Küfre sebep olan işler

mislinay

mislinay

Yeni Üye
Üye
Küfre sebep olan işler
Küfre sebep olan söz ve işlerİbni Hacer-i Mekki hazretlerinin Zevacir isimli eseriyle, Hadika, Berika, Birgivi, Miftah-ül Cenne, Mektubat-ı Rabbani, Seadet-i Ebediyye, İbni Abidin’den aldığımız, küfre düşüren söz ve işlerden bazıları şunlardır:

1- Allahü teâlâya layık olmayan şey söylemek Mesela bir kimse bir işi yaptığı halde, zaruretsiz (Allah biliyor ki yapmadım) demek Yahut, yapmadığı bir şey için, zaruretsiz (Allah biliyor ki yaptım) demek Böyle söylemek Allahü teâlâyı hâşâ cahillikle suçlamak olur

2- Allah akıllıdır, şuurludur, iyi düşünür demek, Onu yaratıklara benzetmek olur ki küfürdür

3- Peygamberleri küçültücü şey söylemek, onunla alay etmek Mesela Hazret-i Âdemi kastedip (İlk insan vahşi idi) demek Veya bir evliyayı peygamberden üstün bilmek Yahut peygamberin dediği doğru ise biz kurtulduk demek

(Yalnız Kur'an), (Kur'andan başka kaynak tanımam), (Kur'andan başka kaynağa lüzum yok), (Peygamber postacıdır, vazifesi bitmiştir) gibi sözler de küfürdür

4- Peygamber efendimizden sonra başka bir Peygamberin geleceğini söylemek (İsa aleyhisselam gelecekse de, Peygamber olarak gelmeyecektir)

5- Melekleri küçültücü şey söylemek Mesela (Senin bakışın bana Azrail gibi geliyor) demek Yahut (Cebrail bile söylese inanmam) demek (Çocuklarınızı iyi yetiştirmezseniz, zebani olur) demek

6- İslam âlimlerinin sözlerini, fıkıh kitaplarını ve fetvalarını tazim etmesi gerekirken tahkir etmek Mesela (İmam-ı a'zamın kıyası hak değildir) demek Fetvayı yere çarpmak Hadis ve tefsir kitaplarını yere fırlatmak

7- Ahirette olacak şeylerle alay etmek Mesela (Ben Cenneti istemem, Cehennemi isterim Çünkü bütün fahişeler oradadır) demek

8- Allahü teâlânın emir ve yasaklarına yani Kur'an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde açık bildirilmiş ve İslam âlimlerinin kitapları ile her tarafa yayılmış, inanılması zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak, beğenmemek veya önem vermemek Mesela (Ben görmediğim için cinlere, nazara inanmam) demek

9- Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi yiyip içerken besmele çekmek Mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür Hırsızlık yapılarak alınan bir şeyi yerken besmele çekmek küfür olmaz Çünkü burada yenilen şey değil, hırsızlık haramdır

10- Kâfirlerin ibadet olarak yaptıkları ve kâfirlik alameti olan veya İslamiyet’i inkâr etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan şeyleri yapmak, kullanmak Bunlardan meşhur olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapmak da küfürdür Mesela zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak Bunları güldürmek için de kullanmak küfre sebep olur İtikadının doğru olması fayda vermez (Berika)

11- Yunan felsefecileri gibi, dünya ezeli ve ebedi demek

12- İslamiyet’e, (İslam düşüncesi), (İslam nazariyesi) , (İslami görüş) demek [Düşünce, bir iş için düşünülen çare veya kıyaslanan neticedir Görüş de düşünce demektir Nazariye de, akli, zihni esaslara dayanan görüş, teori demektir İslam âlimleri, (İnsanın, akıl, şuur, hafıza ve düşünce gibi yaratılmış olan sıfatlarını Allah’a vermek küfürdür) buyuruyorlar]

13- Allahü teâlânın bildirdiği hükümlere ilahi düşünce, ilahi görüş, ilahi nazariye, ilahi şuur demek Kur'an-ı kerimdeki hükümlere "Kur'ani görüş" demek

14- Kâfirlerin dini âyinlerini, bayramlarını beğenmek Zaruretsiz Hıristiyanların Noelini tebrik etmek Kiliseye gidip, âyinlere iştirak etmek

15- (Yahudi ve Hıristiyanların Allah’a inananları Cennete gidecek) demek

16- Mucizeyi veya kerameti inkâr etmek

17- Meşhur bir harama helal, meşhur bir helale haram demek Mesela domuz yağı helal, sirke haram demek

18- Âyeti, besmeleyi, bir melek, bir peygamber ismi bulunan yazıyı, kasten helaya, necasete, [pisliğe] atmak Müslümanın ağzına [def-i hacet lafzı ile] sövmek

19- Kendisine kâfir diye hitap edilince, kabul ederek evet demek

20- Bir dilim ekmek, din ilminden iyidir demek Din ilmi küçümsendiği için küfürdür

21- (Bir süre sonra Hıristiyan olacağım) diye düşünmek Bir bayan, bir Hıristiyan’la evlenmeye karar verdiği andan itibaren kâfir olur Bir erkek de bir ateist bayanla evlenmeye karar verdiği andan itibaren kâfir olur

22- Ağır bir hastalığa düşüp de, (Allah’ım canımı al da, istersen kâfir olarak al) demek

23- (Allah’ım çocuğumu aldın, başka elinden ne gelirse onu yap) demek

24- Tırnağı uzun olana, (Tırnağı kesmek sünnettir) dense, o da, (olsun ne olacak) dese, kâfir olur Tırnağını kesmediği için değil, sünnete önem vermediği için küfür olur
 
S

semiha

Yeni Üye
Üye
ellerinize sağlık çok güzel
 

Benzer İçerikler

Üst