Kutlu Doğum Günü İçin Dua

PeLiNiM

PeLiNiM

Yeni Üye
Üye
Kutlu Doğum Günü İçin Dua
doğum günü duası dogum günü duasi doğum duaları dogum gunu duasi ile ilgili hadisler
Bismillahirrahmanirrahim.
Lailahe İllallahu Vahdehu La Şerike Leh. Lehül Mülkü Velehül Hamdu Yuhyi ve Yumitu veHüve Hayyun La Yemutu Biyedikel Hayr. Vehuve Ala Külli Şeyin Gadir.
Elhamdüllillahi Rabbil Alemine Vesselatu Vesselamu Ala Resulina Muhammed’din ve Ala Alihi Vessahbihi Ecmain. Ya Erhamerrahimin Teveccehtü İleyke.
Salli Ala şefi-zünübina Muhammed,
Salli Ala tabibi-kulubina Muhammed,
Salli Ala nur-il Hüda Muhammed.
Ya İlahel Alemin! Leyle-i Mevlüd hürmetine, Resuli Haşimi izzetine, dinin olan dini İslama tabi biz Ümmeti Muhammedi gaflet uykusundan uyandır! Bizleri tevhid nuru ile nurlandır! Bu gece ki; Habibinin, mahbubunun, doğduğu gecedir. Bizim günah ile kararan kalplerimizi Nuru Muhammedi ile tezyinü tenvir eyle! Bizi, zilletten, illetten kurtar aziz eyle! Cehlimiz ile yuvarlandığımız, delalet çukurundan hidayete, zulmetten nura, zülmden adle eriştir. Bizi günahtan, masiyet ve isyandan kurtar. Bizi razı olduğun yerlerde kullan, bizi kafirlere zebin etme, zalimlere çiğnetme.
Ya Rabbi! Zatı Uluhiyetin hakkı için, Adem’in (A.S) Safiyeti, Nuh’un (A.S.) necatı, İbrahim’in (A.S) haliliyyeti, Musa’nın (A.S) Kelimiyeti, İsa’nın (rahimiyeti , Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi Vessellem) risaleti hakkı için bizlerin üzerine olan gazabını kaldır. Bize gazab eyledin. Habibin bizlere dargın, dualarımız kabul olmuyor. Biz Zatı Ecelli Alandan ümidimizi kesmedik. Kapından vazgeçmeyeceğiz. Rahimsin, Rahmansın, Gafursun, Kerimsin, Raufsun, Hakimsin, Azizsin. Sen bizi yoktan var edensin. Bizler senin kullarınız; asiyiz, günahkarız ve mücrimiz. Affına güvenip isyan ettik. Rahmaniyetine dayandık. Taatta kusur ettik.
Ya Rabbi! Resulün bu gece dünyaya teşrif etti. Bizi de bu gece hürmetine af eyle. Bizleri Habibine bahş eyle. Narından azad eyle.
Musa Aleyhisselama Tur’da ettiğin hitap hürmetine bizleri bu gece hitabın ile şerefyab kıl “ Sizleri Habibime bağışladım” hitabı ile müjde ver
Muhammed Mustafa Sallallahu Alyhi Vessellem hakkı için, O’na olan muhabbetin için Ehli islamın kalplerini tevhid nuru ile nurlandır. Yüz Yirmi dört Bin enbiya hakkı için, yüzdört kitabın izzeti için yüzonüç enbiyai-mürselin için, bu gece kalbimizi nuru Ahmediye ve envarı Muhammediyye ile pür-nur kıl. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail Aleyhimüsselam ve hameletül-arş ve melaikei Mukarrabin hakkı için, arş, kürsi, levh-kalem, onsekiz bin alem hürmeti için, Zatı Ehadiyyetin için bizleri bu gece mahrum bırakma.
İlahi! Bizlere affın ile nazar eyle. Gufrana nail olalım. İlahi! Bizleri Habibin ile buluştur da ihsana nail olalım. Nigah-ı Habibine mazhar kıl da iki cihanda sultan olalım.
Ya Rabbi! Evliyaullah hürmetine, geceleri gözlerine uygu girmeyen müttakiler izzetine, senin yolunda sinesi uryan, kefensiz yatan şüheda izzetine bizleri Habibi Ekrem’ine bağışla.
Ya Rabbi! Haticetül-Kübra, Fatıma Hayrunnisa’nın namusu izzetine, Hüseyn’ü Şehidi Kerbela, Hasan hulkurrida hürmetine Cihan yarı Güzin Efendilerimiz Eba Bekir’in sadakatine, Ömer’ül Faruk’un adaleti, heybeti ve devletine, Osman’ı Zinnurey’nin hayası hürmetine, Ali İbni Ebi Talip Esedullah’ın salladığı kılıç hürmetine, Esedürresul Hamza’nın şehadeti izzetine Bizleri affın ile memnun kıl.
Veysel Karanı, Hasan-ül Basri, Habibi- Acemi, Marufu Kerhi, Cüneydi Bağdadi, Beyazidi Bistami, Sırrı Sakati, Gavsu Geylani, Şahı Nakşibendi, Şeyh Muhyiddin, Evladı Resul hürmetine, Kırklar ve dörtyüz tabakat erenleri hürmetine, Ondört masum imam hakkı için, İmamı Azam, İmamı Şafi, İmamı Ahmet, İmamı Hanbel, Bediüzzaman Saidi Nursi hürmetine, Ahir Zaman Peygamberi Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vessellem’in nuru hürmetine, bu geceyi badi-surur ve safa eyle Yarabbi.
Bizleri affın ile dilşad eyle. Göz yaşlarımızı dindir. Bizleri sevindir. Hüznümüzü sürura, kederimizi feraha tebdil eyle.
Son nefeste Cemalinle şad eyle. İyman ile göçür, Salihlere ilhak eyle. Dünyamızı mamur, ahretimizi pür-nur eyle. Cümle Ümmeti (ölmüşlerimizi ve diri olanları) bu gece hürmetine Cennet nimetleri ile taltif eyle, Ahir, akibetimizi hayr eyle Yarabbi.
Bizleri Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimize bağışla. Halimizden O’nu haberdar eyle Ya Rabbi.
Bizimle birlikte bu duayı yazan, okuyan ve dinleyen ve bizleri de hayır dualarında unutmayıp dua eden kardeşlerimi de narından azad nuruna idhal eyle Yarabbi.
… Amin Amin Amin. Bi-hürmeti Seyyidil Mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin.
… Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Tekabbel minna bi hürmetil Fatiha maassalavat.
 
damla19

damla19

Yeni Üye
Üye
allah senden razı olsun cnm.dua yı paylaştın bizmle.allah yardımcn olsun bütün dualrın kabul olsun.bütün müslüman kardeşlerimizn duası kabul olsun.herkeze hayırlı kandiller.
 

Benzer İçerikler

Üst