Kötü yola düşen kelimeler!

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Kötü yola düşen kelimeler!
Angut: Bir çeşit kuş türüdür . Angut Kuşu'nun eşi çldüğü zaman ( yanına O anda başka bir yırtıcı hayvan veya bir insan gelse dahi) gözlerini bir dakika bile eşinin Ölüsünün Üstünden Ayırmadan oda ölene kadar onun başucunda bekler...

Dangalak: Gerçek anlamı 'Gereksiz Konuşan Kişi'dir

Denyo: Delibozuk, dengesiz gibi anlamlarının yanı sıra orta oyunda mahallenin aptalı diye kullanılır. Bir Diğer Anlamı ise emanettir.

Yavşak: Bit yavrusu, sirke demektir

Dürzi: Suriye'nin havran bölgesinde, lübnan'ın bazı bölgelerinde ve buralara yakın bölgelerde yaşayan ve kendilerine özgü mezhepleri olan bir topluluk.

Yosma : Şen, güzel kadın.

Ukala: Arapçadan dilimize geçmiş ama bu dilde ve pek çok Osmanlıca metinde "akıllılar" demek.

İsterik: "Histeri" nöbetlerine tutulan kişinin aldığı sıfattır. Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğudur. Oysa Türkçe de "isteme" ile bağ kurulması ve "bir şeyi çok isteyen" anlamında kullanılması çok yaygındır. Hatta bazen, "isterik kadın" lafı oldukça aşağılayıcı bir mantıkla kullanılır.
 
Üst