Kü erkek isimleri

esena

esena

Aktif Üye
Üye
Kü erkek isimleri
göktürk kız isimleri göktürkçe isimler göktürkçe kız isimleri
Küçük: büyük olmayan

Küçüka: bileşik isim

Küçümen: çok ufak, küçük

Küdem: konuk, misafir

Külek: bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarayan derin kap

Külem: verimli toprak

Kültigin: gökTürk prensi

Külük: sivri kazma

Kündem: itaatli

Kündeş: takipçi

Küntay: gün tay

Kürboğa: iri, güçlü, sarsılmaz boğa

kuvvetli iri yapılı boğa
Kürem: cemaat

Kürema: kerim, asil, necip, iyiliksever, hayır sahibi cömert, eli açık kimseler

ulular, büyükler
Küren: bir at rengi

Kürhan: yiğit yürekli han

Kürümer: topluluk, sürü

Kürşad: gökTürk prensi

Kürşat: gökTürk prensi
yiğit, er kişi

Kürşat (d): eski bir Türk adı
 
Üst