Kozmetik ürünler ne kadar güvenli?

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Kozmetik ürünler ne kadar güvenli?
dore kozmetik makyaj malzemeleri neden yapılır kozmetik preparatlar ürünler ürünlerin etkinliği
Eczacılara ya da dermatoloji kliniklerine başvuran hastaların çoğu yanlış kullanılan ya da iyi formüle edilmemiş kozmetik ürünlerden kaynaklanan reaksiyonlar nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla karşılaşmaktadırlar.

Bir kozmetik preparat etkin ve güvenilir olmalıdır. Bu kural sadece tüketici açısından değil, bu konuda koyulmuş olan yasalara uymak açısından da önem taşır. Ayrıca yeni kozmetik hammaddeler için kozmetik kullanıma uygunluk testleri ve toksikolojik testler yapılmalıdır. Aktif maddenin organizmaya olan etkisi, yapısı, uygulama sıklığı, uygulama yeri ve tipine göre karakterize edilebilir.

Toksikolojik ve dermatolojik testler kullanılan maddeler ve bitmiş preparat üzerinde yapılır. Kozmetik preparatlar, cilt yüzeyine uzun süreli ve tekrarlanan şekillerde uygulandıklarından ve uygulama yüzeyi olan cildin nem ve ısısı aktivitelerini etkilediğinden, ayrıca UV ışığından da etkilendikleri için oluşabilecek istenmeyen yan etkilerin saptaması için gerekli testler yapılmalıdır. Burada önemli olan gerçek yan etkileri saptamak, yani yanlış uygulama sonucu oluşan yan etkileri ayırt etmek ya da deride fark edilir bir irritasyona neden olan kötü bir formülasyonu belirlemektir. Test yapılması kozmetik preparatların neden olduğu alerji ve duyarlık reaksiyonlarının miktarını göstermek için, ayrıca oluşabilecek toksik ve alerjik deri reaksiyonlarını açıklamak için de gereklidir.

İnsanda dermatolojik testler hem tek tek kullanılan maddeler hem de bitmiş preparatlar için yapılmalıdır. Yeni hammaddeler insana uygulanmadan önce yeterli çalışma yapılmalıdır. Kullanılacak olan yeni maddenin duyarlık ve irritasyon oluşturma riski ile ışığa maruz kaldığında meydana gelebilecek foto toksik ve foto alerjik özellikler de incelenmelidir.

Kozmetik bir preparat formüle edilirken, belirli bir süre dayanaklı kalmasının gerekli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bütün özelliklerini, preparatın tüketimine kadar korumalıdır. Bu süre normal şartlarda 12 ay ve bazı hallerde 2 yıl olarak düşünülebilir. Kozmetik preparatlarda görülebilecek değişmelerden bazıları şöyle sıralanabilir: Losyonlarda çökme, emülsiyonlarda bozunma, bakteri üremesi, kimyasal parçalanma, viskozite değişmesi, renk ve koku değişmesi gibi.

Kalite Sistemi

Üretim ve hammadde maliyeti yüksek olan kozmetik endüstrisinde üretilen ürünlerin kalitesi de yüksek olmalıdır. Firmalar, firmanın büyüklüğüne, üretimin çeşitliliğine, üretim alanlarına, kullanılan aletlere, personel ve eldeki kaynaklara göre bir kalite sistemi oluşturur. Her kuruluşun hedefleri, ürünleri ve hizmetleri nedeniyle faklı bir kalite sistemi vardır. Kalite sistemi üretici tarafından üretilen ürünün belirlenmiş kalite şartlarını sağlayabilmesi için gerekli olan organizasyon yapısı, sorumluluklar, yöntem, işlem ve kaynakların yönetimini de kapsayan sistemlerin tümüdür. Kalite yönetimi planlı ve sistemli bir şekilde yapılmalı, sistem her alanda ve aşamada kalitenin sürekliliğini sağlayabilmeli, problemlere çözüm getirebilmeli, kalite hedeflerinin daha da iyileştirilmesini sağlamalıdır.

Kozmetik preparatlarda kullanılan tüm hammaddeler ve bitmiş ürün analitik laboratuvarlarında, mikrobiyolojik bulaşma ise mikrobiyoloji laboratuvarlarında deneyimli ve nitelikli kişiler tarafından test edilir. Kozmetik preparatlarda steril çalışma istenmemekle beraber temiz ve sağlıklı bir ortamın mutlaka sağlanması gerekir.

Ambalaj Da Önemli

Kozmetik endüstrisinde kullanılmakta olan pek çok sentetik ve bitkisel kaynaklı hammadde ve yardımcı maddeler bulunmaktadır. Bunlar arasında renk ve koku maddeleri, koruyucu maddeler, antioksidanlar, yüzey aktif maddeler sayılabilir. Bunlar kozmetik yönetmeliklerinde kullanılmasına izin verilmiş maddeler olmakla beraber bazı güvenilir olmayan maddeler de bulunabilir. Uygun olmayan maddeler kanserojen, mutajen ya da vücut metabolizmaları için toksik etki gösteren yan ürünler oluşturabilirler. Aynı şekilde uygun olmayan ambalaj şekilleri kullanmakta ürünün dayanıklılığını etkileyerek istenmeyen etkileşmelere neden olabilir. Ambalaj materyali toksik maddeler taşıyorsa, güvenilir olmayan renk maddeleri içeriyorsa, etiketlenmemişse, kaynağı ve tipi belirtilmemişse bu tip etkileşmelerle karşılaşılabilir.

Kozmetik preparatlarda ve ambalaj materyallerinde kullanılan boya maddeleri saf, zararsız, tahriş etmeyen ve toksik olmayan maddeler olmalıdır. Bu maddeler tek tek kontrol edilmelidir. Kullanılan boyaların Kozmetik Kanunu’nda kayıtlı boyalar olması istenir. Örneğin göz makyaj ürünlerinde genellikle anorganik ve doğal boyalar kullanılır. Sedefli görünüş için, alüminyum ve bronz tozu kullanılmaktadır. Bunlarla altın ve gümüş pırıltısı sağlanabilir. Son yıllarda guanin, bioksiklorür, CaCO3, mika, TiO2 ve mika karışımlarıyla sedefli preparatlar hazırlanmaktadır. Ayrıca bu ürünlerde mikrobiyolojik bulaşmaya karşı mutlaka önlem alınmalıdır. Bunun için hammadde, üretim ortamı, ambalaj materyalleri ve ürünün hazırlandıktan sonraki dönemde, tüketicinin kullanımı esnasında kontamine olmasını engelleyecek şekilde sağlıklı ortam sağlanmalıdır.

Kozmetik ürünlerde etkinlik, güvenilirlik, kıvam ve stabilite değerlendirilmesi gereken temel unsurlardır. Alıcı gruplarında yapılan alan testleri etkinlik testleri için çok uygun testlerdir. Ürün analizi için, üretim aşamasında zaman ve maliyet yetersiz olduğundan bu testler yerine laboratuvar testleri yapılır. Üretim esnasında ve ambalajdan sonra analitik kontroller yapılır. 30 aydan fazla bir sürede kolay bozunabilir özellikte değilse son kullanma tarihine gerek olmamakla birlikte, ambalajın son hali, farklı sıcaklıklarda ve farklı ışık etkisi altında tutularak stabilite testleri yürütülür. Belirli zaman aralıklarında kimyasal ve mikrobiyolojik testler yapılır. Tüketici koruma kanununa göre de bir ürünün raf ömrü boyunca üreticiler tarafından kullanılabilmesi için satın alınmasına neden olan etkisinde bir değişiklik olmaması, özelliklerini koruması gereklidir. Stabil olmayan bir ürün satın alınma nedenlerini oluşturan işlevleri yerine getiremediği gibi, renk, koku ve kıvamında oluşabilecek değişiklikler nedeniyle alıcı tarafından satın alınma şansı da azalır. Her ürünün üretiminden itibaren özelliklerini koruduğu belirli bir süre, raf ömrü vardır.

Dermatolojik Testler Önemli

Kozmetik bir preparatın güvenilirliği için gerçek kullanım koşulları göz önünde tutularak yapılan dermatolojik testler en önemli testlerdir. Preparatın deri ve mukozaya uygunluğu mutlaka araştırılmalıdır. Formülasyonun tüm etkilerini, maddeler arasındaki girişimleri incelemek şarttır. Kozmetik endüstrisinde toksikoloji, lokal ve sistemik tahammülsüzlüklerin sınırı, kabul edilebilirliği, kozmetik terkipler ve kozmetik preparatların yan etkileri gibi konuları kapsar. Oral yoldan ilaç olarak kullanılan bazı doğal bileşikler, hafif etkileri nedeniyle kozmetik ürünlerde de kullanılabilirler. Bu tip bazı ürünlerin ağız yoluyla alındıklarında üreme sistemi üzerinde herhangi bir toksik etkileri görülmezken deri yoluyla vücuda alınmaları toksik etkilere neden olabilir. Bu nedenle bu tip ürünlerin toksikolojik özellikleri deriden alınmaları göz önünde tutularak dikkatle incelenmelidir.
 
Üst