Kumar Oynayanlar :

Kumar Oynayanlar :
Madde 151 - Kumar oynayan askeri şahıslar birinci defasında bir aya ve tekerrüründe altı aya kadar hapsolunur.
 
Üst