Kuran'da Geçen Erkek İsimleri ve Anlamları

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Kuran'da Geçen Erkek İsimleri ve Anlamları
kuranda yer alan erkek isimleri, kuranda geçen erkek isimleri, kuranda geçen isimler, kuranda geçen erkek bebek isimleri
Kuran'da geçen erkek bebek isimleri anlamları ile birlikte sizlerle... Bebeğinize isim koyarken hem Kuran da yer almasını hemde anlamının güzel olmasını istiyorsanız aşağıda ki isimler size fikir olacaktır.
erkekbebek-mkl.jpg


KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ ANLAMLARI
Abdi : Kulluk ve itaat eden. Kullukla, kölelikle ilgili.

Abdulaziz : En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah ın kulu. Aziz Allah ın isimlerindendi r. - Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.

Abdulbaki : Her zaman var olan Allah ın kulu. Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah ın kulu-Allah ın isimlerinden.

Abdulhamit : Hamid (Herkesçe Övülen) Olan Allah’ın Kulu; Övgü Sahibi Olan, Herkesçe Methedilen, Bütün Varlıkların Kendi Dilleriyle Övdüğü Yüce Allah’ın Kulu; Abd + Hamid


kuranda geçen erkek isimleri.jpg
Abdulkerim : Kerem sahibi, cömert, ulu olan Allah ın kulu.

Abdullah : Allah ın kulu.

Abdurrahman : Rahmet sahibi olan Allah ın kulu.

Abidin : İbadet eden, tapan kullar.

Abuzer : Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli. Yahut Ebu Zer (el-Gıfarî) isminin fonetik değişikliğe uğramış şekli.

Adem : Allah’ın yarattığı ilk insan, Adam. Yokluk, hiçlik, ölüm.

Adil : Adaletli / Hakça davranan

Adnan : Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında

Ahmed : En çok övülmüş, sevilmiş, beğenilmiş. Allah' a şükreden.

Akif : Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen.kuranda geçen en güzel erkek isimleri.jpg

Ali : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse.

Asım : Temiz, namuslu, sağlam karakterli

Aziz : Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün

Azmi : 1. Kasıt, niyetlilik karar. 2. Kemikli. 3. Güçlü, kuvvetli. Azmi Pir Mehmet (-1583): Şehzade Mehmed'in ve III. Mehmed'in hocalığını yapmıştır.

Bahaeddin : Dinin kıymeti değeri

Bahtiyar : Mutlu, talihli, Hayatından memnun olan

Baki : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan

Basri : Gören, görme ile ilgili, görebilmek

Bayram : 1. Ulusal veya dinsel bakımdan önemi olan, kutlanan gün. 2. Sevinç, neşe.

Bedi : 1. Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren. 2. Yoktan vareden. Allah'ın 99 isminden birisidir.


Kuranda geçen erkek isimleri anlamları.jpg
Bedir : Ayın on dördü. Dolunay. Ay.

Berat : İzinli, müsaadeli olmak / Diploma /Affedilmek

Beşir : 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güler yüzlü, güleç.3. Müjde getiren müjdeci. 4. Güleryüzlü güleç adam. Kur´ani bir kavramdır. İnsanlara Allah´ın emir ve nimetlerini, cennet ve mükafatı haber veren peygamberler ve Kur´an için kullanılmıştır.

Bünyamin : Hz. Yakup’un oğlu

Cabbar : Güç ve kuvvet sahibi kimse

Cahit : Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır.

Celil : Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan

Cemal : Güzellik, özellikle yüz güzelliği

Cevahir : 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2. Mayalar, özler. Erkek ve Bayan adı olarak kullanılır.

Cezmi : Kesin karar veren

Cihan : Dünya

Cihat : Dini Mücadele, Allah Rızası İçin Zalimlerle Mücadele Etmek, Din Uğrunda Düşmanla Savaşmak, Gaza

Cumali : Değerli, yüce bir biçimde bir araya getirilmiş olan anlamına gelmektedir.

Davud : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.

Davut : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.

Dilaver : Yiğit / Yüreklikuranda geçen erkek bebek isimleri ve anlamları.jpg
Edip : Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi

Ekmel : l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmeli Enbiya

Ekrem : Pek cömert, iyiliksever

Emin : Güvenilen, inanılan kimse

Ensar : Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim

Enver : En ışıklı, en parlak

Fahri : 1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet

Faik : Başkalarından daha ileri, üstün

Faruk : 1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı. 4.Bir işi sonuca ulaştıran

Fatih : Yüce, her zaman lider, fetheden

Ferit : Eşsiz benzersiz

Ferman : 1. Buyruk, emir. 2.Allahın buyruğu.

Ferruh : Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü

Fethi : Fetheden,fetih hakkında yazılan kaside.

Fethullah : Allah’ın fethi.Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah’ın nusreti.

Fetih : 1. Açma. 2. Alma, zaptetme. 3. Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma

Feyyaz : Bereketli, gür, bol

Feyzullah : İlhamını Allah’tan alan

Fikret : Düşünmek, düşünceye dalmakkuranda geçen modern erkek isimleri.jpg
Furkan : İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim

Gaffar : Acıyan, bağışlayan

Gafur : Bağışlayıcı, günahları affedici

Galip : Yenen, üstün gelen

Garip : 1.Kimsesiz, yalnız, yabancı 2.Tuhaf

Gazanfer : 1. İri aslan. 2. Yiğit, yürekli, kuvvetli adam. 3. Aslan, yiğit, korkusuz

Habip : Sevgili, dost

Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili.

Haldun : Kalp, yürek / Yüreklilik

Halil : İçten, dost çok yakın arkadaş

Halim : Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı

Halis : Saf katkısız duru

Halit : Süregelen, sürekli, geç yaşlanan

Haluk : Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı

Hamdi : Hamd eden, şükreden

Hami : Koruyan, arka çıkan, koruyucu

Hamit : Şükredici


2019 kuranda geçen bebek isimleri anlamları.jpg
Harun : Parlayan. Hz. Musa’nın küçük kardeşinin adı. Hz. Harûn (a.s), israilogullari peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)’in kardesi.

Hasbi : İsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan.

Haşim : Ezen, kıran, parçalayan

Haşmet : İhtişam, büyüklük, görkemlilik

Hayati : Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan

Hayri : Hayırla, iyilikle ilgili

Hidayet : Doğru yol, hak olan islamiyet yolu

Hikmet : 1. Bilgelik. 2. Neden, gizli neden. 3. Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı. 4. Özlü söz, vecize. 5.Felsefe, gizli, bilinmeyen güç

Hud : Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud'a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler

Hüdai : Allah'a mensup, Allah'ın yarattığı.

Hulusi : 1.Saflık, doğruluk, içtenlik 2.Saf halis, içi temiz. 3.İçten, candan.

Hüsnü : Güzel

İbrahim : 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kuran da ismi geçen İbrahim peygamber. İbranice de hakların babası anlamında.

İdris : Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi

İhsan : 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik

İlhami : İçine doğmakla ilgili

İlyas : Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.

İrfan : 1. Bilme, anlama. 2. Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. Kültür

İsa : 1. Allah’ın yarlıgaması, mağfireti. 2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber.

İshak : (İbranice.)1. İbranice Gülme anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Ya’kub (a.s.)’un babası. Peygamberdir. Kur’an’da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.

İsmail : İbrahim peygamberin Allah´a kurban adadığı oğlunun adı.

İsmet : Haramdan ve günahtan çekinena dan z ye kuranda geçen erkek bebek isimleri anlamları.jpg


İsrafil : İslam inanışında dört melekten, kıyamet kopacağını üfleyeceği boru ile bildirecek olan melek.

İzzet : 1. Değer, kıymet. 2. Yücelik, ululuk. 3. Güç, kuvvet. 4. Saygı, ikram.

Kabil : 1. Kabul eden, kabul edici. 2. Hz. Âdem´in oğlu.

Kadem : 1. Ayak. 2. Adım. 3. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4. Uğur

Kadir : Herşeye gücü yeten anlamında Allahın isimlerindendir ve abd öneki ile kullanılmalıdır.

Kadri : İtibar, değerle ilgili

Kamber : Sadık hizmetkar / Hz Ali’nin kölesinin adı

Kamil : Tam, eksiksiz, olgun

Kani : Kanaat eden, fazlasını istemeyen,kanmış,kanaatkar.

Kaşif : Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.

Kasım : 1. Taksim eden, ayıran bölen. 2.Kinci, ezici, ufaltıcı. 3.Kasım b. Muhammed (s.a.) adında Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 4. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü.

Kemal : Bilgi ve erdem bakımından olgunluk

Kerim : Kerem sahibi, cömert

Latif : Yumuşak, hoş, nazik

Lokman : 1. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı.

Lut : 1. Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı. 2. Hz. İbrahim´in yeğeni olan peygamberin adı.

Lütfi : 1. İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışla ilgili.

Lütfullah : Allahın Lütfu, armağanı

Macit : Şan ve şeref sahibi

Mahir : Usta, elinden her iş gelen, Hünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse.

Mahmut : Hamdolunmuş övülmeye değer.

Mahsun : Güçlendirilmiş, güçlü.

Maksut : Ulaşılması istenilen şey, istek, emel.

Malik : Sahip, efendiErkek sahabe isimleri kuranda geçen.jpg

Mansur : Allahın yardımıyla galip, üstün gelmiş.

Mazhar : Bir şeyin göründüğü ortaya çıktığı yer

Mazlum : Zulüm gören, zulmedilen kişi

Mecid : Çok şerefli, büyük şan sahibi

Mecit : Çok şerefli, büyük şan sahibi

Mecnun : Deli, aklı başında olmayan

Medet : Yardım eden

Mehdi : Doğru yolu bulan, hidayete eren.

Mehmet : Aslı Arapça’da Muhammed, çok övülmüş anlamında

Melik : Hükümdar

Memduh : Övülmüş, övülecek.

Memnun : Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu

Mensur : Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi.

Mesud : Mutlu, sevinçli, neşeli

Mesut : Mutlu, sevinçli, neşeli

Mevlut : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. - bk. Mevlit

Mevlüt : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. - bk. Mevlit

Mikail : Dört melekten doğa olaylarını kontrol eden meleğin adı

Miraç : 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)'in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27'sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır.

Muammer : Uzun ömürlü, çok yaşayan

Mücahit : Savaşçı, Cihada katılan

Müfit : Faydalı, yararlı

Muhammed : Çok övülmüş, hamd edilmiş

Muharrem : Din tarafından yasaklanan

Muhiddin : Dini güçlendiren

Muhlis : İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan

Muhsin : Sağlamlaştıran

Muhtar : Dilediği şekilde hareket edebilen

Muhterem : İhtiram olunmuş. Saygıdeğer, sayılan

Mükerrem : Yardımsever, ikram sever

Mükremin : Konuksever, ikram severerkek bebek isimleri dini değişik islami.jpg
Mülayim : 1. Uygun, muvafık. 2. Yumuşak huylu, yavaş kimse. Pekliği olmayan.

Mümin : İnanan, iman eden

Münif : Yüksek, ulu, büyük.

Münir : Aydınlatan, ışık veren

Murat : Amaç, maksat, istek

Mürsel : Yollanmış, gönderilmiş olan

Mürşit : İrşad eden, doğru yolu gösteren

Murtaza : 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah'ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan

Musa : Sudan gelmek anlamındadır. Bir peygamber adı

Müşerref : Şerefli

Mustafa : Temizlenmiş, saf hale getirilmiş.Seçilmiş, seçkin. Hz. Muhammed´in adlarından.

Muttalip : Talepte bulunan, isteyen

Muzaffer : Zafer kazanan

Naci : Kurtulmuş, selamete kavuşmuş

Nadi : Bağıran, haykıran

Nadir : Ender, az bulunur, seyrek

Nafi : Gelip geçen, etkili, sözü dinlenen

Nafiz : İşleyen, içeriye giden, delip geçen

Nail : Ele geçiren, muradına eren

Naim : Uyuyan, uykuda olan

Nami : Tanınmış, ünlü şöhretli

Nazif : Temiz, güzel

Nazım : Düzenleyen, tanzim eden

Nazmi : 1.Düzenli 2.Vezinli, kafiyeli sözle ilgili

Necat : Kurtuluş, selamet

Necati : Kurtuluşa ermek

Necdet : Güçlü ve korkusuz
Kuranda geçen erkek isimleri 2019.jpg
Necip : Soyu temiz, cömert

Necmettin : Din’in Yıldızı

Necmi : Yıldızlarla ilgili , yıldızlara ait

Nedim : Yakın dost, samimi arkadaş

Neşet : Yetişme, meydana gelme

Nesim : Hoşa giden hafif rüzgar

Nevzat : Yeni doğmuş çocuk

Nezir : 1. Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim´e) yöneltmek için Allah´ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. 2. (Fıkıh´ta) Adak, dilek, tahsis. 3. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Kur´an´da 40´tan fazla yerde geçmektedir. Hz. Peygamberin isimlerinden. 4. Kend

Nihat : Tabiat, huy

Niyazi : Yalvarma, yakarma

Nizam : Sıra, dizi, düzen, kural

Nizami : 1.İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan. 2 . kanunlarla ilgili olan.

Nuh : Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı

Numan : 1. Kan. 2. Gelincik

Nurettin : (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur

Nuri : Işıklı, ışıktan gelen

Nusret : 1. Yardım. 2. Allah'ın yardımı. 3. Zafer, muzafferiyet. Basan, üstünlük.

Ömer : Dirlik, canlılık yaşam gücü

Osman : 1. Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man) Bir tür kuş veya ejderha. 2. Hz. Muhammed in damadı, üçüncü halife. 3. Osmanlı İmparatorluğu nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

Rahim : Esirgeyen, acıyan anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.

Rahman : Acıması bol olan anlamında .Allahın isimlerinden. Abdurrahman olarak kullanılmalıdır.

Rahmi : Koruyan, esirgeyen anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.

Ramazan : 1.Kameri yılın 9. ayı 2.Bir izaha göre güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması anlamına olan "ramad" kelimesinden alınmıştır. Böyle kızgın yerde yürüyen kimsenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, zahmet ve meşakkat çeker, içi yanar. Yâhut kızgın yer ayakları yaktığı gibi Ramazan da müminlerin günahlarını yakar, yok eder. Nitekim Enes b. Mâlik (r.a.)´dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber: "Bu aya ramazan isminin verilmesi günahları yaktığı içindir."(3) buyurmuştur.

Rasim : Resmeden, resim çizen

Raşit : Doğru yola giden

Rauf : Merhamet eden anlamında Allahın isimlerinden

Recai : Umma, dileme. İsteyen, rica eden, yalvaran.

Recep : Heybetli, azametli, saygı değer

Refik : Arkadaş, yoldaş, ortaklık

Remzi : İşaret ve gizliliğe ait

Reşat : Layık, Değer, yakışır.

Resul : Haber getiren

Rıdvan : Cennetin kapıcısı olan melek.Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet.

Rıfat : Yükseklik, yüksek rütbe

Rıfkı : Yumuşaklıkla, sükunetle ilgili

Ruhi : Ruhla ilgili

Rüknettin : Bir şeyin temeli / Dinin temeli

Sabahattin : Dinin Güzelliği

Şaban : 1. Arabi ayların sekizincisi, ramazandan önce gelen ay. 2. Kameri aylardan 8.ay.

Sabri : Sabırla ilgili, sabra ilişkin.

Sacit : Secdeye varan, ibadet eden

Şadan : Keyifli, neşeli, sevinçli.

Sadettin : Kutluluk, saadete erme, mübarek olma

Sadi : Baht açıklığı. Mutlu, uğurlu.

Şadi : Sevinç, neşe, mutluluk

Sadık : İçten bağlı, gerçek dost

Sadri : Anaya göre çocuk

Sadun : Mübarek, kutlu, uğurlu.

Saffet : Saflık, temizlik

Sait - Said : Kutlu, cennetlik

Şakir : Şükreden, nankörlük etmeyen

Salim : Eksiksiz, sağ, sağlam

Samed : Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan. (Allah) *Pek yüksek, dâim. * Refi’ ve âli ve içi dolu şey. * Kavmin ulusu.Allah’ın 99 ismi’nden biri olduğu için Abdülsamed olarak çocuklara isim olarak verilmesi uygundur.

Sami : İşiten, dinleyen

Şamil : Kapsayan, içine alan

Sedat : Doğruluk, haklılık

Sefa / Safa : Saflık berraklık

Sefer : 1. Bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat. 2. Savaş hazırlığı. Savaşa gitme. Harp, savaş. 3. Gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları fiil. 4. Istılahta: Şer'i bakımdan üç gün üç gecelik (veya onsekiz saatlik) yola gitmek için kişinin oturduğu yerden ayrılması. 5. Defa, kere. 6. Arabî ayların ikincisi.

Şefik : Şefkatli

Şefkat : Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu

Selami : Huzurla, selametle ilgili

Selim : 1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi.

Selman : 1. Barış içinde bulunma, huzur, erinç. 2. Özgür, hür.

Semih : Cömert, eli açık.

Şemseddin : Dinin ışığı anlamında

Şemsi : Güneşe ait, güneşle ilgili

Şeref : Onur. Manen yüksek ve erdemli olmak

Serhat / Serhad : Sınır

Şerif : Kutsal, mübarek

Sermet : 1.Sürekli ve sonsuz. 2.öncesiz ve sonrasız 3.Basınç altında seramik ile metal karışımlarından oluşturulmuş.

Sertaç : Baştacı, çok sevilen, sayılan

Server : Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis

Servet : Para, mal, mülk

Şevket : Ululuk, yücelik, kudret ve kuvvetlilik

Şevki : Şevk, keyif, istekle ilgili

Seyfettin / Seyfeddin : Dinin Kılıcı

Seyfi : 1. Kılıçla ilgili, askerliğe ait. 2. Kılıç biçiminde. 3. Asker zümresi.

Seyfullah : Allah’ın kılıcı

Sezai : Uygun, yaraşır

Sinan : Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivri ucu

Suavi : Yardımsever, Yardım Eden, Herkesin İşine Koşan

Süheyl : Sema'nın güney yarımküresinde bulunan sefineyi Nuh burcundaki parlak ve büyük yıldızın adı

Şükrü : Şükretme, hoşnut olma

Süleyman : 1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri.Hz.Davud un oğlu

Sümer : Bugünkü Irak’ta kurulan eski bir uygarlığın adı

Süreyya : 1.Gök anlamında 2.Bir yıldız takımı

Tacettin : Dinin Tacı

Taha : Kur´an-ı Kerim´in yirminci suresinin adı.anlamı hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Ebu Bekr es-Sıddîk (ra): Bu -sırlardan bir sırdır- demiştir. Bunu el-Gaznevî nakletmektedir. İbn Abbas: -Ey adam- demektir der. Bunu da el-Beyhakî zikretmektedir.

Tahir : Pak, temiz

Tahsin : Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam

Talat : Yüz, surat, çehre. 2.Güzellik.

Talha : İslamiyet’i kabul eden ilk on sahabe’den biridir,Talha bin Ubeydullah da Uhud Savaşı’nda Resulullah’ı koruyabilmek için büyük kahramanlıklar gösteren sahabelerdendir.

Talip : İstekli, isteyen, talep eden

Tarık : 1.Yol Gösteren 2.Sabah yıldızı

Tayyip : Temiz

Tevfik : Allah’ın yardımı, uygunlaştırma,başarı

Ubeydullah : Allah´ın kulu.

Ulvi : Yüce, yüksek

Üzeyir : Kuran-ı Kerimde adı geçen, peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer.

Vahap : Çok bağışlayan, bol ihsan edici

Vahdettin : Dinin tekliği, birliği.

Vahid : Tek, bir

Vakkas : Savaşçı, okçu.

Vasfi : Nitelikli.

Vehbi : Allah vergisi

Veysel : 1.Yoksulluk, muhtaçlık.Aslı Üveys tir. 2.Kurt anlamında.

Yahya : 1.Allah Lütufkardır anlamında. 2. Bir Peygamber Hz.Yahya

Yakup : 1.Erkek Keklik 2. Takip eden, izleyen 3. Hz. Yakub Peygamperin adı

Yunus : 1.Denizde yaşayan bir memeli türü. 2. Hz. Yunus Peygamberin ismi 3.Bir takım yıldızının adı

Yusuf : 1.İnleyen, ah eden 2.Eklenecek, ilave edilecek 3. Hz Yakub Peygamberin oğlu Hz Yusuf Peygamberin ismi

Zekai : Zekâyla ilgili, zekâya ait.

Zekeriya : Erkek, Adam.

Zeynel : Süs

Ziya : aydınlık,nur

Zülfi : Zülüflü, Perçemli, Yüzünün İki Yanından Saç Lülesi Sarkan

Zülkif : Yüce, makam sahibi.

Zülküf : Yüce kimse, makam sahibi.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
çocuğa isim verilirken mutlaka iyice düşünülmeli bazı isimler varki küçükken çocuğun üzerinde hoş duruyor ama büyüyüp yetişkin olduğunda komik bir hal alabiliyor en güzeli ve doğrusu bebeğe dini isimler verilmesi taraftarıyım kuran da çok mübarek ve güzel isimler var tesadüfmüdür bilemem ama verdiğiniz isme çocuk karakter olarak da benziyor ben oğluma ömer ismini koydum islamiyetin ikinci halifesi olarak bilinen hz ömer merhameti ve adaleti ile bilinirdi gerçekten benim oğlumda henüz küçük olmasına rağmer asla haksızlığa gelmiyor ve inanılmaz derecede merhametli bir çocuk

abuk sabuk isimler vereceğinize mübarek zatların isimlerini verin bebeğinize yukardaki kuranda geçen erkek bebek isimlerinde de çok güzel ve anlamlı isimler var eğer isim konusunda kararsızlık yaşıyorsanız listeden yardım alabilirsiniz emeğinize sağlık olsun
 
Geri
Üst