Korkulardan Emin Olmak İçin Dualar

TİTAN

TİTAN

*Melekler Mekanı*
Korkulardan Emin Olmak İçin Dualar
korkulardan emin olmak için okunacak dualar, korku duaları, korkunca okunacak dualar


Sevgili melekler, hepimizin korku ve kaygıları farklıdır. Kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlarda yapılacak en güzel şey dua etmektir. Yaradan'dan alacağımız güç bize kendimizi iyi hissettirir. Korku ve kaygılarımızan kurtulmak için okumamız tavsiye edilen dualar şöyledir..


dua.jpgSıkıntılı ve korkulu anlarımızda Kur’ân’dan Âyete’l-Kürsî’yi okuyup Cenâb-ı Allah’a sığınabiliriz. Keza Salât-ı Terficiye veya Salât-ı Nâriye diye bilinen bir salavatlı duâ vardır. İslâm büyükleri tarafından sünnet-i seniyye düsturları çerçevesinde tertip edilmiş kuvvetli bir duâ metnidir. Sıkıntılı ve korkulu anlarımızda bu duâyı da dilediğimiz kadar okuyup Allah’a sığınabiliriz.

Bu duâ şöyledir: “Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü . Ve tenfericu bihil kürabü. Ve tükdâ bihil hevîcü. Ve tünâlü bihirreğîbü. Ve hüsnul hevâtimi. Ve yüsteskal gamâmü bi vechil kerîmi. Ve alâ âlihi ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin leke.”

Mânâsı: “Ey Allah’ım! Mükemmel (en güzel), bir salât ve mükemmel (tas tamam) bir selâm ile seyyidimiz Efendimiz Hz. Muhammed’e salât ve selâm eyle. Öyle ki, Onun vesilesi ile müşküller, zorluklar hallolur, düzelir yoluna girer. Onun vesilesiyle sıkıntı ve kederler kendiliğinden kaybolur. Onun vesilesiyle ihtiyaçlar yerine getirilir. Onun vesilesiyle gönülden arzu edilen dilek ve muratlar gerçekleşir. Hayırlı sonuçlar- iyi neticeler, Onunla elde edilir. Onun yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur dökülür. Aynı salâtü selâmı Onun al ve ashabına da eyle. Öyle ki, her an ve her nefes sana malûm olan varlıklar sayısınca Ona, Onun âline ve ashabına salatü selâm olsun.”

Bu duâyı zorluk ve sıkıntılar karşısında dilediğimiz kadar okuyarak, musibetlerden ve zorluklardan kurtulmayı ve korktuğumuz şeyden emin olmayı Cenâb-ı Allah’tan dileyebiliriz. Ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi, Salât-ı Tefriciye’nin de bütün dertleri, kederleri ve sıkıntıları yok etmesi kuvvetle umulur. Nitekim bu umudu kuvvetlendirdiği için bu duâya “Salât-ı Nariye” de denilmiştir.

fikih.info
 

Benzer İçerikler

Üst