Kuran-ı Kerimde Cinler.

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kuran-ı Kerimde Cinler.
Kur'an-ı Kerim insanların olduğu gibi cinlerin de neden yaratıldığını açıkça beyan etmektedir. Mukaddes kelâmın "Rahman" suresinde cinlerin temiz ateşten (Rahman 15) ve başka bir ayette "dumansız ateş" dan yaratıldıkları bildirilir. Birinci ayette cinlerin mahiyeti hakkında "Mearic" kelimesinden kullanılıyor. Diğer ayette ise "nari-semum" ifadesi kullanmıştır."semum" kelimesinin kullanılması oldukça önemlidir. Çünkü buradan cinlerin ve şeytanların insanın vücudundaki gizli deliklerden girerek, onları zehirleyecek bir mahiyet arz etmeleri de anlaşılabilir.cinniler.jpgMayası "semum" ve "Mearic" olan bu varlıklar şekil ve suret itibariyle insandan farklılaşırlar. Biz cinleri göre bilmesek de onlar insanları görebilecek kabiliyette yaratılmışlardır. Kanaatimizce, günümüzde bu varlıkların mahiyetini ve mevcudiyetini anlatmanın zor olduğu aşikâr iken bazı yazarlar pozitif bilimlerin de yardımıyla cin konusunu netleştirmek çabaları meseleyi daha da karışık hale getiriyor.


Örneğin, cinlerin bazı ışınlardan, enerji kütlesinden oluşan veya bazı hadislerde hastalıkların sebebi olarak bildirilmesine rağmen onların mikrop olduğuna dair görüşler ileri sürülmüştür. Ancak ne ayette, ne de Peygamber'in (sav) hadislerinde cinlerin şekil ve mahiyeti açıklanmaz; sadece odun zehirli, şiddetli ve dumansız olmayı gibi özellikleri vurgulanmış, türleri hakkında ise bilgi verilmemiştir. Bütün bunları dikkate alarak, cinlerin ışık, ışın veya enerji kütlesi olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değildir.


İnsanların cinleri oldukları gibi görmeleri olanaksızdır. Ancak cinler yaratılışları itibariyle aynen melekler gibi (şeffaf) olduklarından dolayı ciltlerini değiştirebilirler. Peygamber (SAV) de bir gece bir grup cinle görüşmüş, onlara Kur'an okumuş, sabah olunca gece yaşananları ashabına belirterek, yaktıkları ateşin kalıntılarını göstermiştir. Ayrıca, hadislerden Peygamberimizin (sas) cinlere vahyi tebliğ etmek amacıyla onlarla farklı zamanlarda altı kez görüştüğünü öğreniyoruz. Resul es-Sekaleyn" sıfatıyla Allah'ın Resûlü'ne has bir durumdur. Mirac da Rabbi ile buluşan, Cebrail ile sürekli birlikte olan son Peygamberin cinleri görmesi doğaldır. Ancak Peygamberden başka tüm diğer insanlar için durum farklıdır. Öyle ki, Yüce Allah insanları cinleri görebilecek kabiliyette yaratmamıştır. İnsanlar cinleri göremediği halde cinler insanları görebilirler.


Kur'an cinlerin de insanlar gibi yaptıklarından dolayı sorumlu olduklarını bildirir. Dolayısıyla, onlar kıyamet günü Yüce Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerdir. Kur'ân cinlere de peygamber gönderildiğini öğreniyoruz: Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz. Şüphesiz Biz seni, hak (Kur'an) müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Acaba, cinlere gönderilen peygamber insanlardan yoksa öyle cin miydi? Cinlerin de millet ve kavim olduğu dikkate alındığında, onlara içlerinden bir elçinin gönderilmesi doğaldır. Ancak Hazreti Muhammed'in (sav ve hayır duası olsun) hem insanlara, hem de cinlere peygamber olarak gönderildiği kuşkusuzdur ve bu durum sadece ona aittir. Selam ve dua ile.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Cinler hakkında yanlış, abartılı bilgi ve batıl inançların asılsız olması, dinledikleri Kur'an'ın cinlere gösterdiği etki ve ahiret hayatının yakîn (kesin) olduğu gerçeği bu surede açık ifadelerle beyan edilir. Sureden mümin ve kafir, iyi ve kötü cinler olduğunu, iman etmeyen cinler tıpkı kâfir insanlar gibi cehennemin yakıtı olacağını öğreniyoruz. Allah'a inanan insanların onlardan kaçınıp korkmaları yersizdir. Çünkü cinler Allah'a sığınanlara ve O'nun koruduğu kişilere hiçbir zarar veremez, kendilerine sığınanlara hiçbir faydaları da dokunmaz.


Âdemoğlu tarih boyunca ona belli olmayan şeyleri öğrenmeye can atmıştır. İşte günümüzde ruh çağırma seanslarının yapılması bu gerçeği ifade etmektedir. Kur'an nazil olurken bazı insanlar cinlerin gaybdan haberdar olduklarını sandılar. Oysa Yüce Allah peygamberlerden dilediği hariç Kendisinin gayb aleminden kimseyi haberdar etmemiştir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Diğer taraftan, Kur'an nazil olduktan sonra cinlerin insanlar üzerinde geçmişte olduğu kadar etkili olamadığını ve ilahi kelamın karşısında acizliklerini itiraf ettiklerini hadislerden öğreniyoruz.


Kuran'ın ayrıca sure ve yirmi ayetle beyan prensiplerden anlıyoruz ki, cinler insanlardan bir o kadar da farklı yaratıklar değillerdir. Cinlerin insanların nazarında hep korkunç yaratık sayılmaları onların hem gözle görülmemesinden, hem de farklı biçimde yaratılmalarında, örneğin katı maddelerden geçebilme yeteneğine sahip olmaları gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu yaratıkların kötülükten daha meyilli oldukları da anlaşılmaktadır. Cinlerin etkisinden kurtulmak ve onların saldırılarına maruz kalmamak için büyü veya büyüye atılmak yerine Kur'an okumaktan, Allah'la ilişkiyi daha da sağlamlaştırıp ibadet etmekten başka diğer yollara yönelmek doğru değildir.
 
Üst