Küfrü gerektiren söz ve fiiller

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Küfrü gerektiren söz ve fiiller
İnsanlar kendi aralarında konuşurken bazen ağzından çıkan cümlelerin ne manaya geldiğinin farkına maalesef ki varamıyorlar. Bazen öyle sözler sarf ediyorlar ki anlam olarak küfrü gerektiren lafızlar çıkıyor. Bu konumuzda küfrü gerektiren söz ve fiillerin bir kısmını ele almaya çalışacağız.Küfrü gerektiren söz ve fiiller.jpg


Küfrü gerektiren sözler birkaç çeşittir.

-Cenabı Allah ile ilgili sözler:
Bir kimse Allah veya Kuranı Kerim ya da mütevatir sünnet yoluyla sabit olan bir ismini inkar eder yahut asılsız olduğuna inanır veya Allah, Kuddûs, Kayyûm, Rahman gibi Allaha has olan isimleri başkası için kullanırsa kafir olur. Bir kimse falan adam gaybı bilir veya kalbimden geçen şeyler bilir veya Meşayihın ruhu hazır olup halimize vakıftırlar derse yine kafir olur.

Bir kimse ben bu işi yapmış isem kafir olayım dese ve o işi yapmamış ise de kafir olur. Çünkü ihtimalen de olsa küfre rıza göstermiş olur.

Peygamberler ile alakalı sözler:

Peygamberimiz başta olmak üzere bütün peygamberlere iman edip zina, hiyanet, Ve yalan gibi günahlardan münezzeh olduklarına inanmak gerekir. Zikredilen şeylerden birisini onlara isnat etmek küfürdür. Bir kimse peygambere iman eder, fakat kâdiyanlar gibi son peygamber olduğuna inanmazsa murted olur.

Bir kimse Hazreti Ayşe'ye kafz edip (iftirada bulunup) Hiyanet ile itham ederse, mürted olur. Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'in hilafetlerini inkar etmek racih kavle göre küfürdür.

Kuranı Kerim ile ilgili sözler:
Kuranı kerimin bir ayetini inkar edip küçümsemek, irtidada vesiledir. Mesela Kuranı kerim, faiz, zina, içki gibi şeyleri yasaklayıp; namaz, oruç, zekat, hac, kadının örtünmesi ve gusül gibi şeyleri de emretmiştir. Bunun hilafını söylemek İslam’dan dönüş sayılıp irtidat meydana getirir. Bir kimse önemsemeyerek Kuranı Kerim veya peygamberin hadisini ayak altına alır veya yastık olarak kullanırsa kafir olur. Yine bir kimse: Hristiyan veya Yahudi olan kimselerin cehennem azabına müstahak olup olmadıklarını bilmiyorum derse mürted olur.

Bir kimse, mesela Edison beşeriyete hizmet ettiği için İslam’a inanmamış ise de Allah'ın nezdinde kıymetli olup cehenneme müstahak değildir, dese yine mürted olur. Çünkü Kuranı kerim İslam'a inanmayan kimselerin Amelinin serap gibi olup kendilerine fayda vermeyeceğini açıkça ifade ediyor. Yukarıda söylenen bu söz, Bu ilahi hükme ters düşüyor.

İlimle ilgili sözler: Bir kimse fıkıh, tefsir, hadis, Akait gibi ilimlerle alay edip onları istihfaf ederse kafir olur. Bir kimse ulamaya hakaret eder yani İslami ilmi okudukları için onları tahkir ederse mürted olur.

Çeşitli meseleler: bir kimse İslam'ın kabul etmediği bir zihniyeti sevip, müdafaa eder veya küfrü tasvip ederse Mürted olur.

Bir kimse Hristiyan, Yahudi ve Mecusilerin bayramını kutlar, ona tazim eder veya o gün de yaptıkları yemeği pişirirse Mürted olur. Selam ve dua ile.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Riddet üzerine terettüp eden şeyler şunlardır.


-Evlilik bağının kopması. Yani mürted olan kimsenin riddeti sebebiyle, Nikahı ortadan kalkar. Artık zevcesinin yabancı bir kadından farkı kalmaz. Arzu ederse kocasını tamamıyla terk eder. İsterse de kocası tövbe edip İslam'a dönerse yeni bir nikah ile kendisi ile evlenebilir. Şafii mezhebine göre Mürtede tanınan müddet zarfında İslam'a dönerse nikahı sabit olup bozulmaz.

-Kestiği hayvanın eti yenmez.

-Avladığı hayvan yenmez.

-Şahitliği muteber değildir.

-Vâris olamaz.

-Alışveriş, İyi be ve icare gibi muameleleri geçerlidir. Şafii mezhebine göre ise bütün tasarrufları batır olur. Ancak gecikmeyi kabul eden vasiyet gibi bir şeylerde tasarrufu bekletilir. Şayet tevbe edip islama dönerse infaz edilir. Yoksa red edilir.

-İslam’a dönmediği takdirde idam edilir.

-Şafi mezhebine göre idamdan sonra Servet-i beytülmale devredilir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Küfürü gerektiren sözü söylemek nikahın bozulmasına sebep olur. Hanefi mezhebinde bu husus kesindir. Ancak Allah'a, Kuran'a, Hz. Muhammed gibi mukaddesata dil uzatıp tezyif etmek bil ittifak küfrü mucipdir. Nikah ve ameli iptal eder. Maazallah böyle bir irtidat vaki olursa mürted olan kimse tövbe etse de, zevcesi isterse başkasıyla evlenebilir. Fakat küfür olup olmadığı hususunda ihtilaflı meselelerde her ne kadar ihtiyaten nikâhın tazelenmesi lazım ise de zevcesi mutlaka gider nikah ortadan kalkmış olur, denilemez. Mesela ağıza, göze, hatta dine sövmek hususunda ihtilaf vardır. Bunlara sövmekte riddet meydana gelir diyen olduğu gibi, gelmez diyen de vardır. Din kelimesi göz ve ağız gibi sayılmaktadır. Çünkü halkın örfünde kötü ahlak manasına da gelir. Bunun için bir kimse birisinin dinine söverse, kötü ahlakını kasd etmiş olabileceğinden, küfrüne hüküm verilmez. Yalnız ihtiyaten nikâhın tazelenmesi için emredilir.
 
Sevimli cadı

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
Ah ah neler duyuyoruz ki. Adamın birini kızarken gördüm namazım senin olsunki, anamla zina edeyimki, Allah inse affetmem vs vs.. İnsanlar ağızlarından çıkan kelimeyi duymuyor ezbere konuşuyor Allah ıslah etsin bizleri ve sevdiklerimizi de küfre düşmekten korusun.
 

Benzer İçerikler

İ
Cevaplar
0
Görüntüleme
774
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
4
Görüntüleme
4K
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
1
Görüntüleme
885
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
SadmiN
SadmiN
Üst