1. renesme

  renesme Aktif Üye Üye

  Kayıt:
  22 Nisan 2010
  Mesajlar:
  391
  Beğenilen Mesajlar:
  69
  Ödül Puanları:
  28
  Şehir:
  hatay iskenderun

  Kullandığımız ama anlamlarını bilmediğimiz sözcükler

  Konu, 'En İlginç Bilgiler' kısmında renesme tarafından paylaşıldı.

  Özellikle yabancı dillerin dilimizi ve kültürümüzü yağma ettiği bir ortamda, bu gibi çalışmaların halkbilim alanında araştırma yapacaklara da katkı yapacağına inanmaktayım.
  Ağca: Beyaz
  Aktaracak: Yufka ekmeği pişirirken sac üzerinde çevirmek için kullanılan ağaçtan sapı olan genellikle yassı demir çubuk
  Anadut: Biçilmiş ekin ya da ot demetlerini kağnı ya da traktöre yüklemeye yarayan ikisi altta birbirine paralel yukarı kavisli, birisi onların üstünde üç parmaklı alet
  Ardak: İçten çürümüş,çabuk kırılan ağaç
  Ateş: Ateş
  Ava: Baba
  Badal: Merdiven basamağı
  Balak: Manda yavrusu
  Baldırcan : Patlıcan
  Bıçaklık: Mutfakta tabak,tava vb. şeyleri koymak için yapılmış raf
  Bıldır: Geçen yıl, önceki yıl
  Biçimcik: Ufacık, küçücük
  Bizağal: Akşam üstü, akşama doğru anlamında
  Burun salık: Hayvan yavrusunun anasından süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen başlık
  Cemek: Üvendirenin arka kısmına takılan, çift sürerken sabana yapışan toprağı sıyırmak için kullanılan ersin şeklindeki demir parçası
  Cerek: Özellikle cevizi ağacın başından düşürmek için kullanılan yaklaşık 4-5 metre uzunluğundaki ince - uzun sopa
  Cılga: Patika
  Culuk: Hindi
  Cücük: Kümes hayvanlarının yavrusu,civciv. Kuş yavrusu
  Çağşak: Tarlada taşların bir araya toplanması sonucu oluşan taş yığını
  Çalgı: İnce ağaç dallarından yapılan, özellikle evlerin önünü ya da ahırı süpürmek için kullanılan bir çeşit süpürge
  Çebiş: Bir yaşını aşmış dişi oğlak
  Çedene: Kendir tohumu
  Çerez: Leblebi kuruyemiş
  Çeten: Kağnılarla saman taşımak amacıyla ağaç dallarıyla örülmüş büyük sepet
  Çingi: Kıvılcım
  Çimeklik: Eski evlerde odanın bir köşesine banyo yapmak ve bulaşık yıkamak için ayrılmış bölüm
  Çimmek: Yıkanmak, banyo yapmak
  Çinik: Tahıl ölçümünde kullanılan yaklaşık 16 kg. gelen kilenin yarısı kadar olan tahil ölçü birimi
  Çoluş: Ağır yüklenmiş kağnıyı çeken öküz ya da mandalara yardımcı olmak için önlerine koşulan çift (öküz – manda)
  Çotak: Genellikle bahçelerde, fasulyenin yukarı doğru sarması için dikilen budaklı değnek
  Çoynak: Eli ya da kolu sakat olan
  Çörten: Dam üstündeki yağmur suyunu duvardan uzağa akıtmak için kullanılan sağaktan dışarıya doğru uzanan ağaç oluk
  Dağarcık: Genellikle kuzu derisinden yapılan torba.(Daha çok çobanların azık taşımaları için kullanılır )
  Dirgen: Harmanda sapları yaymaya, dağıtmaya yarayan iki kıvrık paralel parmaklı çatal alet
  Duluk: Favori
  Dulda: Yağmur ve rüzgarın etkileyemediği kuytu yer
  Ebem bulguru: Bulgur kadar küçük dolu
  Ecik: Azıcık, biraz
  Ekker: Kulaklarının kenarında beyaz bir çizgi olan keçi ya da oğlak
  Ellik: Eldiven
  El öpen: Kertenkele
  Ersin: Ev işlerinde ve inşaatta kullanılan, bir maddeyi kazımaya,yaymaya, hatta kesmeye (hamuru) yarayan genellikle ucundan sapına doğru daralan üçgen şeklindeki metalden yapılmış araç, ıspatula
  Ezen tere: Anason
  Ferağmek: Yaranın iyi olması
  Gağşak: Eskimiş, dağılmaya yüz tutmuş eşya ya da yapı
  Galıç: Ekin biçmekte, ya da deste yapmakta kullanılan yarım ay biçiminde yassı, ensiz ve keskin bir bıçakla, buna bağlı saptan oluşan araç. Orak
  Gaspaıık: Evi çevreleyen çit ya da bahçeye yapılan iğreti ağaç kapı
  Gaşka: Alnında alası olan hayvan
  Kaygana: Omlet, kaygana
  Gazel: Kurumuş ağaç yaprağı
  Geç gere: İnşaatlarda malzeme taşımak için kullanılan, dört kollu ve iki kişinin taşıdığı araç, teskere
  Gırışmak: Şımarıkça sevinmek
  Gırf: Biçilen ekini topladıktan sonra tarlada anızlar arasında kalan başak
  Gırnış: Hayvanların kanını emerek yaşayan bir asalak, Kene
  Gıynak: Ceviz içinin dilimlerinden her biri
  Girellik: Kiler
  Gobel : Anasız, babasız kimse, yetim
  Godek: 1. Kısa boylu, büyümemiş. 2. Kuyruksuz, kuyruğu kesik ( hayvan )
  Godük: Tahil ölçümünde kullanılan yaklaşık 16 kg. gelen kile’nin 1/8’i kadar olan tahıl ölçü birimi
  Goğ: 1.Mavi. 2. Olgunlaşmamış meyve ya da sebze
  Golbez: Köpek yavrusu
  Golük: Eşek
  Gön: Deri
  Goruk: Olgunlaşmamış, ekşi üzüm
  Goynek: Kolsuz erkek fanilesi, atlet
  Göresimek: Özlemek
  Gubür: Evin süpürülmesi sonucu çıkan, toz, toprak
  Gumele: Kulübe
  Gumpür: Patates
  Gunnamak: Yavrulamak ( At ve eşeğin yavrulaması )
  Gurk: Kuluçka
  Günülemek: Kıskanmak
  Güz: Sonbahar
  Haw: Uzun derince sepet
  Haklağa: Tahil ölçümünde kullanılan yaklaşık 16 kg gelen ölçü, kile
  Hayin: Tembel
  Hazna: Eğimli bağların üst kısmına suyun, özellikle de yağmur sularinin toplanması için aqilan geniş qukur.
  Hedik: Kaynatılmış buğday, bulgur
  Heğri: Bir ünlem sözü. Yapma ya cümlesindeki ya’nin yerine kullanılmakla birlikte daha bir yumuşak, nazik ifade verir.Bir azarlamadan çok, bir rica nezaketindedir
  Herk: Sürülen tarlayı bir yıl boyunca boş bırakmak, nadas
  Holta: Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demir, ıltar
  Istar: Halı, kilim dokuma tezgahı.
  İlistir: Süzgeç
  İskembe: Sandelye
  Kafa Kağıdı: Nüfus Cüzdanı
  Kara harman: Yeşil nohutun dallarıyla birlikte ateşte ütelenmesi
  Kelem: Lahana
  Kemire: Gübre olarak da kullanılan hayvan pisliği
  Kepenek: Kelebek
  Kesmik: 1. Savrulma sırasında samana karışmayan ya da hayvanların yediklerinden arta kalan iri saman. 2. Kesilmiş sütün koyu kısmı
  Kırmaşmak: Kıpırdamak
  Kısmık: Cimri, pinti
  Kızartma: Yağda kızartılmış yufka ekmek
  Kirik: Kulakları dik olan keçi ya da oğlak
  Komeç: Ebegümeci
  Komüş: Manda
  Kop: Kağnılarda,koşulan hayvanların tam arkasında yer alan yatay kalın tahta. Üzerine açılan deliklere ağaç kazılar sokularak yükün kaymaması sağlanır
  Kosnü: Köstebek
  Koşam: İki avuç dolusu
  Kösüre: Kesici aletleri keskinleştirmek için kullanılan bileği
  Kurük: Eşek sıpası
  Loğ: Toprak damların yağmurda damlaması için toprağı sıkıştırmak amacıyla kullanılan taş silindir
  Manık: Kedi yavrusu
  Mayıs: Sığır pisliği ( cıvık )
  Menevcer: Kuşkonmaz
  Mucur: Tahil ölçümünde kullanılan yaklaşık 16 kg. gelen kile’nin ¼’ü kadar olan tahil ölçü birimi
  Mudara: Dokunsan yıkılacak gibi duran, cılız, zayıf
  Oğendere: Çifte koşulan öküzleri uyarmak, yürütmek için kullanılan ucu nodullu uzun değnek
  Okuyuntu: Düğün çağırısı, davetiye
  Omaç: Yufka ekmeğin küçük küçük parçalar haline getirilerek yağda hafifçe kızartılmak suretiyle hazırlanan çoban azığı
  Osurtlak: Balon
  Öksürük çiğdemi: Kardelen
  Öllük: Bebeklerin altını kuru tutması için uygun toprağın elenmesu ule elde edulen ıslandığında çamurlaşmayan toprak
  Partal: Yalan, abartılmış söz
  Payalanmak: Övünmek,gururlanmak
  Pitil: Sacda yapılan bir tür bazlama. ( Yavan- yağlı, ya da içine peynir, çökelek vb. konularak da yapılır.)
  Pinnik: Küçük tavuk kümesi
  Postal: Ayakkabı
  Pörnek: Davar sürüsünün her biri
  Pürçüklü: Havuç
  Sağsak: Saksağan
  Sallanguç: Salıncak
  Sarıteyin: Sincap
  Sehem: Pay, hisse
  Seklem: Kıldan dokunmuş çuval
  Seten: Kaynatılmış ve kurutulmuş buğday tanelerini, bulgura dönüştürülmek amacıyla, daire şeklindeki bir zemin üzerinde ağır silindir bir taşın döndürülme düzeneği
  Sındı: Makas
  Sıyırgı: Damlarda kar küremeye,harmanda saman toplamaya yarayan bir tür kürek
  Sin: Mezar
  Siyeç: Avcıların, avlanmak için çalı çıpıdan yaptıkları siper
  Soğukkuyu: Siyah lastik ayakkabı
  Soğukluk: Semiz otu
  Soku: Bulgur dövmek için kullanilan büyük taş dibek
  Sokum: Bir defada ağıza alınabilecek yiyecek, lokma
  Somak: Misir koçanı
  Soyka: Ölenin ardında bıraktığı giysileri
  Sumsak: Yumruk
  Suvağacı: Genellikle yay biçiminde kıvrılmış , omuzda su taşımak için kullanılan iki ucuna helke takılabilen ağaçtan yapılmış alet, su ağacı
  Sümüklü böcük: Salyangoz
  Sündürme: Yağda pişirilmiş çökelek
  Şaplak: Şamar, tokat
  Şirevet: Üzümleri ezmek için kullanılan kalın ve sağlam tahtadan yapğlmğş dukdörtgen şeklindeki büyük oluk
  Şişek: Bir yaşını geçmiş dişi kuzu
  Teme: Ahırdaki gübreyi dışarı atmak ve ahırı havalandırmak için kullanılan kapaksız pencere
  Tespermek: Kurumaya başlamak
  Tiyare: Uçak
  Tomsumak: Bir köşeye çekilip oturmak, somurtmak
  Toplu: Pencere
  Tosbağa: Kaplumbağa
  Tuman: Uzun don
  Üflük: Islık
  Ütme: Olgunlaşmış,ama kurumamış buğday başaklarının ateşte ütelenmesi
  Ütüzlenmek: Yavaş hareket etmek, ağırdan almak. Oyalanmak
  Verep: Oldukça eğimli iniş
  Yaba: Harman savurmakta kullanılan, çatal biçimindeki, ağaçtan tarım aleti. Son zamanlarda metalden de yapılmaya başlandı
  Yanaz: Sürüden sık sık ayrılıp, çobanı zor durumda bırakan yaramaz hayvanlar için kullanılan bir sıfat
  Yavuz: Even önünden gelene geçene saldıran köpekler için kullanılan bir sıfat
  Yellenmek: Birisini sevmek, sevdalanmak
  Yiğni: Ağır olmayan, hafif
  Yirilmek: Yırtılmak
  Yüklük: Odalarda perde ile ayrılmış, yorgan ve döşeklerin üst üste konulduğu yer
  Yunaklık: Çamaşır yıkamak ve yıkanmak için köyün ortaklaşa kullandığı bina, çamaşırhane
  Zelzele: Deprem
  Zerdali: Kayısı
  Zerze: Eskiden kapıları kilitlemek için kapıya çakılan ve kapı kasnağında bulunan yuvarlak halkaya geçirilen özel yapılmış demir ya da zincir
  Zıbın: Eskiden kadınların giydiği kolsuz giysi
  Zırzımık: Dolu ( Gökten yağan yuvarlak buz kütlesi )
  Zuval: Kızılcık
   
Kullandığımız ama anlamlarını bilmediğimiz sözcükler konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kadınların sık kullandığı kelimeler ve anlamları

  Kadınların sık kullandığı kelimeler ve anlamları

  Kadınların sık kullandığı kelimeler ve anlamları Kadın 'hiç' derse! Önemli değil, peki, iyi, hiç... Bir kadın size bunları söylediğinde aslında ne demek istiyor hiç düşündünüz mü? İşte yanıtlar... İYİ: Bir kadın yerden göğe kadar haklı olduğu bir konuda bir erkekle tartışmaya girmişse, erkek artık saçmaladığını bilsin çenesini kapasın diye bu kelimeyi söyler... 5 DAKİKA: Bir kadının...
 2. Kadınların en sık kullandıkları kelimeler ve anlamları :)

  Kadınların en sık kullandıkları kelimeler ve anlamları :)

  peki kelimesinin anlamı Kadınların en sık kullandıkları kelimeler ve anlamları :) Kadın 'hiç' derse! :Önemli değil, peki, iyi, hiç... Bir kadın size bunları söylediğinde aslında ne demek istiyor hiç düşündünüz mü? İşte yanıtlar... İYİ: Bir kadın yerden göğe kadar haklı olduğu bir konuda bir erkekle tartışmaya girmişse, erkek artık saçmaladığını bilsin çenesini kapasın diye bu...
 3. en çok kullandığınız tersleme sözcüğü hangisi ?

  en çok kullandığınız tersleme sözcüğü hangisi ?

  evet kızlar herkesin sinirlendiği zamanlarda kullandığı bir tersleme sözcüğü vardır mutlaka ben genelde istemeden de olsa aptal kelimesini çok kullanıyorum.. çok kızıyorum :sinir::sinir::sinir: ama ne yapayııım ??ya siz??
 4. Kadınların En Çok Kullandıkları Sözcükler

  Kadınların En Çok Kullandıkları Sözcükler

  Kızlar bir araştırma yapmışlar ve biz bayanların en çok kullandıkları kadınlarla özdeşlemiş kelimeleri bulmuştur... Eminimki hepiniz bu kelimeleri kullanıyorsunuzdur...Yazıyı okuyunca farkettim ki içlerinde bir kaç tanesini bende çok fazla kullanıyorum...Şimdi söyleyin bakalım bu sözcüklerin içinde sizin en çok kullandığınız hangisi :D:D 1. İyi! Bu kelime genellikle tartışmanın sonunda ve...
 5. Mecazen "çok bilgili" anlamına gelen sözcük nedir?

  Mecazen "çok bilgili" anlamına gelen sözcük nedir?

  Mecazen "çok bilgili" anlamına gelen sözcük nedir? çok bilgili ne demek Merhaba Sevgili Melek'ler... Bu sayfamızda yine ne nedir, ne demektir ya da anlamı nedir tarzlarında ki bir konuya daha değiniyor ve mecazen çok biligili kelimesi ne anlama geliyor açıklıyoruz! Mecazen "çok bilgili" anlamına gelen sözcük; Kırkambar'dır.

Sayfayı Paylaş