1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Küba

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Küba

  Coğrafi Verileri


  Konum: Karayipler, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında ada devleti, Florida'nın güneyinde yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 21 30 Kuzey enlemi, 80 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler

  Yüzölçümü: 110,860 km² Sınırları: toplam: 29 km
  sınır komşuları: Guantanamo Körfezinde ABD Donanma Merkezi 29 km
  Sahil şeridi: 3,735 km
  İklimi: Ülkede subtropik iklim hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklık 26Cº. Ocak ayıyla Ağustos ayındaki sıcaklık arasında az bir fark vardır. Küba'da Haziran-Ekim arasında görülen ve saate 265 km'lik bir hıza ulaşan kasırgalara rastlanır. Mayıs-Ekim arası yağışlı mevsim, Kasım-Nisan arası kuru mevsim görülür. Yaz ortalama sıcaklık; 27.4Cº civarındadır. Ortalama Sıcaklık: 22.2Cº
  Arazi yapısı: Yatık ve inişli çıkışlı ovalar, dik kayalar ve güneydoğuda dağlar yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m
  en yüksek noktası: Pico Turquino 2,005 m
  Doğal kaynakları: kobalt, nikel, demir, bakır, manganez, tuz, kereste, silis, petrol, işlenebilir topraklar
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %24
  sürekli ekinler: %7
  otlaklar: %27
  ormanlık arazi: %24
  diğer: %18 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 9,100 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Doğu sahillerinde Ağustos - Ekim aylarında kasırgalar ortaya çıkar, kuralıklar genel sorunlardandır.
  Coğrafi not: Karayipler'in en büyük ülkesidir.


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 11,184,023 (Haziran 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.37 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -1.36 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.06 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.06 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.01 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.86 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 7.39 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 76.41 yıl
  erkeklerde: 74.02 yıl
  kadınlarda: 78.94 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.6 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.03 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 1,950 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 120 (1999 verileri)
  Ulus: Kübalı
  Nüfusun etnik dağılımı: melez %51, beyaz ırk %37, siyah ırk %11, Çinli %1
  Din: Roma Katolikleri %85 Protestanlar, Musevileri, diğer.
  Diller: İspanyolca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %95.7
  erkekler: %96.2
  kadınlar: %95.3 (1995 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Küba Cumhuriyeti
  kısa şekli : Küba
  Yerel tam adı: Republica de Cuba
  yerel kısa şekli: Cuba
  Yönetim biçimi: Sosyalist Cumhuriyet
  Başkent: Havana
  İdari bölümler: 14 bölge ve 1 belediye; Camaguey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Ciudad de La Habana, Granma, Guantanamo, Holguin, Isla de la Juventud, La Habana, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara
  Bağımsızlık günü: 20 Mayıs 1902 (ABD'den)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 10 Ekim (1868)
  Anayasa: 24 Şubat 1976, 1992 Haziran tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Devlet, ekonomi ve yabancı ticaretin kontrolünde en büyük rolü oynar. Hükümet, son dönemde bütçe açığını kapatma, iş gücü teşvikini çoğaltma ve gıda, tüketim maddeleri ve servis kısıntılarını azaltma yönünde bir dizi reforma girişmiştir. 1994 Ekiminde başlayan liberal tarım piyasası; devletin ve özel çiftçilerin hisse üzerinden üretimi sınırsız fiyatlara satması, yasal tüketim alternatiflerini genişletmiş ve karaborsa fiyatlarını düşürmüştür. Hükümetin, karsız girişimlere olan maddi yardımını azaltması ve para stokunu daraltma eforları, Küba pesosunun 1994`de 120 dolarken 1998`de 21 dolara düşüşüne sebep olmuştur. 1996`da yürürlüğe giren yeni vergiler, bireysel çalışan işçilerin 1996 Ocak oranıyla 208,000`den, 1998 Temmuz`unda 155,000`e düşmesini sağlamıştır. Havana, gayri safi milli hasılanın 1995`de Sovyet yardımının kesilmesi ve yerel yetersizlik sebebiyle 1989-93 yıllarına kıyasla %35 oranında bir düşüş gösterdiğini açıklamıştır. Gayri safi milli hasıladaki bu düşüş 1994`de aksamış olmalı ki, ekonomik büyüme oranını %7 olarak duyuran Küba, 1995`de %2.5 ve 1996`da %7.8`e yükseldiğini belirtmiştir. Büyüme 1997`de %2.5 ve 1998`de %1.2 olarak yeniden yavaşlamıştır. İhracat geliri 1998`de %22`ye,1.4 milyar $, düşmüştür; bunun sebebi şeker üretimindeki azalma ve nikel ve şeker dünya fiyatlarının düşmesidir. İthalat harcamaları da düşük petrol fiyatları nedeniyle %15 oranında,3 milyar $, düşmüştür. Turizm ve para havaleleri döviz kazancında önemli faktörlerdir. 1990`a kıyasla Küba`da yaşam standartları düşük bir seviyededir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 19.2 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %5.6 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %7
  endüstri: %37
  hizmet: %56 (1998 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %0.3 (1999 verileri)
  İş gücü: 4.3 milyon (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %25, endüstri %24, hizmet %51 (1998)
  İşsizlik oranı: %5.5 (2000 verileri)
  Endüstri: Şeker, petrol, tütün, kimyasallar, inşaat, hizmet, nikel, çelik, çimento, tarım makineleri
  Endüstrinin büyüme oranı: %5 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 14.358 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 13.353 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Şeker, tütün, narenciye, kahve, pirinç, patates, fasulye, büyükbaş hayvan
  İhracat: 1.8 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Şeker, nikel, tütün, balık, tıbbi malzeme, narenciye, kahve
  İhracat ortakları: Rusya %23, Hollanda %23, Kanada %13 (1999)
  İthalat: 3.4 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: petrol, gıda, makine, kimyasallar, dayanıksız tüketim malları, taşımacılık araçları, tüketim malları
  İthalat ortakları: İspanya %18, Venezuela %13, Kanada %8 (1999)

  Dış borç tutarı: 11.1 milyar $ (2000) Para birimi: Küba Pesosu (CUP)
  Para birimi kodu: CUP
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 473,031 (2000)
  Telefon kodu: 53
  Radyo yayın istasyonları: AM 169, FM 55, kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 3.9 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 58 (1997)
  Televizyonlar: 2.64 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .cu
  Internet servis sağlayıcıları: 4 (2001)
  Internet kullanıcıları: 60,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: 11,969 km (2000)
  Karayolları: 60,858 km (1997)
  Su yolları: 240 km
  Limanları: Cienfuegos, Havana, Manzanillo, Mariel, Matanzas, Nuevitas, Santiago de Cuba
  Hava alanları: 171 (2000 verileri)


   
Küba konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Cuba (Küba) Kağıt Paraları

  Cuba (Küba) Kağıt Paraları

  küba parası 1960 - 10 Pesos 1949 - 20 pesos 1960 - 10 Pesos 1959 - 100 Pesos 1983 - 10 Pezos 1995 - 1 Peso 2004 - 3 Pesos koleksiyon.org
 2. Küba Devrimi

  Küba Devrimi

  Küba devrimi, 26 Temmuz Hareketiyle birlikte kovulan Fulgencio Batista rejimi yerine Fidel Castro önderliğinde yeni bir Küba hükümeti kurulmasıdır. Süreç 26 Temmuz1953Moncada Kışlası isyanıyla başlar, 1 Ocak1959`da Batista`nın kovulması ve Santa Clara, Santiago de Cuba şehirlerinin Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro liderliğindeki isyancılar tarafından ele geçirilmesiyle son bulur....
 3. Küba Cumhuriyeti Hakkında Herşey

  Küba Cumhuriyeti Hakkında Herşey

  küba hakkında herşey kübayı tanıyalım küba cumhuriyeti Slogan: Patria o Muerte (Ya Vatan Ya Ölüm) Milli Marş: La Bayamesa Başkent Havana En Büyük Şehir Havana Resmi Dil İspanyolca Yönetim Sosyalist Cumhuriyet Başkan Raul Castro Bağımsızlık İspanya'dan - İlan edildi 10 Ekim 1868 - Cumhuriyet ilan edildi 20 Mayıs 1902 - Küba Devrimi 1 Haziran 1959 Yüzölçümü Toplam 110,861 km²...

Sayfayı Paylaş