1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0

  KPDS ve ÜDS için Önemli Kelimeler

  Konu, 'KPDS - ÜDS' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  üds kazanmak kpds kazanmak için kpds önemli kelimeler Abandon

  terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak
  Abruptly
  aniden; ani ve nezaketsiz biçimde
  Absolute
  mutlak; tamamen
  Absurd
  saçma. gülünç
  Abundant
  bol. çok
  Accomplish
  başarma, tamamlama
  Accord
  uzlaşma
  Accountant
  muhasebeci
  Accurate
  kesin. doğru. yanlışsız
  Accused
  sanık
  Accustomed
  alışkın. alışılmış, her zamanki
  Achieve
  başarma. elde etme
  Acknowledgement
  onay. kabul etme. tasdik
  Acute
  keskin (düşünce). şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık
  Adapt
  uyum sağlamak
  Adequate
  yeterli. uygun. elverişli
  Adjust
  ayarlamak. uydurmak. uymak
  Adjustable
  ayarlanabilir. uyarlanabilir
  Administrate
  yönetmek. idare etmek
  Admirable
  takdire değer
  Advanced
  ilerlemiş. ileri
  Affable
  Agreeable. rahat. dostça. anlaşılabilir
  Affair
  olay. mesele. sorun
  Affectionate
  müşfik. sevecen
  Affluent
  Wealthy. varlıklı
  Agreeable
  razı. hoş. iyi
  Aid;
  yardım
  Aisle
  sıralar arası. yol. geçenek
  Alliance

  ittifak

  Ally
  müttefik. dost
  Alter
  Change
  Ambiguous
  müphem. birden fazla anlama gelebilen
  Amend
  düzeltme. değiştirme
  Ample
  gerektiğinden çok. bol
  Annual
  yıllık. yıldönümü
  Anticipate
  tahmin etmek. ve ona göre davranmak
  Apparel
  Clothing. kılık kıyafet
  Appetite
  Desire for food. iştah. arzu
  Appreciate
  takdir etmek
  Apprehension
  Fear; korku. endişe; anlayış. kavrayış
  Approach
  yaklaşım. tarz
  Approval
  tasvip. onay; resmi izin
  Argue
  tartışma. münakaşa. iddia etme
  Argument
  tartışma; sav. iddia
  Article
  makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça
  Artisan
  zanaatçı. esnaf
  Ashamed
  utanmak
  Assassinate
  suikast yapmak
  Asset
  Advantage kıymetli şey. beceri. erdem
  Asset
  servet; değerli nitelik
  Astonished
  hayret etmek. şaşkın olmak. şaşırmak
  At once
  derhal; aynı anda
  Attack
  saldırmak
  Attainment
  Achievement. başarı. elde etmek. marifet
  Attempt
  teşebbüs etmek. denemek
  Attract
  cezbetmek. çekmek
  Available
  elde edilebilir. müsait
  Avidity
  gayret. heves. hırs
  Award
  ödül. mükafat
  Base
  temel. esas; askeri üs
  Beneficial
  faydalı
  Benefit
  fayda. yarar
  Blame
  suçlamak
  Blink
  Open and close. gözlerini kırpıştırmak
  Bloom
  çiçek açmak
  Blossom
  çiçek açmak. canlanmak. gelişmek
  Blunder
  gaf. gaf yapmak
  Border
  sınır
  Break off
  kırılıp ayrılmak. ilişiğini kesmek; birdenbire durmak
  Breakthrough
  cepheyi yarıp geçmek; büyük buluş
  Briskly
  Quickly. Energetically canlı ve istenilen tarzda; enerjik
  Bruise
  berelemek. ezmek; bere. ezik
  Brush up
  Review tazelemek
  Brutality
  Cruelty vahşilik
  Budget
  bütçe
  Bump
  vurma. toslama; şiş. tümsek
  Burglar
  (ev. dükkan) soyan hırsız
  Bury
  gömmek. defnetmek; gizlemek. örtmek
  Call at
  uğramak
  Call off
  iptal etmek
  Call on
  ziyaret etmek; talep etmek
  Call up
  telefon atmak
  Candidate
  aday. namzet
  Capable
  yetenekli. ehliyetli
  Captivate
  büyüleme. esir etme, cezbetmek
  Cautious
  ihtiyatlı. tedbirli
  Chance
  şans. tesadüfen olmak
  Charge
  ücret; itham; hamle; şarj
  Charity
  sadaka; hayırseverlik. hayır kurumu
  Cheer
  neşe. tezahürat
  Chemist
  kimyager; eczacı
  Choice
  seçmek
  Choir
  koro
  Clammy
  yapış yapış; soğuk nemli
  Clarify
  açıklamak. açıklık getirmek
  Clear
  temizlemek. aklamak. izin vermek
  Clerk
  memur. tezgahtar. sekreter
  Cliff
  uçurum. sarp kayalık
  Clog
  tıkamak. tıkanmak; takunya
  Coast
  kıyı
  Coincidence
  tesadüf
  Collar
  yaka; tasma
  Collide
  çarpışma. çarpma
  Combine
  birleşmek. birleştirmek
  Commerce
  ticaret
  Compare
  mukayese etmek
  Compensation
  bedel. tazminat. telafi
  Compete
  yarışmak; rekabet etmek
  Competent
  Capable ehil. yetenekli. yetkili. -
   
 2. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: KPDS ve ÜDS için Önemli Kelimeler
  Competition
  yarışma. rekabet. sınama
  Complaint
  şikayet etmek
  Complete
  tamamlamak; tamamen
  Composed
  birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim olmak
  Compromise
  uzlaşmak
  Conceal
  gizlemek. saklamak. örtmek
  Concurrence
  Agreement. aynı olan. birlik olma, uyuşma; aynı zamana rastlama
  Condense
  yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme
  Confidence
  güven. itimat
  Confidence
  kendine güven
  Confidential
  Secret gizli. sır
  Confirm
  teyit etmek. pekiştirme. onaylama. sürekli. müzmin
  Confiscated
  Seized müsadere etmek. haczetmek; istimlak etmek
  Conflict

  çelişmek

  Congratulate
  tebrik etmek
  Conscientious
  Careful vicdanlı; dikkatli
  Consequence
  netice ; önem
  Conserve
  koruma muhafaza etme
  Consider
  hesaba katmak; göz önünde tutmak; saymak
  Consist of
  müteşekkil olmak. oluşmak
  Consistently
  mütemadiyen. devamlı
  Constitute
  teşkil etmek. tesis etmek; tayin etmek
  Constitution
  anayasa
  Contaminate
  kirletmek; zehirlemek. bozmak
  Contented
  halinden memnun. mutlu
  Cooperation
  işbirliği
  Courteous
  nazik. kibar. saygılı
  Coward
  korkak
  Creative
  yaratıcı
  Crime
  suç. cürüm
  Criminal
  suçla ilgili; suçlu; cezalı
  Crooked
  eğri. çarpık. virajlı. hilekar
  Crop
  mahsul
  Crowd
  kalabalık
  Cruelty
  zulüm. acımasızlık
  Dabble
  su serpme; amatörce uğraşma
  Deadline
  son teslim tarihi
  Decade
  on yıl
  Deception
  aldatma. hile
  Deceptive
  aldatıcı. yanıltıcı
  Dedicate
  adamak; ithaf etmek
  Defeat
  yenme. bozguna uğratmak
  Deficient
  eksiz yetersiz. noksan
  Delicate
  nazik. hassas. narin
  Delight
  sevinç. zevk. haz,
  Denial
  inkar. yok sayma
  Deny
  inkar etme
  Depict
  göstermek. dile getirmek
  Deplore
  teessüf etmek. üzülmek
  Dept
  borç
  Desperate
  ümitsiz; gözü dünmüş
  Despondent
  ümitsiz. meyus
  Determine
  belirlemek. tespit etmek azimli. kararlı
  Detest
  nefret etmek. tiksinmek
  Device
  alet. aygıt
  Devote
  ..-e adamak
  Diluted
  sulandırılmış. su katılmış
  Diminish
  azaltmak. küçültmek. eksiltmek
  Discipline
  Punish disiplin; cezalandırma
  Discourteous
  nezaketsiz. kaba
  Discreet
  saygılı. dikkatli ve nazik
  Discretion
  basiret. sağduyu. tedbir. ihtiyat
  Discuss
  talk about tartışma. münazara etmek
  Disease
  hastalık
  Disgraced
  Ashamed gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası
  Disgust
  iğrenme. tiksinme. midesini bulandırma
  Dishonest
  sahtekar
  Disintegrate
  parçalamak. bölünmek
  Disposition
  eğilim. mizaç. düzen. tertip
  Dispute
  tartışma
  Dissolve
  çözmek. dağıtmak. yok olmak
  Distinguish
  Ayırmak, ayırt etmek, seçkin. ünlü. kendine yer edinmiş
  Distrust
  güvenmemek
  Ditch
  hendek. ark. kanal
  Divert
  başka yöne çevirmek; saptırmak
  Divide
  bölmek. ayırmak
  Divulge
  Reveal ifşa etmek. açığa vurmak
  Doubt
  şüphe. kuşku
  Drift
  sürüklenmek
  Drowsy
  Sleepy uykulu. uyku veren
  Duplicate
  Copy kopyasını yapmak
  Dwindle
  Diminishes. giderek azalmak
  Eagerness
  şevk. istek. arzu
  Edge
  kenar; avantaj
  Efficient
  verimli. randımanlı
  Elevation
  kaldırma. yükseltme; terfi
  Embark (on)
  gemiye binmek; başlamak
  Embarrassment
  utanma. mahcubiyet
  Emerge
  meydana çıkmak
  Emit
  yaymak. çıkarmak
  Employer
  iş veren
  Encouraging
  teşvik edici. cesaretlendirici
  Endearing
  sevdiren
  Enhance
  değerini. gücünü. güzelliğini arttırma, süslemek, genişletmek
  Enlarge
  büyütmek. genişlemek
  Enlighten
  aydınlatmak
  Enthusiastically

  şevkle. hararetle
  Envy
  kıskanma. gıpta etme
  Equivocal
  Ambiguous iki anlama gelebilen
  Espionage
  casusluk
  Essential
  gerekli
  Examine
  Inspect, tetkik. muayene etmek. sorguya çekmek
  Excessive
  aşırı. haddinden fazla
  Exchange
  karşılıklı değişmek
  Excuse
  mazeret
  Exempt
  bağışık; muaf; hariç tutmak
  Exhausted
  bitmiş. tükenmiş. yorgun
  Exhibition
  sergi
  Existence
  varlık
  Exotic
  Unusual
  Expand
  genişle(t)mek. büyümek
  Expedition
  yolculuk; sefer
  Explicit
  Definite açık. sarih
  Explore
  keşif. inceleme gezisi
  Explorer
  kaşif seyyah
  Expose
  ifşa etmek; ışığa tutmak; korunmasız bırakmak, maruz bırakmak; teşhir etmek; pozlamak
  Exposure
  ifşa; korunmasızlık; poz
  Extensive
  büyük. derin. kapsamlı
  Extremely;
  oldukça fazla
   
 3. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: KPDS ve ÜDS için Önemli Kelimeler
  Fabric
  kumaş. doku
  Fact
  gerçek. olgu
  Faint
  Indistinct donuk. baygın
  Far
  uzak; çok
  Fatigue
  yorgun. bitkin; yormak
  Fearsome
  dehşetli. korkunç
  Feasible
  yapılabilir. mümkün
  Feeble
  Weak zayıf. kuvvetsiz
  Fever
  ateş. hararet; humma
  Firing.
  Ateşleme; pişirme; işten atma
  Fiscal

  mali

  Flawless
  kusursuz. defosuz
  Flee from
  Run away kaçmak. firar etmek
  Flip
  fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran olmak; küstah
  Float aimlessly
  Drift. yüzmek. su üstünde kalmak. bir şeyi oluruna bırakmak
  Floor
  zemin
  Fluctuate
  inip çıkmak
  Flushed
  Red kızarmak. utanmak
  Foggy
  Misty, sisli
  Fool
  aldatmak. şaka yapmak. kandırmak
  Foolishness
  aptallık. budalalık
  Forecast
  tahmin etmek
  Forestall
  erken davranıp önlemek
  Fortunate
  şanlı. talihli
  Frank
  açık sözlü. içten. samimi
  Frightened
  korkmuş
  Fume
  pis kokulu gaz. yaymak
  Futile
  boşuna. beyhude
  Gain

  kazanmak. elde etmek

  Gash
  Deep cut derin yara
  Germinate
  Grow çimlenmek. çimlendirmek
  Gift
  hediye; yetenek
  Giggle
  kıkırdamak
  Gist
  Main idea ana fikir
  Gleeful
  neşe dolu
  Globe
  küre
  Goods
  mallar. eşya
  Govern
  yönetmek. idare etmek
  Grievance
  Complaint
  Grumbles
  Complains şikayet. yakınma
  Halt
  mola. durma
  Harsh
  sert. kaba. haşin
  Hasten
  acele etmek. ettirmek
  Have faith in
  inancı olmak
  Hazardous
  tehlikeli. zararlı
  Heat
  ısı. ısıtmak
  Hectic
  Very busy heyecanlı. telaşlı
  Hence
  bu nedenle. bundan dolayı
  Herd
  sürü; ayak takımı
  Hesitate
  tereddüt etmek. çekimsemek
  Hide
  sakla-n-mak
  Highway
  anayol
  Hike
  Walk uzun yürümek; fiyatını artırmak
  Hinted
  Indirectly suggested. ima etmek
  Hoax
  Trick şaka. oyun; hile
  Homeless
  evsiz
  Honest
  samimi. dürüst
  Hug
  kucaklamak. sarılmak
  Huge
  kocaman. büyük
  Humorous
  komik. güldürücü
  Hurl
  Throw, fırlatmak. savurmak
  Ignore
  pay no attention to. aldırmamak. bilmezden gelmek
  Impartial
  yansız
  Imprecise
  kesin olmayan. dikkatsiz. özensiz
  Impression
  izlenim. etki
  Impromptu
  Unrehearsed hazırlıksız. doğaçlama
  Improve
  ilerletme. geliştirme
  In charged
  sorumlu. görevli
  Inadvertent
  kasıtsız. elde olmayan
  Incline
  eğilme. aşağı eğilme
  Inconsiderate
  başkalarını düşünmez. düşüncesiz
  Incredible
  inanılmaz
  Incurable
  tedavi edilmez. çaresiz
  Indecisive
  kararsız. kesin olmayan
  Indication
  anlatma. belirti. gösterge
  Indifferent
  kayıtsız. umarsız
  Indispensable
  vazgeçilmez. zorunlu
  Indistinct
  belirsiz. bulanık
  Induce
  kandırmak. ikna etmek
  Industrious
  çalışkan. gayretli
  Inert
  Inactive hareketsiz. uyuşuk. eylemsiz
  Inflammable
  kolay tutuşan. parlayıcı
  Influence
  etki
  Initial
  First ilk. başlangıç
  Insignificant
  Değersiz önemsiz. belirsiz.
  Insist
  ısrar etmek
  Insolent
  Rude küstah. terbiyesiz
  Inspire
  telkin etmek. ilham etmek
  Instructive
  öğretici. eğitici
  Insult
  hakaret etme. hor görme
  Intensity
  güçlülük. yoğunluk
  Intention
  niyet
  Interfere
  müdahale etme. çatışma. engelleme
  Interfere with
  yoluna çıkmak. engellemek. karışmak
  Intermittent
  kesik kesik. aralıklı
  Intrepid
  Yılmaz, korkusuz. cesur
  Intricate
  Complicated karışık. girift
  Investigator
  dedektif. araştırıcı
  Investment
  yatırım. sağlanan gelir
  Irrelevant
  konu dışı. ilgisiz
  Irresponsible
  sorumsuz
  Issue
  konu; yayım-baskı
  Item
  adet. tane; madde; konu-fıkra
  Jam
  sıkıştırmak. kilitlemek. izdiham
  Landscape
  manzara
  Lane
  dar yol; şerit
  Law
  hukuk. kanun
  Leading
  önde olan. kılavuzluk eden
  Leak
  sızıntı. çatlak
  Lecture
  ders. konferans
  Liability
  sorumluluk. yükümlülük
  Limp
  topallamak. aksamak
  Lingered
  kolay kolay ayrılmak;
  Litter
  çöp
  Locate
  bulunma. bir yerde yerleşmiş olma
  Lofty
  High yüce. yüksek. azametli
  Lonely
  yalnız. kimsesiz. tenha
  Look up to
  Respect hayran olmak. örnek almak
  Luck
  şans. talih. uğur
  Majority
  çoğunluk
  Management
  idare. yönetim
  Manufacture
  imal etmek
  Means
  yol. yöntem. araç
  Meddle
  Interfere karışmak. burnunu sokmak
  Medicine
  tıp. ilaç
  Meditative
  Thoughtful derin derin düşünen
  Melt
  eri-t-mek. yumuşa-t-mak
  Memorize
  ezberlemek
  Mend
  Repair tamir etmek
  Merge
  Become one birleşmek. içine katmak
  Messy
  dağınık. düzensiz
  Mild
  ılımlı. hafif. ılıman
  Misty
  sisli. bulanık
  Misuse
  suiistimal; yanlış kullanım
  Moderate
  ılımlı
  Moist
  nemli. ıslak
  Mold
  şekil vermek. kalıp
  Monster
  canavar
  Mud
  çamur; iftira
   
 4. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: KPDS ve ÜDS için Önemli Kelimeler

  Neglect
  ihmal etmek
  Negligible
  ihmal edilebilir
  Nod
  onaylamak. başını sallamak
  Notify
  bildirmek. haber vermek
  Notorious
  adı çıkmış. kötü şöhretli
  Novelist
  romancı
  Object
  itiraz etmek
  Objection
  itiraz; sakınca
  Obligation
  mecburiyet
  Obscured
  Hidden, saklı. anlaşılması güç,
  Obsess
  aklına takılmak. fikri sabit yapmak
  Obstinate
  Stubborn. inatçı
  Occasion
  fırsat. vesile. önemli gün. özel olay
  Odorless
  kokusuz
  Of his own accord
  Voluntarily. kendi isteğiyle
  On strike
  grevde
  Open-minded
  Açık fikirli
  Opinion
  fikir
  Orchid
  orkide
  Outline
  ana hat. taslak
  Output
  ürün. verim. çıktı
  Outrageous
  nefret uyandırıcı. öfkelendirici
  Overdue
  vadesi geçmiş. gecikmiş
  Overemphatic
  fazla vurgulu. çok fazla çarpıcı
  Overseas
  deniz aşırı
  Oversimplify
  aşırı basitleştirme
  Overturn
  Flipped over devirmek. tepe üstü getirmek
  Owing to
  sayesinde; yüzünden dolayı
  Pace
  Speed adım. hız
  Pain
  acı. sızı. ağrı
  Pale
  solgun
  Participate
  iştirak etmek
  Partner
  ortak
  Passageway
  pasaj. geçit
  Pay attention to
  dikkatini vermek
  Peculiarity
  özellik; ...-e özgü olma; tuhaflık
  Percent
  yüzde
  Personality
  şahsiyet
  Pessimistic
  kötümser
  Phony
  sahte. düzmece
  Pick up
  toplama. devşirme
  Plentiful
  bol; bereketli
  Plunge
  dalma. fırlama
  Poetic
  şiirsel
  Point of view
  bakış açısı
  Policy
  politika; davranış biçimi; poliçe
  Polish
  cilalamak. boyamak
  Poll
  oylama. anket
  Pollute
  kirletmek
  Postpone
  ertelemek
  Praised
  övmek
  Precaution
  tedbir. önlem
  Precisely
  tam olarak; kesinlikle
  Prediction
  tahmin
  Premium
  sigorta primi; ödül. prim
  Presume
  varsaymak
  Pretense
  rolüne girme. bahane
  Pretext
  bahane
  Prevent
  engellemek. korumak
  Preview
  ilk gösterim
  Previous
  önceki. sabık
  Pride
  gurur. iftihar
  Prior to
  öncelikli. daha önemli
  Private
  özel; şahsa ait
  Prodigious
  Huge, şaşılacak, müthiş, kocaman
  Profilic
  çok eser veren
  Profound
  derin; bilgili; etkileyici
  Promote
  terfi ettirmek
  Promotion
  terfi
  Propose
  önerme. niyet etme. evlilik teklifi
  Prospects
  başarı şansı
  Prove
  kanıtlamak; çıkmak
  Punctual
  dakik
  Punctuality
  Being on time
  Purify
  temizlemek. arındırmak. saflaştırmak
  Pursue
  peşine düşmek. izini sürmek
  Put off
  elbisesini çıkartmak
  Quarter
  çeyrek; bölge. semt; askeri kışla
  Quartet
  dörtlü
  Raise
  yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek
  Rate
  oran
  Readily
  Easily kolayca. seve seve
  Readily
  isteyerek. gönülden
  Recast
  yeniden çıkarmak. değiştirmek
  Recent
  yakında olmuş
  Recession
  gerileme. durgunluk. azalma
  Reckless
  aldırışsız. kayıtsız
  Reckon
  hesaplamak. tahmin etmek
  Recover
  iyileşmek. yeniden elde etmek
  Recruit
  üye yapmak; işe almak
  Refrain from
  kendini tutma. sakınma
  Refugee
  mülteci
  Refute
  yalanlamak. çürütmek
  Regarded as
  gibi görülmek. kabul edilmek
  Region
  bölge
  Rejection
  ret
  Relent
  yumuşama. gevşeme. merhamete gelme
  Relentless
  amansız; acımasız. merhametsiz
  Reliance
  geven. itimat
  Relief
  Ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri
  Relieve
  hafiflemek. rahatlamak
  Reluctant
  isteksiz. tereddütlü
  Reluctantly
  gönülsüzce
  Remark
  söz söyleme; fark etme
  Remarkable
  dikkate. sözü edilmeye değer
  Remove
  çıkarmak. temizlemek. alıp götürmek
  Renovation
  yenileme. tecdit. onarım
  Represent
  temsil etme
  Reprimand
  azar. paylama
  Reprove
  azarlama. paylama
  Reputation
  ün. itibar
  Require
  gerektirmek; istemek
  Reservation
  yer ayırtma; şart; ihtiyat
  Resign

  istifa etmek. ayrılmak

  Resignation
  istifa; kabullenme
  Resonance
  tınlama
  Respect
  saygı. hürmet
  Restored
  onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş
  Restraint
  zaptetme. sınırlama. hakim olma
  Restriction

  sınırlama

  Resultant
  sonucunda ortaya çıkan
  Reveal
  açığa çıkarma; ilhamla bildirme
  Revere
  Loved saymak. saygı göstermek
  Revise
  gözden geçirmek
  Revive
  yeniden canlan-dır-mak
  Reward
  ödül
  Ridiculous
  Absurd. Gildings derecede saçma
  Rim
  Edge kenar
  Rival
  rakip
  Rot
  çürüme. çürük ; zırva
  Rub
  ovma. ovalama
  Rugged
  zor. kaba. yontulmamış. pürüzlü
  Rule out
  Reject
  Runaway
  kaçak
  Rush
  aceleyle koşmak. hücum etmek
  Saucer
  çay. fincan tabağı
  Scattered
  dağınık
  Scheme
  plan. tasarı
  Scholarly
  çok derin. bilgili. bilimsel
  Scholarship
  burs; irfan. ilim
  School board
  okul yönetimi
  Scold
  azarlama. paylama
  Scorch
  yakmak. kavurmak; acı sözlerle incitmek
  Scratch
  tırmalamak. kazımak. kaşınmak
  Sealed
  mühürlü
  Seam
  dikiş yeri. bağlantı yeri
  Seed
  tohum
  Seek
  araştırmak. bulmaya çalışmak
  Seize
  tutmak. yakalamak. zaptetmek
  Select;
  seçmek. ayırım
  Selfish
  bencil
   
 5. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: KPDS ve ÜDS için Önemli Kelimeler Sensitive
  duyarlı
  Separate
  ayırmak
  Serene
  sakin; yüce
  Severe
  acı. sert. şiddetli
  Shade
  gölge
  Shape
  şekil
  Shareholder
  hissedar
  Shattered
  mahvolmuş. bitmiş; yorgun
  Shield
  Protect, kalkan; korumak
  Shift
  vardiya; rüzgarın yönünü değiştirmesi
  Shipping
  gemiler; sipariş alıp gönderme
  Shout
  bağırmak
  Shrewd
  Clever, kurnaz. açık göz
  Sinful
  günahkar
  Sink
  dibe batmak
  Skillful
  becerikli
  Skip
  atlamak
  Slope
  eğim
  Sly
  sinsi
  Smooth
  yumuşak
  Sneer
  dudağını bükmek. küçümsemek
  Soothe
  Comforted sakinleştirmek. rahatlatmak
  Sophisticated
  karmaşık. girift,
  Spectacle
  görülecek şey.
  Sphere.
  Globe küre
  Spokesperson
  sözcü
  Sporadic
  Intermittent (düzensiz aralıklarla olan)
  Squeeze
  sıkmak. ezmek
  Staff
  personel. çalışanlar kadrosu; kurmay
  Statue
  heykel
  Stature
  boy-pos; önem; kişilik
  Stayed late
  Lingered. oyalanmak
  Steady
  düzenli. sabit
  Stem from
  -den ileri gelmek. doğmak. çıkmak
  Step
  adım. basamak
  Stern
  sert. müsamahasız
  Stiff
  katı. sert. kıran kırana
  Stingy
  cimri. eli sıkı
  Stockholder
  hissedar
  Straighten
  doğrultmak
  Strain
  kendini zorlamak. gayret göstermek
  Stray
  başıboş. Homeless
  Stretch
  germek. esnetmek
  Struggle
  çabalamak. mücadele etmek
  Stubborn
  inatçı dik başlı
  Subsidize
  Para vermek. desteklemek
  Subtle
  ince. narin; zeka işi
  Sufficient
  yeterli
  Summary
  Özet
  Superficial
  yüzeysel. üstünkörü
  Superior
  daha üstün
  Supplementary
  takviye. ek
  Surgeon
  cerrah. operatör
  Surmount
  üstesinden gelmek. alt etmek. yenmek
  Surpass
  aşmak. üstün olmak
  Survive
  hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek
  Susceptible to
  kolay etkilenen. dayanıksız. hassas
  Suspicion
  şüphe. zan
  Sustain
  devam ettirmek. korumak
  Swell
  Grow şişmek. kabarmak; artmak. büyümek
  Symptom
  Sign semptom. belirti
  Synopsis
  Summary özet
  Tackle
  çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu ayağından almak;
  Talent
  yetenek
  Tax
  vergi
  Tax-exempt
  vergiden muaf
  Tear
  (teyr) yırtmak; (tiıyr) gözyaşı
  Tempt
  ayartmak. yoldan çıkartmaya çalışmak
  Testimony
  tanıklık. ifade
  Thorough
  tam. dikkatli eksiz
  Thoughtful
  düşünceli
  Thrifty
  tutumlu. idareli
  Throng
  Crowd kalabalık; kalabalık olarak gitmek
  Tilted
  Crooked yatırmak. eğmek, ; meyil
  Tiny
  küçük. ufacık
  Top
  üst. zirve
  Torn
  yırtık
  Tower
  kule
  Trace
  Indication iz. eser ; kopyasını çıkarmak. ipuçlarından olayı çözmek
  Trail
  sürüklemek. gezdirmek; izlemek
  Tramped
  Walked heavily kuvvetli adımla yürümek
  Tranquil
  serene sakin. huzurlu
  Transaction
  iş görme
  Treachery
  ihanet
  Treatment
  muamele. davranış; tedavi
  Treatment
  muamele, davranış; tedavi
  Trial
  deneme; duruşma
  Triumph
  zafer. başarı
  Trivial
  abes; bayağı; cüzi
  Trust
  güvenmek
  Trust
  güvenmek. inanmak
  Tunnel
  Underground passageway
  Underestimate
  az/düşük olarak tahmin etmek
  Underground
  metro; yer altı
  Undermine
  baltalamak. çökertmek. temelini çürütmek
  Underrate
  hafife almak. küçümsemek
  Unhesitatingly
  tereddüt etmeden
  Union
  birlik; sendika
  Unique
  biricik; tek; eşsiz
  Unpardonable
  affedilemez
  Unpleasant
  nahoş ; tatsız
  Unrehearsed
  provasız
  Unrestrained
  denetimsiz. frenlenmemiş. serbest
  Unwillingly
  istemeyerek
  Unwillingness
  isteksizlik
  Vacant
  boş. açık; dalgın
  Vague
  müphem. belirsiz. şüpheli
  Vanity
  Pride, kibir. kendini beğenmiş; abes şey. beyhudelik
  Varied
  değişik. çeşitli; değişken
  Vast
  çok geniş. engin. pek çok
  Versatile
  çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen
  Vexed
  Annoyed, bir şeye canı sıkılmak
  Victim
  kurban
  Victory
  Triumph. zafer
  Violent
  sert. şiddetli. zorlu
  Vital
  hayati önemde
  Voluntarily
  gönüllü olarak
  Vote
  oy vermek
  Vulnerable
  Susceptible saldırı veya tenkide açık / maruz olan
  Wasteful
  savurgan. müsrif
  Weakness
  zayıflık; zaaf
  Wealthy
  zengin; varlıklı
  Wealthy
  zengin. varlıklı
  Wheel
  tekerlek
  Whip
  kamçı; kamçılamak
  Wise
  akıllı. akıllıca. mantıklı
  Withdraw
  çekmek. çekilmek. ayrılmak
  Wither
  Dry up solmak. soldurmak. sindirmek
  Witness
  Şahit
  Wrinkle
  buruşmak. kırışmak
  Yield to
  kazanç. gelir. ürün. meyve vermek; boyun eğmek. teslim olmak
  Zinnia
  zenya çiçeği

   
 6. herşeyimsin

  herşeyimsin Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  12 Eylül 2009
  Mesajlar:
  92
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  paylaşımın için teşekkürler emeğine sağlık
   
 7. herşeyimsin

  herşeyimsin Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  12 Eylül 2009
  Mesajlar:
  92
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  çooooooookkkkkk işime yaradı .DDDDDDDDD
   
 8. sema06

  sema06 Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  25 Eylül 2010
  Mesajlar:
  31
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bende başladım çalışmaya üds için hedefim 60 ama giderek ümidimi yitiriyorum bilmediğim okadar çok şey varki.
   
KPDS ve ÜDS için Önemli Kelimeler konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Köpeğinizin Sağlığı ve Mutluluğu İçin Önemli

  Köpeğinizin Sağlığı ve Mutluluğu İçin Önemli

  Bu pratik kurallar listesine uymak sanıldığından daha kolay ve köpeğinize karşı sorumluluğunuz bunlara uymanızı gerektirir. Ülkemizde özellikle son yıllarda büyük kentlerimizden başlayarak ev hayvanlarına (pet) ilgi sürekli artmıştır. Bu olumlu gelişme pet sahibi olma sorumluluğunu da beraberinde getirmekte, bu sorumluluğunuzu yerine getirirken size rehber olacak hep aklınızda oması...
 2. ÜDS İçin Bilmeniz Gereken Kelimeler

  ÜDS İçin Bilmeniz Gereken Kelimeler

  ability (2) absolutely (1) abundance – abundant – abundantly (4) accepted (1) accidentally (1) accompany (1) accomplishment (1) according to (9) on account of (1) accumulate (1) accurate (1) achieve – achievements (2) acid (2) acre (1) across (2) actually (2) adapt (1) adequate (1) advances (1) affect (3) afraid (1) again (1) age (1) agenda (2)...
 3. svilce ve çiban için önemli dua...!

  svilce ve çiban için önemli dua...!

  sivilce için dualar, türkçe okunuşları, anlamları, yazılışları, hakkında bilgi için yazımıza buyrun arkadalar. "sevgili melekler... genelde ergenlikte başlayann ve uzun süre bizi rahatsız eden sivilceler için okudugum bu duayı sizinle paylaşmak istiyorum.. bu duayı hergün 7 defa okuyun işallah faydasını göreceksiniz... "bismillahirramnirrahim" "senesmuhu alel...
 4. Hacimli ve Canlı Saçlar İçin Önemli Tavsiyeler!

  Hacimli ve Canlı Saçlar İçin Önemli Tavsiyeler!

  hacimli saçlar için, saçlara nasıl hacin kazandırılır, saçlara nasıl hacim verilir Sevgili melekler, kadınların büyük çoğunluğu saçlarının sönük ve cansız olduğundan şikayet eder. Gerçekten de kadına hava veren hacimli ve dolgun saçlardır. Eğer sizin de saçlarınız mat ve sönükse aşağıda vereceğimiz öneriler sayesinde canlı ve havalı saçlara sahip olacaksınız... Doğru şampuan:...
 5. Selfie Kelimesinin Türkçe Karşılığı İçin Önerilen Kelimeler :))))

  Selfie Kelimesinin Türkçe Karşılığı İçin Önerilen Kelimeler :))))

  selfienin türkçesi, türkçe selfie, selfie ne demek Sevgili melekler, Türk halkından gelen istek üzere harekete geçen TDK bildiğiniz üzere gelen önerileri değerlendirmiş ve gelen en iyi 5 öneriden "özçekim"i selfienin karşılığı olarak belirlemişti. İşte bu kelimenin kabul edilmesinden önce halktan son derece komik öneriler geldi. Ben bu önerilerden en çok Cem Yılmaz'ın...

Sayfayı Paylaş