Kulun işlediği günahlar hakkında hükümler

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi

İslami Yazar

Forum Okuru
Kulun işlediği günahlar hakkında hükümler
Dini bakımdan günah sayılan bir davranışta bulunmak, vebal almak suç işlemektir günah işlemek. Allah’ın emirlerine uymayan tasvip edilmeyen fiildir. Cenabı Hak bizleri hoşnut olmadığı Amel ve davranışlardan uzak kılsın.


tevbe.jpgHer insan mutlaka günah işlemiştir. Az veya çok günah çukuruna düşenimiz vardır. Günahlar nefisin baskısıyla zuhur bulan duygulardan kaynaklanmaktadır. Nefsimize insan olarak yenik düşebilir, karşı konmaz vehimler altın da bilerek veya bilmeyerek irademize söz geçiremeyebiliriz. Bu yüzden ben asla günah işlemem, ya da benim günahım olmaz diyebilen hiç kimse yoktur.


Yüce Allah’ın gazabı işlenen günahlar içinde saklıdır. Her günahın azabı farklıdır. Lakin bazı günahlar diğerlerine göre daha küçüktür. Bir günahı işlemekten kaçınmak yapılan tüm nafile ibadetlerden daha sevaptır. Günaha düşen ya da günah işleyen kişi Allahtan asla ümidini yitirmemelidir. Zira Yüce Allah’ın rahmeti merhameti büyüktür. Yeter ki kul o günahta ısrar etmesin, tevbesinde samimi olsun.


Günah işleyince ne yapmak gerekir?

Günah işleyen kişi bol tevbe ve istiğfar etmeli Allaha yalvarmalı dua etmelidir. Yaratanın rızasını kazanmak için onu hoşnut edecek amellerde bulunmak gerekir. Yetimi, yoksulu sevindirmek, düşküne yardımcı olmak, sadaka vermek gibi. Müslüman olan biri Allah’ın gazabından emin olduğu gibi rahmetinden de emin olmalıdır. Haramlardan kaçıp ibadet etmeli Allahtan ümidini kesmemelidir.


Allah’ın günahları bağışlaması onun lütfu ve ihsanıdır. Bir günahta ısrar olursa o günah bin kere bile işlenirse tevbeden vazgeçilmemelidir. Allah’ın güzel isimlerinden olan Gaffar ve Tevvab isimleri bu cümlemize bir örnektir. Şayet Yüce Allah affetmek istemeseydi bize af dileme duygusunu vermezdi.


Tevbe edince günahımız af olur mu?

Günah işleyenin günahı ne kadar büyük olursa olsun, günahkârın ne kadar af dilerse dilesin bu temennisi asla karşılıksız kalmaz. Yaratanın merhameti, rahmeti ve şefkati büyüktür, sonsuzdur. Ayrıca hadislerle sabittir ki kul günahında pişman olunca, üzülünce tevbe edince Yüce Allah seviniyor. Bu ne güzel bir lütuftur Ya Rabbi! Günahım çok tevbe etsem de Allah beni affetmez diye düşünmek doğru değildir. Kâfir bile küfrüne tevbe edince Allah affediyor. Allahtan ümidinizi kesmeyin kardeşlerim.


Allah günahlarımızı yüzümüze vuracak mı?

Cenabı Hak kulunu rezil etmez, tevbe eden kulun günahını yüzüne vurmaz. Öyle ki Yüce Allah tevbe eden kulun günahlarını yazan meleklere o kulun günahlarını unutturuyor. Aynı zamanda kulun dünyada işlediği günahları bilenlere bile işlenen günahları unutturuyor. Zümer 35 Ayeti kerimede (Allah, o müminlerin geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtüp bağışlayacak ve yaptıkları amellerin en güzelleriyle mükâfatlar ihsan edecektir müjdesi bu yazdıklarımıza örnektir.


Allah’ın affetmediği günah var mı?

Yüce Allah’ın affetmediği hiç bir günah yoktur. Yeter ki kulu tevbe edip pişman olsun günahında ısrarcı olmasın. Fakat kul hakkına girenleri, (kul yarabbi kul haklarımı affet dese bile ) hak sahiplerinden helallik ve rıza almadıkça tevbesi kabul olmaz. Tabi bu durum kişiyi cehenneme atmaz. Helalik alamayan kişinin sevabı hak sahibine verilir. Kişinin sevap işleyecek kadar iyi amelleri yoksa hak sahibinin günahlarını yüklenir.

Kardeşlerim, günah ne kadar büyük olursa olsun Ğaffar ve Tevvab olan Allah bağışlayıcıdır. Allaha ettiğiniz tevbeler günahları affettirir. İşlenen günahtan hemen sonra tevbe etmek farzdır. Tevbeyi geciktirmek işlenen günahtan daha büyüktür. Allah’ın rahmeti üzerimize olsun. Selam ve dua ile.
 

İslami Yazar

Forum Okuru
Günahı çok olmayanımız mı var efendim. Tabi benim günahım çok ne yapsam affolunmaz yanlışına da düşmeden Yani mümin kulun Korku ve ümit arasında olması gerektiği Hadisine intisaben, ve elimizden geldiğince günahlardan uzak durarak emredilen ibadetlerimizi yapmamız lazım. ve bunlara azami riayet ederek de günahlarımızı hafifletip Allaha yakarış ve dualarla affettirebiliriz. Farz olan ibadetlerin yanında kulu Allaha yakınlaştıran nafiel ibadetlerde vardır. onlarıda zaman zaman fırsat buldukça yapmaya gayret gösterelim. bunların başında Peygamberimizin Amcası İbni Abbasa tavsiyesi olan tesbih namazına devam etmek gerekir. Günde 100 istiğfar-ı şerife ilede bunu kuvvetlendire biliriz. Yine tavsiye edilen sadaka vermeye devam edelim. çünkü sadaka küçük günahlarımızı da siler süpürür.
 
Üst