

  Büyüyüp de bir yaşına girince Dört yaşında gördüğüne sataşır

  Sanki kokulu güldana benzer Beş yaşında kaşlar kemana benzer  Altısında kendi söyler düşünü On yaşında gonca güldür açılır

  Yedisinde değiştirir dişini On birinde ab-ı hayat saçılır

  Sekizinde bahta koyar işini On ikide boyu beli seçilir

  Dokuzunda taze bostana benzer On üçünde gözler mestana benzer  On dördünde güzelliğin bağıdır On sekizde belli eder ârını

  On beşinde gören aklın dağıdır On dokuzda gözetir şikârını

  On altıda yiğitliğin çağıdır Yirmisinde kendi bulur yarini

  On yedide sanki ceylana benzer Zincirin koparmış aslana benzer  Yirmi beşte bıyıkları burulur Kırk yaşında gazel dökülür bağlar

  Otuzunda akan sular durulur Kırk beşinde günahlarına ağlar

  Otuz beşte günahları sorulur Ellisinde oğullara bel bağlar

  Ateşe atılmış pervan a benzer Dağ başına çökmüş dumana benzer  Elli beşte sızı iner dizine Yetmişinde gördükleri düş olur

  Altmışında duman çöker gözüne Yetmiş beşte artık çöker kış olur

  Altmış beşte hiç bakılmaz yüzüne :):):):)eninde badem gözler yaş olur

  Ahreti gözetir süphana benzer Yolunu yitirmiş kervana benzer


  en beşte artık beli bükülür Doksan beş yaşına girip aşınca

  Biter ömrü takatı gücü sökülür Ölüm korkusu gelip yaklaşınca

  Doksanında hep dişleri dökülür İnsanoğlu yüz yaşına varınca

  Geldi geçti şimdi yalana benzer Sanki savrulmuş harmana benzer  kaynak:uslanmam

   
konularına göre türküler konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Ezgİlerİne GÖre TÜrkÜler

  Ezgİlerİne GÖre TÜrkÜler

  ezgilerine göre türküler ezgilerine göre türkü çeşitleri yörelere türküler çeşitli yörelere ait Ezgi ile türkü sözleri birbirini tamamlayan iki öğedir. Türkünün daha kalıcı olması ezginin varlığıyla mümkündür. Ezgiye güzellik sağlayan türkü sözleri, müzikte gaye değil araçtır. Melodinin daha rahat anlaşılmasına yardımcı olur. Bu bakımdan sözler ile melodi arasında bir uyumluluğun olması...
 2. Konularina GÖre TÜrkÜler

  Konularina GÖre TÜrkÜler

  yiğitlik türküleri konularına göre türküler konularına göre türkü çeşitleri türkülerin konuları tören türküleri Türküler bir fert tarafından ortaya konulan ve zamanla asil söyleyeni unutulan, şahsa veya topluma ait herhangi bir konuyu aksettiren eserlerdir. Bu konu, doğumdan ölüme kadar insani ilgilendiren ayrılık, aşk, düğün, deprem, kıtlık, sel vs. gibi felâketler, öldürme, eşkıyalık,...
 3. Yapilarina GÖre TÜrkÜler

  Yapilarina GÖre TÜrkÜler

  boyuna bak boyuna bak yosmanın yosmanın yapılarına göre türküler çıra çaktım yanmadı türküsünün yöresi çıra çaktım yanmadı yöresi Türkülerin belirli bir şekli yoktur. İki mısralı türküler olabildiği gibi koşma, mani tarzında yahut bentlerle kurulmuş türküler de vardır. Koşma yahut mani olarak bildiğimiz şekiller türkü nağmesiyle söylendiğinde adı geçen şiirlerden ayrılır. Çünkü halk, ezgi...
 4. yapılarına göre türküler

  yapılarına göre türküler

  Türkülerin belirli bir şekli yoktur. İki mısralı türküler olabildiği gibi koşma, mani tarzında yahut bentlerle kurulmuş türküler de vardır. Koşma yahut mani olarak bildiğimiz şekiller türkü nağmesiyle söylendiğinde adı geçen şiirlerden ayrılır. Çünkü halk, ezgi ile söylediği parçaları türkü olarak niteler. Koşmalar bilindiği gibi söyleyeni belli şiir türleridir. Ne var ki, halkın benimsediği...
 5. ezgilerine göre türküler

  ezgilerine göre türküler

  ezgilerine göre türküler Ezgi ile türkü sözleri birbirini tamamlayan iki öğedir. Türkünün daha kalıcı olması ezginin varlığıyla mümkündür. Ezgiye güzellik sağlayan türkü sözleri, müzikte gaye değil araçtır. Melodinin daha rahat anlaşılmasına yardımcı olur. Bu bakımdan sözler ile melodi arasında bir uyumluluğun olması esastır. (Türk halk müziğinin en bariz özelliklerinden birisi; yapısında...

Sayfayı Paylaş