Kü erkek isimleri

esena

esena

Aktif Üye
Üye
#1
Kü erkek isimleri
göktürk kız isimleri göktürkçe isimler göktürkçe kız isimleri
Küçük: büyük olmayan
Küçüka: bileşik isim
Küçümen: çok ufak, küçük
Küdem: konuk, misafir
Külek: bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarayan derin kap
Külem: verimli toprak
Kültigin: gökTürk prensi
Külük: sivri kazma
Kündem: itaatli
Kündeş: takipçi
Küntay: gün tay
Kürboğa: iri, güçlü, sarsılmaz boğa
kuvvetli iri yapılı boğa
Kürem: cemaat
Kürema: kerim, asil, necip, iyiliksever, hayır sahibi cömert, eli açık kimseler
ulular, büyükler
Küren: bir at rengi
Kürhan: yiğit yürekli han
Kürümer: topluluk, sürü
Kürşad: gökTürk prensi
Kürşat: gökTürk prensi
yiğit, er kişi
Kürşat (d): eski bir Türk adı
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
esena k-Erkek İsimleri 0
esena k-Erkek İsimleri 0
esena k-Erkek İsimleri 0
esena k-Erkek İsimleri 1
esena k-Erkek İsimleri 0
esena k-Erkek İsimleri 0

Similar threads