1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.470
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  Koruyucu Aile Olma Şartları

  Konu, 'Gebelik' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  koruyucu aile olma şartları koruyucu aile ücretleri 2011
  < Konu Resmi..>


  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Türkiye'nin en köklü Kurumlarından birisi olarak; ekonomik, sosyal ve psikolojik yönlerden desteğe, korunma ve bakıma gereksinimi olan başta çocuklarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Sınırlı olanaklar çerçevesinde azami bir gayret ve özveri ile sürdürülen tüm çalışmalarının temel amaci; bu özel ihtiyaç gruplarına en iyi şekilde hizmet sunulmasıdır.
  Biliyoruz ki; sağlıklı bir toplum ve mutlu yarınlar için sahip olduğumuz en değerli varlıklarımızdır çocuklar... Ve inanıyoruz ki; en az toprak erozyonu kadar önemli olan insan erozyonunun önüne geçmek ancak ve ancak toplumsal bir paylaşımla mümkün olabilecektir. Bu nedenle Kurumumuz kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar alanında öncelikle hizmet vermeye çalışmaktadır.
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; bu düşünceden yola çıkarak sınırlı olanakları çerçevesinde yıllardır vermekte olduğu bir hizmeti sizlerin katkılarıyla güçlendirmeyi ve korunmaya muhtaç durumdaki çocuklarımızı toplumsal bir bütünleşme, toplumsal bir paylaşım ile kucaklamayı hedeflemektedir.
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından verilmekte olan. ve kökeni 1940'lı yıllara kadar uzanan bu hizmet, KORUYUCU AİLE HİZMETİDİR.
  Ülkemizdeki ilk koruyucu aile uygulaması 1949 yılında yapılmıştır. Hizmetin geniş olarak uygulanmasına ise 1952 yılında başlanılmıştır. Daha sonra 1961 yılında UNICEF ile işbirliği yapılarak bir proje uygulanmıştır. 1993 yılında planlanan proje ile de hizmet canlandırılmıştır.

  KORUYUCU AİLE HİZMETİ Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların, kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da kişilerin yanında, devlet denetiminde yetiştirilmeleri olarak tanımlanmakta ve bu hizmeti veren aile ya da kişilere KORUYUCU AİLE denilmektedir.
  02 Eylül 1990 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesinde; çocuğun öncelikle ailesi yanında, bu mümkün olmadığı taktirde ise uygun bir aile ortamı içinde yaşamını sürdürmesi ve gelişmesi hakkına özel bir yer verilmektedir. Ülkemizin de imzalamış olduğu bu sözleşme ile Koruyucu Aile Hizmeti daha da önem kazanmaktadır.
  Çocuk Hakları Sözleşmesi ile vurgulanan Koruyucu Aile Hizmeti'nin dayanağı Türk Medeni Kanunu'nun 273.maddesi ile 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 22. ve 23. maddeleridir. Koruyucu Aile Hizmeti bu maddeleri temel alarak hazırlanan 14.10.1993 tarih ve 21728 sayılı Koruyucu Aile Yönetmeliği ile Yönetmeliğin koruyucu ailelere ödenen ücretlerle ilgili 22.ve 24.maddelerini değiştiren 10.04.1997 tarih ve 22960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe uygun olarak yürütülmektedir.
  NİÇİN KORUYUCU AİLE ?
  Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karışlayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Kuşkusuz anne-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünülenler gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm, hükümlülük gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremez ve çocuklarının gereksinimlerini karşılayamaz hale gelmektedirler.
  Böyle durumlarda çocuklara yardım etmenin en iyi yolu öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanması amacıyla Koruyucu Aile hizmetinden yararlandırılmasıdır.
  Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Kurum bakımının çocuk üzerindeki etkilerine yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde de bu bakım türünün sadece pahalı olmadığı, çocuğun gelişimini bazı yönlerden eksik tamamlamasına da yol açtığı ortaya çıkmıştır. Bu neden1.e tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli Koruyucu Aile bakımıdır.
  Koruyucu aile hizmetinde amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktadır.
  Koruyucu aile çocuklara, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur. Böylece koruyucu aileler sadece çocuğa yardım etmekle kalmayıp, desteğe gereksinimi olan güç durumdaki aileye de yardım etmiş olmaktadırlar.
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bir elinden tuttuğu ve tutmaya devam edeceği çocukların öteki elinin koruyucu aileler ve toplum tarafından tutulmasını istemektedir. İster koruyucu aile olarak, ister koruyucu aileyi tanıtarak, ister koruyucu ailelere özel indirimler, destekler, teşvikler sağlayarak daha çok çocuğun koruyucu aileler yanında yetişmesine ortam yaratılması olanaklıdır.
  1998 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan Koruyucu Aile Tanıtım Kampanyası ile koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısında belirgin bir artış yaşanmıştır. Bunun yanı sıra, koruyucu ailelere gıdadan, giysiye, ulaşımdan özel sigortaya kadar sınırlı-süreli indirimler, katkılar sağlanmıştır.
  "Öteki Elini Sen Tut" çağrımıza toplumumuz her açıdan kuçak açmıştır. Hem geleceğin sağlıklı bireylerinin yetiştirilmesinde sorumluluğu paylaşarak koruyucu aile olmuşlar, hemde bu sorumluluğu paylaşan ailelere hizmet desteği sağlayarak ya da hizmeti tanıtarak katkı vermişlerdir.
  Koruyucu aile yanına yerleştirilebilen, korunan, sokaktan kurtarılan her çocuk sorumluluğu paylaşan herkesin sevinci, başarısı olacaktır.
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olarak sizleri Koruyucu Aile Hizmetini desteklemeye davet ediyoruz. Sizlerin ,de destekleriyle çocuklarımız için büyük ve anlamlı bir adım atacağımıza inanıyoruz.kaynak:cocukistiyorum.com


   
 2. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.470
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  KİMLER KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN BAŞVURABİLİR?
  • T.C. Vatandaşı olan,
  • Türkiye'de sürekli ikamet eden,
  • Okur-Yazar olan,
  • Evli veya bekar, çocuklu ya da çocuksuz olup, çocuğun öz anne babası ya da vasisi dışındaki HERKES koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiği İl'de bulunan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurabilir.
  KİŞİ YA DA AİLELERİN KORUYUCU AİLE OL A NASIL VERİLİR?
  Öncelikle sürekli oturulan İldeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur.
  Sonra, başvuru sırasında ilgili Sosyal Hizmet Uzmanınca Koruyucu Aile Hizmetinin esasları, işleyişi ve aileye yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilir.
  Üçüncü aşamada, verilen bilgiler ışığında koruyucu aile olmaya kesin karar verilirse, Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından evde, işyerinde, başvuran ailenin çocuklarıyla vb. bir dizi görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde amaç ailenin ve çevresinin yerleştirilecek çocuğa her açıdan uygun olup olmadığının belirlenmesidir. Görüşmelerden elde edilen bilgilere ilişkin sosyal inceleme raporu hazırlanır.
  Görüşmeler sorıucu ölumlu karar verilirse ailelerden bazı belgeleri hazırlamaları istenir.

  KORUYUCU AİLE ADAYLARININ HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER
  • Fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı örneği
  • Evliler için evlenme cüzdanı örneği
  • İkametgah belgesi
  • İş ve gelir durumunu gösteren onaylı belge
  • Adli sicil raporu
  • Sağlık Kurulu Raporu ve gerekli görülürse aile veya kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını gösterir ayrıntılı raporlar.
  KORUYUCU AİLELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
  • Yanına yerleştirilen çocuğun öncelikle fıziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamak,
  • Çocuğun yeteneklerinin ve becerisinin elverdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi ya da iyi bir meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek,
  • Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamak,
  • Koruyucu aileye ve yerlettirilen çocuklara ilitkin olarak mesleki çalyşmaları yürüten sosyal hizmet uzmanlarına gerekli koşulları hazırlamak,
  • Adres ve ikametgah değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl Müdürlüğü'ne bildirmek, Koruyucu ailelerin yükümlülükleridir.
  KORUYUCU AİLELERE VE YERLEŞTİRİLEN ÇOCUĞA SAĞLANAN İMKANLAR
  • Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için yeterli bakım ücreti ödenir.
  • Özürlü çocuklar için yapılacak ödemeler iki katına kadar arttırılır.
  • Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenir.
  • Şubat ve Ağustos aylarında çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenir.
  • Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların sağlık giderleri kurum tarafından karşılanır.
  • Koruyucu aileler ve korudukları çocuklar için gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman kişilerden psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık hizmeti sağlanır.
  • Okula giden veya bu yaştaki çocuklara her ay harçlık ödenir.
  • Koruyucu ailelere ödenen bakım ücreti memur maaş katsayısına bağlı olarak arttırılmaktadır.
  1999 yılı Temmuz ayı itibariyle koruyucu ailelere ödenen miktarlar aşağıdaki gibidir.
  0-6 yaş grubundaki bir çocuğun koruyucu ailesine ayda toplam 25.080.000 TL; 7-12 yaş grubundaki bir çocuğun koruyucu ailesine aylık 30.060.000 TL; 13-18 yaş grubundaki orta okul çocuğun koruyucu ailesine aylık 34.140.000 TL ; lise çocuğunun koruyucu ailesine aylık 35.580.000 TL; 19 ve daha büyük yaş grubundaki bir çocuğun koruyucu ailesine ise aylık 42.600.000 TL ücret ödenmektedir. Bakılan çocuğun özürlü olması halinde bu miktarlar özürün niteliğine göre iki katına kadar arttırılarak ödenmektedir.
  Bunun yanında koruyucu ailelere, Şubat ve Ağustos aylarında çocukların giyim masrafları karşılığı olarak; Eylül ayında da çocukların okul masraflarının karşılığı olarak iki kat ödeme yapılmaktadır.
  Gönüllü statüdeki koruyucu aileler yanındaki çocuklar için de talepte bulunduğu taktirde harçlık ödenmesi ile Şubat, Ağustos ayları giyim masrafları ve Eylül ayı okul masrafları karşılığı ödenmektedir.
  KORUYUCU AİLE YANINA KAÇ ÇOCUK YERLEŞTİRİLEBİLİR ?
  Koruyucu aile yanına en fazla 3 çocuk, aynı anda yerleştirilebilir. Ancak, buna karâr verilirken özellikle çocuklarla bire bir ilişki kurulma konusu irdelenir.
  KORUYUCU AİLEDE HANGİ ÇOCUKLARA BAKILIR ?
  Durumunun koruyucu aile bakımına uygun olduğu, sosyal hizmet uzmanlarınca belirlenmiş, kız ya da erkek, sağlıklı ya da özürlü, tek yada kardeş durumunda olan, korunmaya muhtaç çocuklara koruyucu aile olunabilir.

  KORUYUCU AİLE, BAKIMININ SONA ERDİRİLME NEDENLERİ
  • Koruyucu ailenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
  • Çocukla koruyucu aile arasındaki uyumsuzluğun yapılan mesleki çalışmalara rağmen giderilememesi,
  • Koruyucu ailenin çocuğa.istenilen şekilde bakmadığının berirlenmesi,
  • Çocuğun koruyucu aileye yerleştirilme nedeninin ortadan kalkması,Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle koruyuu aile olmaktan vazgeçmesi hallerinde görevli sosyal çalışmacının hazırlayacağı sosyal inceleme raporu ile ailenin koruyucu aile sözleşmesi iptal edilerek çocuk aileden geri alınmaktadır.kaynak:cocukistiyorum.com

   
Koruyucu Aile Olma Şartları konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Koruyucu Aile Olmak

  Koruyucu Aile Olmak

  KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ Tarih : 14 Ekim 1993 Sayı : 21728 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, korunmaya muhtaç çocuklara götürülen koruyucu aile hizmetlerinin uygulama esaslarını Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile koruyucu ailenin yetki ve sorumluluklarını belirlemek, hizmetin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır....
 2. Bu şartlarda olmasını bekliyordu

  Bu şartlarda olmasını bekliyordu

  BU ŞARTLARDA OLMASINI BEKLİYORDU........ 1-Boyu en ideal 1.75 olacak öyle yolda yürürken ne dev gibi durmalı ne de ufacık... 2-Renkli gözlü olmalı. Ama çok açık renk değil. Bakışı daha önemli. Çakmak çakmak bakarken ! yumuşayıp eritebilmeli 3-Hafif bi top sakal ya da kirli sakal olmalı. Tüysüz kesinlikle olmamalı. Temiz ve kısa traş tercih sebebidir.:) 4-Eller bakımlı temiz olmalı. Ne büyük...
 3. Hafız Olmanın Şartları Nelerdir

  Hafız Olmanın Şartları Nelerdir

  hafızlığın şartları nelerdir hafız olmak hakkında Peygamberimiz ve hafızlık hadisler bilgiler hepsi burada meleklerim Kuran-ı Kerim biz müslümanların yer olarak evlerinin sıkıntılı zamanlarımızda sevinçlerimizde dillerimzin vazgeçilmezidir.Ki hafız olabilmek ne de büyük bir maharet olsa gerek.Duyarız küçük çocukların hafız olduğunu arada ve içimizden bir maşallah geçer elbet.Hafız olana da...
 4. Hafız Olmanın Şartları Nelerdir? Biliyor musunuz ?

  Hafız Olmanın Şartları Nelerdir? Biliyor musunuz ?

  Selamun aleyküm arkadaşlar. Acaba Hafız Olmanın Şartları Nelerdir bu konuda bilgisi olan arkadaşlarım banada bilgi verirse çok makbule geçecektir. Şimdiden tşkler
 5. Neden bir koruyucu aile olmayalim

  Neden bir koruyucu aile olmayalim

  Meleklerim hamis olan olmayan isteyen bekleyen olamiyan cok biliyorum dualarimiz hepimiz icin ama bu dunyada anne ozlemi ceken o kadar gunahsiz yavru varki biz bebek hayalleri kurarken onlarda anne hayali kuruyor resimlerini cizip yastiklarinin altina koyuyorlar hic gormedikleri annelerinin ben bazen olmazsa bebegim dusunuyorum belki be bebek evlat edinirim Peygamberimiz HZ Muhammet(s.a.v) Hz...

Sayfayı Paylaş